[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

littlefatcouple littlefatcouple

78 posts   3053 followers   354 followings

肥嘟嘟小情侶🐷👫  🇭🇰90後肥嘟嘟小couple👫 啊叔👴🏽與肥丸👸🏻🌸純分享生活事

跟據非正式統計
大部分女仔都想要個啊哥👨🏻
大部分細佬家姐成日嘈😹
🙆🏻😭我都想要啊哥👉🏻👈🏻
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港#香港創作#香港插畫#繪畫#拍拖#日常#hongkongshare#hkshare#littlefatcouple#hk #fatfat couple#drawing#love

啊叔表示養肥我好有滿足感,肥肥白白先得意😚😚🐷🐖
雖然幾sweet,但我依然好有衝動減肥🌚🌚😭😭😭😹😹
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港#香港創作#香港插畫#繪畫#拍拖#日常#hongkongshare#hkshare#littlefatcouple#hk #fatfat couple#drawing#love

通常好朋友都差唔多身型👯‍♂️,因為長期一齊食🐷🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港#香港創作#香港插畫#繪畫#拍拖#日常#hongkongshare#hkshare#littlefatcouple#hk #fatfat couple#drawing#love

(記得撥去左邊喔😙)
點解!!點解你咁mean😭😭👉🏻👈🏻
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港創作#littlefatcouple#hk#fatfat#couple#drawing#love

一講影相!📸
首先搵塊面最細個位揸機(通常都唔係塊面最細而且係被逼)
然後不停退後既後退後...........先影😂😂😂
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港創作#littlefatcouple#hk#fatfat#couple#drawing#love

(記得撥去左邊喔😙)
你知唔知道!!隔離飯香喔🤤🤤🤤
可能因為先會拍拖變肥😵😭💃🏻就係鐘意食你個碗💆🏻
😛😛成日叫啊叔幫我叫埋😛😂👉🏻👈🏻
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港創作#littlefatcouple#hk#fatfat#couple#drawing#love

(記得撥去左邊喔😙)經常性惡作劇,真愛係唔怕嘔心既係咪😂😂😂情趣黎既!😛😂😂😂
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港創作#littlefatcouple#hk#fatfat#couple#drawing#love

.
👩🏻:今日啊!
👴🏽: 唔好講...!我要打機!
👩🏻:我求你聽我講埋!頭先啊...
👴🏽:耳朵孽障重.....
🤣🤣🤣🤣真係屙唔出屎都想同你講!你明唔明😀
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港創作#littlefatcouple#hk#fatfat#couple#drawing#love

之前情人節,紀念日送得太好,總有江郎才盡既一日。。
每次諗送咩都諗到頭都大埋🙉
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港創作#littlefatcouple#hk#fatfat#couple#drawing#love

一見到肥到超得意果d狗狗豬仔,就一定覺得好似另一半😂😂🤣🤣🤣
🐷🐶🐱
#肥嘟嘟小情侶#肥嘟嘟#情侶#插畫#繪畫#香港創作#littlefatcouple#hk#fatfat#couple#drawing#love

Most Popular Instagram Hashtags