ladyideal.weddingdresses.esf ladyideal.weddingdresses.esf

438 posts   17,463 followers   2,059 followings

مزون عروس لیدی ایده آل اصفهان  تنها نمايندگى رسمى "ليدى ايده آل" در #اصفهان #Mezon #Esfahan 💎خاص بودن خود را ثابت كنيد💎 ‏🇮🇷تابع قوانين جمهورى اسلامى🇮🇷 📲09133883797 تلگرام 👇

#ویژه #لباس_عروس #ترکیه
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf
.
آیا می دانستید که لیدی ایده آل تنها مزونی در سطح اصفهان است که به شما امکان سفارش لباس اختصاصی، با طراحی خود، را از ترکیه می دهد اما تنها پول اجاره ی آن را دریافت می کند؟!
.
با مزون لیدی ایده آل می توانید صاحب لباسی باشید که تاکنون در هیچ مزونی دیده نشده و هیچ کس قبل از شما آن را نپوشیده و شما #اولین عروس خوش سلیقه ای هستید که لباس را به دنیا معرفی می کنید.
.

شما می توانید لباس #رویایی خود را طراحی کنید.
لباسی که تنها برای شما خواهد بود و با مراجعه به ما می توانید #رویای خود را با حقیقت پیوند دهید تا لباستان توسط بهترین خیاط های #ترکیه و با #مرغوب ترین نوع پارچه دوخته شود و #حداکثر تا 40 روز پس از سفارش آن را در اختیار داشته باشید.
.
.
می توانید از بین 120 رنگ پارچه بهترین ترکیب در لباس عروس خود را انتخاب کنید. لباس را به سایز اندام خود سفارش دهید و در شب عروسی #منحصر به فرد ترین لباس اصفهان را پوشیده باشید.
.
همچنین پس از رسیدن لباس، در صورت تمایل، می توانید به جای آن یکی از لباس های موجود در کلیه نمایندگی های مزون لیدی ایده آل را اجاره نمایید.
.
برای ما در مزون لیدی ایده آل هدف ، #درخشیدن عروس ها در مهم ترین شب زندگی شان است و این فقط یک شعار نیست. خوشحالیم که توانسته ایم به هدف مان جامه ی عمل بپوشانیم.
.
.
⚜️ با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت می کنید ⚜️ . .
##لیدی_ایده_آل #لباس #عروس #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding

#ویژه #لباس_عروس #ترکیه
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf
.
آیا می دانستید که لیدی ایده آل تنها مزونی در سطح اصفهان است که به شما امکان سفارش لباس اختصاصی، با طراحی خود، را از ترکیه می دهد اما تنها پول اجاره ی آن را دریافت می کند؟!
.
با مزون لیدی ایده آل می توانید صاحب لباسی باشید که تاکنون در هیچ مزونی دیده نشده و هیچ کس قبل از شما آن را نپوشیده و شما #اولین عروس خوش سلیقه ای هستید که لباس را به دنیا معرفی می کنید.
.

شما می توانید لباس #رویایی خود را طراحی کنید.
لباسی که تنها برای شما خواهد بود و با مراجعه به ما می توانید #رویای خود را با حقیقت پیوند دهید تا لباستان توسط بهترین خیاط های #ترکیه و با #مرغوب ترین نوع پارچه دوخته شود و #حداکثر تا 40 روز پس از سفارش آن را در اختیار داشته باشید.
.
.
می توانید از بین 120 رنگ پارچه بهترین ترکیب در لباس عروس خود را انتخاب کنید. لباس را به سایز اندام خود سفارش دهید و در شب عروسی #منحصر به فرد ترین لباس اصفهان را پوشیده باشید.
.
همچنین پس از رسیدن لباس، در صورت تمایل، می توانید به جای آن یکی از لباس های موجود در کلیه نمایندگی های مزون لیدی ایده آل را اجاره نمایید.
.
برای ما در مزون لیدی ایده آل هدف ، #درخشیدن عروس ها در مهم ترین شب زندگی شان است و این فقط یک شعار نیست. خوشحالیم که توانسته ایم به هدف مان جامه ی عمل بپوشانیم.
.
.
⚜️ با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت می کنید ⚜️ . .
##لیدی_ایده_آل #لباس #عروس #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding

