[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

livregementetshusarerk3 livregementetshusarerk3

57 posts   3691 followers   0 followings

Livregementets Husarer - K 3  Välkommen till Livregementets Husarers officiella konto. Här visar vi bilder och filmer från vår vardag vid förbandet.

http://www.forsvarsmakten.se/k3

HUMINT, något för dig?

Är du intresserad av ett omväxlande arbete där du som individ har stort eget ansvar och din personliga insats är avgörande? Är du fysiskt men framförallt psykiskt uthållig? Har du god social förmåga och gott omdöme? Livregementets husarer K3 söker Hanterare, Underrättelsebefäl och Skyddspersonal till 32. Underrättelsebataljon. Läs mer om befattningen Hanterare och ansök senast 2018-02-04 via https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/
#svfm #forsvarsmakten #livhusar
Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Skyddspersonal sökes till 32. Underrättelsebataljon, K3.

Skyddspersonalen stödjer förbandet under operationer med exempelvis rekognosering, operationsplanering, spaning, sjukvård samt övervakning. Utöver insatsspecifika uppgifter har varje befattning även ansvar för exempelvis fordons- och samband/IT-tjänst. Tjänsten innebär såväl enskilt arbete som arbete i grupp.

För mer information och ansökan: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/14811/skyddspersonal-sokes-till-32-underrattelsebat/

#svfm #livhusar #forsvarsmakten

Foto: Försvarsmakten

En tillbakablick. General Michael Bydén påväg för att för första gången i egenskap som överbefälhavare ta emot ett hemvändande förband från en utlandsinsats, Mali 02. #svfm #forsvarsmakten #livhusar #jägare
Foto: Fredrik Stéen/ Försvarsmakten

Rekryterna vid Livskvadron har nu genomfört "Aldrig ge upp" och nu hägrar en efterlängtad julledighet bakom knuten. #svfm #livhusar #forsvarsmakten #jägare Foto: Adam Stumle

Under högtidliga former lämnade överste Dag Lidén idag över standaret till överste Ola Barvér som i och med överlämnandet övertog ansvaret som regementschef för Livregementets Husarer. – Det är med stor glädje och stimulans som jag nu tar mig an uppgiften att leda förbandet och jag känner mig redo att påbörja jobbet, säger överste Barvér.

Arméchef Karl Engelbrektson påtalade det fina arbete som överste Lidén gjort under sina fyra år vid regementet. – Dag Lidén har på ett föredömligt sätt tagit ansvar för regementets skarpa beredskapsuppgifter och internationella operationer. Förbandet har dessutom lyckats utveckla nya förmågor och förbandsenheter, en balansgång som har krävt personlig erfarenhet och gott ledarskap.

Foto: Fredrik Stéen/ Försvarsmakten

#svfm #forsvarsmakten #livhusar #jägare #fallskärmsjägare

Häromveckan övade 32.Underrättelsebataljonens deltidsanställda gruppchefer, soldater och reservofficerare strid. Övningarna sträckte sig från grupps- till plutons storlek. Att från inhämtning av kvalificerade underrättelser snabbt övergå till eldöverfall är en av många uppgifter personalen ska behärska. Foto: Emil Palmborg och Eddie Åkerstedt #svfm #livhusar #forsvarsmakten

Idag har Regementschef Överste Dag Lidén högtidligt överräckt en gåva innefattande överskottet från Race for Heroes (RFH) 2017 till Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne.

Jesper stupade under tjänstgöring i Afghanistan den 25 november 2005. Han tjänstgjorde då vid Försvarsmaktens specialförband, SSG (Särskilda Skyddsgruppen). Stiftelsen har skapats för att hedra hans minne, men också för att uppmuntra föregångsmannaskap, kamratskap och ledarskap under svåra förhållanden. Stipendiet tilldelas årligen person eller personer som i sin tjänstutövning och i fredens syfte visat mod, uthållighet, ansvar, engagemang, framåtanda, kamratskap, lojalitet, ödmjukhet och optimism i Jespers anda.

Race For Heroes genomfördes den 6 juni på Sveriges nationaldag i Karlsborg i ett samarbete mellan Livregementets Husarer - K3 och idrottsföreningen SOK-Träff. Tävlingen genomfördes för 3:e gången och var i år även öppet svenskt mästerskap i Solo multisport.

Fv i bild: Tävlingsledare Löjtnant John Karlsson, Stefan Jonsson (SJLM), Anna Jonsson (SJLM) och Regementschef Överste Dag Lidén.

Foto: Fredrik Stéen (Press- & Mediaansvarig RFH)
#svfm #forsvarsmakten #livhusar #raceforheroes

Örnparad. "När jag nu utnämner Er till Fallskärmsjägare genom att fästa den gyllene Örnen på den plats på vapenrocken varunder hjärtat klappar erinrar jag Er om de skyldigheter som därvid åvilar Er. En Fallskärmsjägare är i alla avseenden en föregångsman, inte bara under krigsförhållanden utan även i fred. Hans gärningar skall alltid präglas av skolans valspråk som är Vilja, Mod och Uthållighet vilket innebär, Viljan att göra något, Modet att våga göra det, Uthålligheten att orka göra det även under de svåraste förhållanden". Med de orden har Livregementets Husarer, K3 idag under högtidliga former fått glädjen att välkomna nya Fallskärmsjägare till regementet efter en lång och tuff utbildning. Bra jobbat! Foto: Fredrik Stéen/ Försvarsmakten #svfm #livhusar #forsvarsmakten #fallskärmsjägare

Soldaterinran och anhörigdag i Villingsberg för rekryterna vid Arboga Skvadron.
. . . .
Erinran, Förordning (2010:589):
"Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär. Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.
Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör därmed del av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror. Om vi blir angripna ska vi och övriga invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet. När vi tjänstgör utomlands är vi representanter för Sverige med det ansvar som detta innebär. Vi ska alltid göra de värderingar som vi är satta att försvara.

Som soldat och sjöman i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra. Inom Försvarsmakten kommer du alltid att vara del av en grupp. Gruppens styrka är avgörande för vår förmåga att utföra de uppgifter som åligger oss. Du ska främja sammanhållning och god anda och vara ett stöd för dina kamrater. Kränkande behandling ska alltid motverkas och respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthållas. Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig till Försvarsmakten.”
. . . .
Text: Fredrik Stéen/ Försvarsmakten
Foto: Alva Lindberg Schlegel/Försvarsmakten
. . . .
#livhusar #svfm #forsvarsmakten

Pergite! #aurora17 #svfm Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Vid gårdagens lastning passade morgondagens jägare på att provsitta två LTGV. #aurora17 #svfm Foto: Johan Dahlgren/Försvarsmakten

Hel, ren och funktionsduglig. Efter övning är vård av materiel åtgärd nummer ett. Först vårdas skvadrons-, plutons- och gruppmateriel. Därefter personlig materiel. Slutligen vårdar du dig själv. #aurora17 #svfm Foto: Oscar Karlflo/Försvarsmakten

Most Popular Instagram Hashtags