liximautuat liximautuat

48 posts   13 followers   106 followings

Lì xì Tết 2018 🐶  🌸 Set "Hot Trend" 12 chiếc - 25k 🌺 Set "Gia đình sum họp" 12 chiếc - 25k 🌸 Set "Xuân sắc" 6 chiếc kèm tag - 25k 🌺 Set "Tết mộc" 6 chiếc kèm tag - 25k

1.000vnd 1 chiếc
Khi mua tư 60 chiếc/ hoặc 5 set tuỳ chọn ạ
Click #gialiximautuat để xem báo giá và khuyến mãi 🎁
Click #lixianbi để xem tất cả sản phẩm 🐶 💋 096.333.8994 🐶Fb: An Bi (Miranda Nguyễn)
https://m.facebook.com/an.bi.35
❄️Instagram: @liximautuat
Khách sỉ vui lòng ib/call/dr mình nhé!

#lixianbi #lixitet #lixitet2018 #vinatage #xuansac #tetmoc #hottrend #traditional #2018 #vietnam #tetholidays

Click #gialiximautuat để xem báo giá và khuyến mãi 🎁
Click #lixianbi để xem tất cả sản phẩm 🐶 💋 096.333.8994 🐶Fb: An Bi (Miranda Nguyễn)
https://m.facebook.com/an.bi.35
❄️Instagram: @liximautuat
Khách sỉ vui lòng ib/call/dr mình nhé!

#lixianbi #lixitet #lixitet2018 #vinatage #xuansac #tetmoc #hottrend #traditional #2018 #vietnam #tetholidays

MUA 2 TẶNG 1
25k/ set 12 chiếc

Click #gialiximautuat để xem báo giá và khuyến mãi 🎁
Click #lixianbi để xem tất cả sản phẩm 🐶 💋 096.333.8994 🐶Fb: An Bi (Miranda Nguyễn)
https://m.facebook.com/an.bi.35
❄️Instagram: @liximautuat
Khách sỉ vui lòng ib/call/dr mình nhé!

#lixianbi #lixitet #lixitet2018 #vinatage #xuansac #tetmoc #hottrend #traditional #2018 #vietnam #tetholidays

Click #gialiximautuat để xem báo giá và khuyến mãi 🎁
Click #lixianbi để xem tất cả sản phẩm 🐶 💋 096.333.8994 🐶Fb: An Bi (Miranda Nguyễn)
https://m.facebook.com/an.bi.35
❄️Instagram: @liximautuat
Khách sỉ vui lòng ib/call/dr mình nhé!

#lixianbi #lixitet #lixitet2018 #vinatage #xuansac #tetmoc #hottrend #traditional #2018 #vietnam #tetholidays

Click #gialiximautuat để xem báo giá và khuyến mãi 🎁
Click #lixianbi để xem tất cả sản phẩm 🐶 💋 096.333.8994 🐶Fb: An Bi (Miranda Nguyễn)
https://m.facebook.com/an.bi.35
❄️Instagram: @liximautuat
Khách sỉ vui lòng ib/call/dr mình nhé!

#lixianbi #lixitet #lixitet2018 #vinatage #xuansac #tetmoc #hottrend #traditional #2018 #vietnam #tetholidays

Click #gialiximautuat để xem báo giá và khuyến mãi 🎁
Click #lixianbi để xem tất cả sản phẩm 🐶 💋 096.333.8994 🐶Fb: An Bi (Miranda Nguyễn)
https://m.facebook.com/an.bi.35
❄️Instagram: @liximautuat
Khách sỉ vui lòng ib/call/dr mình nhé!

#lixianbi #lixitet #lixitet2018 #vinatage #xuansac #tetmoc #hottrend #traditional #2018 #vietnam #tetholidays

Click #gialiximautuat để xem báo giá và khuyến mãi 🎁
Click #lixianbi để xem tất cả sản phẩm 🐶 💋 096.333.8994 🐶Fb: An Bi (Miranda Nguyễn)
https://m.facebook.com/an.bi.35
❄️Instagram: @liximautuat
Khách sỉ vui lòng ib/call/dr mình nhé!

#lixianbi #lixitet #lixitet2018 #vinatage #xuansac #tetmoc #hottrend #traditional #2018 #vietnam #tetholidays

Xuân an khang
Click #gialiximautuat để xem báo giá và khuyến mãi 🎁
Click #lixianbi để xem tất cả sản phẩm 🐶 💋 096.333.8994 🐶Fb: An Bi (Miranda Nguyễn)
https://m.facebook.com/an.bi.35
❄️Instagram: @liximautuat
Khách sỉ vui lòng ib/call/dr mình nhé!

#lixianbi #lixitet #lixitet2018 #vinatage #xuansac #tetmoc #hottrend #traditional #2018 #vietnam #tetholidays

Most Popular Instagram Hashtags