#ویژه #لباس_عروس #ترکیه
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf
.
آیا می دانستید که لیدی ایده آل تنها مزونی در سطح اصفهان است که به شما امکان سفارش لباس اختصاصی، با طراحی خود، را از ترکیه می دهد اما تنها پول اجاره ی آن را دریافت می کند؟!
.
با مزون لیدی ایده آل می توانید صاحب لباسی باشید که تاکنون در هیچ مزونی دیده نشده و هیچ کس قبل از شما آن را نپوشیده و شما #اولین عروس خوش سلیقه ای هستید که لباس را به دنیا معرفی می کنید.
.

شما می توانید لباس #رویایی خود را طراحی کنید.
لباسی که تنها برای شما خواهد بود و با مراجعه به ما می توانید #رویای خود را با حقیقت پیوند دهید تا لباستان توسط بهترین خیاط های #ترکیه و با #مرغوب ترین نوع پارچه دوخته شود و #حداکثر تا 40 روز پس از سفارش آن را در اختیار داشته باشید.
.
.
می توانید از بین 120 رنگ پارچه بهترین ترکیب در لباس عروس خود را انتخاب کنید. لباس را به سایز اندام خود سفارش دهید و در شب عروسی #منحصر به فرد ترین لباس اصفهان را پوشیده باشید.
.
همچنین پس از رسیدن لباس، در صورت تمایل، می توانید به جای آن یکی از لباس های موجود در کلیه نمایندگی های مزون لیدی ایده آل را اجاره نمایید.
.
برای ما در مزون لیدی ایده آل هدف ، #درخشیدن عروس ها در مهم ترین شب زندگی شان است و این فقط یک شعار نیست. خوشحالیم که توانسته ایم به هدف مان جامه ی عمل بپوشانیم.
.
.
⚜️ با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت می کنید ⚜️ . .
##لیدی_ایده_آل #لباس #عروس #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding

#ویژه #لباس_عروس #ترکیه
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf
.
آیا می دانستید که لیدی ایده آل تنها مزونی در سطح اصفهان است که به شما امکان سفارش لباس اختصاصی، با طراحی خود، را از ترکیه می دهد اما تنها پول اجاره ی آن را دریافت می کند؟!
.
با مزون لیدی ایده آل می توانید صاحب لباسی باشید که تاکنون در هیچ مزونی دیده نشده و هیچ کس قبل از شما آن را نپوشیده و شما #اولین عروس خوش سلیقه ای هستید که لباس را به دنیا معرفی می کنید.
.

شما می توانید لباس #رویایی خود را طراحی کنید.
لباسی که تنها برای شما خواهد بود و با مراجعه به ما می توانید #رویای خود را با حقیقت پیوند دهید تا لباستان توسط بهترین خیاط های #ترکیه و با #مرغوب ترین نوع پارچه دوخته شود و #حداکثر تا 40 روز پس از سفارش آن را در اختیار داشته باشید.
.
.
می توانید از بین 120 رنگ پارچه بهترین ترکیب در لباس عروس خود را انتخاب کنید. لباس را به سایز اندام خود سفارش دهید و در شب عروسی #منحصر به فرد ترین لباس اصفهان را پوشیده باشید.
.
همچنین پس از رسیدن لباس، در صورت تمایل، می توانید به جای آن یکی از لباس های موجود در کلیه نمایندگی های مزون لیدی ایده آل را اجاره نمایید.
.
برای ما در مزون لیدی ایده آل هدف ، #درخشیدن عروس ها در مهم ترین شب زندگی شان است و این فقط یک شعار نیست. خوشحالیم که توانسته ایم به هدف مان جامه ی عمل بپوشانیم.
.
.
⚜️ با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت می کنید ⚜️ . .
##لیدی_ایده_آل #لباس #عروس #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding

#ویژه #لباس_عروس #ترکیه
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf
.
آیا می دانستید که لیدی ایده آل تنها مزونی در سطح اصفهان است که به شما امکان سفارش لباس اختصاصی، با طراحی خود، را از ترکیه می دهد اما تنها پول اجاره ی آن را دریافت می کند؟!
.
با مزون لیدی ایده آل می توانید صاحب لباسی باشید که تاکنون در هیچ مزونی دیده نشده و هیچ کس قبل از شما آن را نپوشیده و شما #اولین عروس خوش سلیقه ای هستید که لباس را به دنیا معرفی می کنید.
.

