kruz.uz kruz.uz

5,815 posts   14,568 followers   4 followings

Qaraqalpaqstan jan'aliqlari  Sayt rahbari va muharriri: Furqat Yusupov Reklama uchun telefon: +998-90-723-21-21 Qaraqalpaqstan jan'aliqlarini telegramda gu'zetip barin' 👉

Мойнақ районының орайлық стадионында реконструкция жумыслары басланды. Бул ҳаққында New Muynak City каналы хабар берди.

Стадион 1000 орынлық болып, реконстукция жумыслары толық жуўмақланғаннан соң заманагөй түске енген стадионда район турғынлары спорттың бир неше түрлери бойынша турақлы түрде шуғылланыўмүмкиншилигине ийе болады.

Ислам Матеков.

Қарақалпақстанлы жас алым, ҳәзирги ўақытта Ташкент ирригация ҳәм аўыл хожалығын механизациялаў инженерлери институтының таяныш докторанты Реймов Маманбек Полатович аўыл ҳәм суў хожалығы бағдары бойынша Президент стипендиясының жеңимпазы болды. Бул ҳаққында Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги баспасөз хызмети хабар берди.

Маманбек Реймов ҳәзирги ўақытта «Геоинформациялық технологиялар базасында қорғалатуғын тәбийғый аймақлар системасын жаратыў ушын Арал бойы экосистемасын изертлеў» атамасындағы илимий жумысы бойынша излениўлер жүргизбекте.

Ол Erasmus Mundus «Casia» жойбарының грант жеңимпазы болып, Голландияның Вегенинген университети «Қоршаған орталықты қорғаў» қәнигелиги бойынша халықаралық магистрлик дәрежесине ийе.

Темпус ГЕ-УЗ «Геоинформатика: Өзбекстанда турақлы раўажланыўға ерисиўди тәмийинлеў» жойбарының 2014-2015-жыллардағы менеджери, Эразмус Мундус «ТИМУР» жойбары грантының 2017-жылдағы жеңимпазы есапланады.

1 оқыўлық қолланба, 1 методикалық көрсетпе және 14 илимий мақала ҳәм тезислердиң авторы.

Нөкис халықаралық аэропорты аймағында «Ашық аспан» тәртиби енгизиледи, деп жазады Газета.uz.
Тәртиптиң қағыйдаларына муўапык, ҳаўа транспорты бойынша ҳүкиметлер аралық келисимге муўапық белгиленген сырт ел авиакомпаниялары Нөкис аэропортына пәрўаз частоталарын шеклеместен ушыў ҳуқықына ийе.

Бул рейслер «ҳаўа еркинлигиниң» бесинши дәрежесиниң ҳуқықысыз ҳәм Нөкис аэропортының техникалық имканиятларын есапқа алған ҳалда әмелге асырылыўы керек. «Ҳаўа еркинлигиниң» бесинши дәрежеси – бир мәмлекет тәрепинен басқа мәмлекетке берилетуғын ҳуқық болып, оған муўапық, белгиленген тасыўшы жолаўшыларды, почта ҳәм жүклерди бирге ислесиўши-мәмлекет аймағында үшинши мәмлекеттен ямаса үшинши мәмлекетке жибериў яки түсириў ҳуқықына ийе.

Нөкисте «Ашық аспан» тәртиби Халықаралық ҳаўа транспорты ассоциациясы (IATA) кестесиниң «Жаз-2019» мәўсиминен баслап «Қыс-2021/2022» мәўсиминиң ақырына шекем әмел етеди.

Өзбекстан менен ҳаўа қатнаўы тараўында халықаралық шәртнамалар дүзген сырт еллердиң авиация ҳүкиметлерине дипломатиялық каналлар арқалы Мәмлекетлик авиациялық қадағалаўының тийисли мәлимлемеси жиберилген.

Ислам Матеков.

Қарақалпақстан Республикасы Конститутциясы 81-статьясының 6-бәнти, «Жергиликли мәмлекетлик  ҳәкимият ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының  18-статьясына муўапық,  Қараөзек  районы ҳәкимниң экология хәм Аралбойы аймағын раўажландырыў мәселелери бойынша биринши орынбасары лаўазымына Шербаев Ринат Тауекелович тайынланды.

Қойылған талаплар: жоқары юридикалық, экономикалық, финанс,  мәлимлеме-технологиялары мағлыўматына ийе ҳәм Microsoft Office дәстүрлерин толық өзлестирген, интернет тармақларында еркин ислей алатуғын  Өзбекстан Республикасы пуқаралары, талабаныӊ ис тәжирийбеси
3 жылдан кем болмаўы лазым

Бос орын ушын таӊлаўда қатнасыўды қәлеўши талабанлар төмендеги көрсетилген ҳүжжетлерди тапсырады.