شما می توانید لباس #رویایی خود را طراحی کنید.
لباسی که تنها برای شما خواهد بود و با مراجعه به ما می توانید #رویای خود را با حقیقت پیوند دهید تا لباستان توسط بهترین خیاط های #ترکیه و با #مرغوب ترین نوع پارچه دوخته شود و #حداکثر تا 40 روز پس از سفارش آن را در اختیار داشته باشید.
.
.
می توانید از بین 120 رنگ پارچه بهترین ترکیب در لباس عروس خود را انتخاب کنید. لباس را به سایز اندام خود سفارش دهید و در شب عروسی #منحصر به فرد ترین لباس اصفهان را پوشیده باشید.
.
همچنین پس از رسیدن لباس، در صورت تمایل، می توانید به جای آن یکی از لباس های موجود در کلیه نمایندگی های مزون لیدی ایده آل را اجاره نمایید.
.
برای ما در مزون لیدی ایده آل هدف ، #درخشیدن عروس ها در مهم ترین شب زندگی شان است و این فقط یک شعار نیست. خوشحالیم که توانسته ایم به هدف مان جامه ی عمل بپوشانیم.
.
.
⚜️ با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت می کنید ⚜️ . .
##لیدی_ایده_آل #لباس #عروس #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding

#ویژه #لباس_عروس #ترکیه
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf
.
آیا می دانستید که لیدی ایده آل تنها مزونی در سطح اصفهان است که به شما امکان سفارش لباس اختصاصی، با طراحی خود، را از ترکیه می دهد اما تنها پول اجاره ی آن را دریافت می کند؟!
.
با مزون لیدی ایده آل می توانید صاحب لباسی باشید که تاکنون در هیچ مزونی دیده نشده و هیچ کس قبل از شما آن را نپوشیده و شما #اولین عروس خوش سلیقه ای هستید که لباس را به دنیا معرفی می کنید.
.

شما می توانید لباس #رویایی خود را طراحی کنید.
لباسی که تنها برای شما خواهد بود و با مراجعه به ما می توانید #رویای خود را با حقیقت پیوند دهید تا لباستان توسط بهترین خیاط های #ترکیه و با #مرغوب ترین نوع پارچه دوخته شود و #حداکثر تا 40 روز پس از سفارش آن را در اختیار داشته باشید.
.
.
می توانید از بین 120 رنگ پارچه بهترین ترکیب در لباس عروس خود را انتخاب کنید. لباس را به سایز اندام خود سفارش دهید و در شب عروسی #منحصر به فرد ترین لباس اصفهان را پوشیده باشید.
.
همچنین پس از رسیدن لباس، در صورت تمایل، می توانید به جای آن یکی از لباس های موجود در کلیه نمایندگی های مزون لیدی ایده آل را اجاره نمایید.
.
برای ما در مزون لیدی ایده آل هدف ، #درخشیدن عروس ها در مهم ترین شب زندگی شان است و این فقط یک شعار نیست. خوشحالیم که توانسته ایم به هدف مان جامه ی عمل بپوشانیم.
.
.
⚜️ با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت می کنید ⚜️ . .
##لیدی_ایده_آل #لباس #عروس #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding

و بالاخره رونمایی ویژه سال ۲۰۱۸ از یک #لباس_عروس_شاین و درخشان
#لباس_عروس_مدل_سوفیا
. 🎉تصویر کامل در پیج🎉
. 😇خبر خوب به #نو_عروسان عزیزمون....
#مزون_لیدی_ایده_آل سال جدید میلادی رو با وارد کردن یک لباس ویژه و متفاوت به مزون شروع کرده است،لباسی که دامن آن علاوه بر #پارچه_درخشان_لباس_سوفیا، این #لباس_عروس زیبا پارچه ای از جنس #ساتن_بسیار_مرغوب و به صورت لاله ای دارد كه به روشی هنرمندانه #تزیین شده است

اين لاله ها، با دیزاین فوق العاده دور تا دور دامن را پوشانده و باعث ميشود #لباس_شاهانه و بسیار #سلطنتی به نظر برسد
.
.

از نکات بسیار دلنشین این لباس #دامن _نيمه_پف آن است كه هم در تن عروس هایی با #اندام_پر مناسب است و هم جلوه زیبایی برای #عروس_های_لاغر اندام دارد
.
اگر عروسی متفاوت پسند هستید این لباس به خوبی خواسته های شما را برآورده خواهد کرد 😉🌷
.
.
مزون لیدی ایده آل این افتخار را دارد که همپای دنیای مد و دیزاین و.‌‌‌.‌ با مد شدن لباس شاین در سال ۲۰۱۸
.‌.. این لباس درخشان را به نوعروسان عزیز ارائه کند تا با #انتخابی_متفاوت همه کلیشه ها را پشت سر بگذارند 💋
.
.
.
@ladyideal.weddingdresses.esf
.
. 💎️ با لیدی ایده آل خاص بدرخشید 💎

#لیدی_ایده_آل #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding #dresses #ladyideal

#مدل_خاص #لاکچری #قیمت_عالى
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf

مزون لیدی ایده آل افتخار دارد 💝💖💝مدلها، طرحها و سبک های بسیار جدید و لاکچری از لباس عروس را به نوعروسان عزیز معرفی کند این لباسها بر مبنای طراحی روز دنیا بوده و حدود 2 سال از بازار اصفهان جلوتر هستند👰.
. پیشرو بودن مزون لیدی ایده آل مدیون بهره مندی از طراحان لباس فوق العاده حرفه ایست که برای بازار جهانی لباس عروس #طراحی میکنند. طراحی های خاص و بسیار #لوکس لیدی ایده آل، ارمغان آور درخشش عروس خانم های خاص با لباسهایست که به تن هیچکس دیگری ندیده اید!! .
.
خبر خوب اینکه مزون لیدی ایده آل امکان سفارش هر طرح و هر مدل لباس عروس لاکچری که در دنیا دیده شده است را با دوخت و برند فوق العاده ترک فراهم آورده و این به این معناست که نو عروسان دیگر نگران تهیه مدل لباسی لوکس ،شیک،کمیاب و یا مدلی که تاکنون در ایران دیده نشده است نخواهند بود😄✌
.
به دلیل اینکه تنوع لباسها در مجموعه مزون های لیدی ایده آل با تیراژ بالایی ارائه میشود، همه لباسها در شعبه اصفهان لیدی ایده آل کاملاً #تمیز، نو هستند و به دلیل طراحی در سطح جهانی #تن #خور فوق العاده ای دارند.
.
.
⚜️با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت میکنید ⚜️ ️
.
#لیدی_ایده_آل #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding #dresses #ladyideal

و بالاخره رونمایی ویژه سال ۲۰۱۸ از یک #لباس_عروس_شاین و درخشان
#لباس_عروس_مدل_سوفیا
. 🎉تصویر کامل در پیج🎉
. 😇خبر خوب به #نو_عروسان عزیزمون....
#مزون_لیدی_ایده_آل سال جدید میلادی رو با وارد کردن یک لباس ویژه و متفاوت به مزون شروع کرده است،لباسی که دامن آن علاوه بر #پارچه_درخشان_لباس_سوفیا، این #لباس_عروس زیبا پارچه ای از جنس #ساتن_بسیار_مرغوب و به صورت لاله ای دارد كه به روشی هنرمندانه #تزیین شده است

اين لاله ها، با دیزاین فوق العاده دور تا دور دامن را پوشانده و باعث ميشود #لباس_شاهانه و بسیار #سلطنتی به نظر برسد
.
.

از نکات بسیار دلنشین این لباس #دامن _نيمه_پف آن است كه هم در تن عروس هایی با #اندام_پر مناسب است و هم جلوه زیبایی برای #عروس_های_لاغر اندام دارد
.
اگر عروسی متفاوت پسند هستید این لباس به خوبی خواسته های شما را برآورده خواهد کرد 😉🌷
.
.
مزون لیدی ایده آل این افتخار را دارد که همپای دنیای مد و دیزاین و.‌‌‌.‌ با مد شدن لباس شاین در سال ۲۰۱۸
.‌.. این لباس درخشان را به نوعروسان عزیز ارائه کند تا با #انتخابی_متفاوت همه کلیشه ها را پشت سر بگذارند 💋
.
.
.
@ladyideal.weddingdresses.esf
.
. 💎️ با لیدی ایده آل خاص بدرخشید 💎

#لیدی_ایده_آل #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding #dresses #ladyideal

#لباس_بدن_نمای_گل_آرا
.
.
#موجود_در_مزون
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf
. 👰لباس بدن نمای گل آرا لیدی ایده آل ، بر اساس #جدیدترین ژورنال های عروس 2017 #اروپا طراحی شده است👑.
.
این لباس که به دستان هنرمند ✂️خیاطان #ترکیه ای طراحی شده است ، با دانتل های ریز و 🌸منجوق دوزی ظریف بر روی پارچه ی بدن نما طراحی شده است و به علت پرکار بودن 3منجوق دوزی ها ، بدن در آن مشخص نیست.
.
لباس به فرم #سرشانه دار با #تور و دانتل ظریف تزئین شده است و برای نمایش و تجلّی سرویس طلای 💍#عروس بهترین انتخاب 👌🏻است!!
.
⚜️ با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت می کنید ⚜️ .
#لیدی_ایده_آل #لباس #عروس #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding

#زمان_سنجی و #خوش_قولی
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf
روز عروسی ، مهمترین روز زندگی هر دختری است و تمایل دارد تا با او همچون یک ملکه برخورد شود. ما در مزون لیدی ایده آل به هر عروس، #زمان ویژه ی خودش را اختصاص می دهیم تا با خیال راحت مدلهای مورد پسند و پیشنهادی مزون را پرو کند و از مشورت متخصص های ما بهره ببرد.
.
تجربه به دفعات ثابت کرده است که این دوران میتواند بسیار استرس زا باشد و رسیدن به موقع لباس عروس به دست نوعروسان از مهمترین نکات در ایجاد آرامش برای این عزیزان است. پس روی #خوش_قول بودن ما حساب کنید.
.
زمانی که لباس #ایده_آل خود را یافتید ، مطمئن باشید که در موعد تعیین شده و قبل از روز عروسی به شما تحویل داده می شود.
.
و اگر تصمیم بر طراحی #خاص ترین لباس برای شب رویایی تان گرفتید ، ما به شما تضمین می دهیم لباس شما که توسط #بهترین خیاط های #ترکیه و با مرغوب ترین نوع #پارچه دوخته میشود، #حداکثر تا چهل روز بعد از #قرارداد به دست شما خواهد رسید تا با خیال راحت قبل از جشن لباستان را در اختیار داشته باشید.
.
⚜️با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت میکنید ⚜️ .
.
#لیدی_ایده_آل #لباس #عروس #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding

#لباس_بدن_نمای_گل_آرا
.
.
#موجود_در_مزون
@ladyideal.weddingdresses.esf
@ladyideal.weddingdresses.esf
. 👰لباس بدن نمای گل آرا لیدی ایده آل ، بر اساس #جدیدترین ژورنال های عروس 2017 #اروپا طراحی شده است👑.
.
این لباس که به دستان هنرمند ✂️خیاطان #ترکیه ای طراحی شده است ، با دانتل های ریز و 🌸منجوق دوزی ظریف بر روی پارچه ی بدن نما طراحی شده است و به علت پرکار بودن 3منجوق دوزی ها ، بدن در آن مشخص نیست.
.
لباس به فرم #سرشانه دار با #تور و دانتل ظریف تزئین شده است و برای نمایش و تجلّی سرویس طلای 💍#عروس بهترین انتخاب 👌🏻است!!
.
⚜️ با لیدی ایده آل خاص بودن خود را ثابت می کنید ⚜️ .
#لیدی_ایده_آل #لباس #عروس #مزون #مزون_اصفهان #مزون_عروس #مزون_لباس_عروس #عروسی
#aroos #aroosi #arosi #wedding

Most Popular Instagram Hashtags