Таӊлаўда қатнасыў ушын арза;

Талабанныӊ паспорт нусқасы;

Жумыс бериўши тәрепинен тастыйықланған мийнет дәптерше нусқасы, биринши мәрте жумысқа қабыл етилип атырған шахслардан талап етилмейди;

Әскерий хызметке мәжбүрлер ушын әскерий гуўалық, шақырылыўшылар ушын әскерий есапта турғанлығы ҳаққында гуўалық нусқасы;

Дипломныӊ нусқасы, шет елде оқыған болса, дипломды нострификациядан өткенлиги ҳаққында тастыйықлаўшы гуўалық. сораўнама;

өмир баян;

086-У-түриндеги медициналық мағлыўматнама;

3х4 см өлшемдеги 2 дана фотосүўрет;

Жеке жыйналып барылатуғын пенсия китапшасы ҳаққында мағлыўмат (егер бар болса); Салық төлеўшиниӊ идентификация номери (ИНН) ҳаққында гүўалық нусқасы (егер бар болса); Ислеп атырған (ақырғы) жумыс орнынан (оқыў орнынан) мағлыўматнама (егер ийелеп турған лаўазымынан азат етилген болса тийисли буйрық нусқасы) ҳәм минезлеме.

Таӊлаўда қатнасыўды қәлеўши талабанлар тийисли ҳүжжетлерди
2019 жыл 28 январь күнине шекем Мәмлекетлик хызметлер агентлиги Қарақалпақстан Республикасы басқармасына я болмаса qqr@davxizmat.uz электрон почтасы арқалы тапсырыўы керек(тапсырылатуғын ҳүжжетлерде талабаныӊ жасаў мәнзили ҳәм байланыс ушын телефон номери болыўы шәрт). Мәнзил: Нөкис қаласы, А.Утепов көшеси, 31 А-жай

Мағлыўмат ушын телефон: (0-361) 224-76-20

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2019-жыл 11-январь күнги 449-санлы қарарына тийкар Якубов Зафар Атабаевич судьялық лаўазымында болыўдың биринши бес жыллық мүддетине Жынаят ислери бойынша Беруний район судының баслығы лаўазымына тайынланды.
Якубов Зафар Атабаевич 1979-жылы 10-апрель күни Хорезм ўәлаяты, Үргениш районында туўылған. 2009-жылда Қарақалпақ Мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигели юриспруденция. З.Якубов ЖИБ Беруний район суды баслығы лаўазымына тайынланбастан алдын, Хорезм ўәлаяты, Үргениш қаласы “Жалоладдин Мангуберди қорғаўшылары” адвокатлар коллегиясының адвокаты болып ислеген.

Қарақалпақстан Республикасы судлары қурамына төмендегише өзгерислер киргизилди:
З.Якубов – Жынаят ислери бойынша Беруний районлық судының баслығы лаўазымына; 
А.Салиев – Нөкис қалалық ҳәкимшилик суды баслығы лаўазымына; 
М.Бекимбетов – Тахтакөпир районлық ҳәкимшилик суды баслығы лаўазымына;
З.Байымбетова – Мойнақ районлық ҳәкимшилик суды баслығы лаўазымына тайынланды. Бул ҳаққда Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша суды ҳуқықый мәлимлеме каналы хабар берди.
2019-жыл 14-январь күни Қарақалпақстан Республикасы жынаят ислери бойынша суды Президиум мәжилислер залында олардың өз лаўазымларын атқарыўға кирисиўинен алдынғы ант бериў кешеси болып өтти. Яғный, судьялық лаўазымында болыўдың биринши бес жыллық мүддетине тайынланған судьялар өзине жүклетилген ўазыйпаларды ҳадал ҳәм ҳүждан менен орынлаўға, әдил судлаўды тек ғана нызамға бойсынған ҳалда әмелге асырыўға, судьялық миннетлемеси ҳәм ҳүжданы буйырғанындай бийғәрез, қалыс ҳәм әдил болыўға салтанатлы түрде ант етти.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2019-жыл 11-январь күнги 448-санлы қарарына тийкар Бекимбетов Махсет Адилханович судьялық лаўазымында болыўдың биринши бес жыллық мүддетине Тахтакөпир район ҳәкимшилик судының баслығы лаўазымына тайынланды.
Бекимбетов Махсет Адилханович 1983-жылы 19-февраль күни Қарақалпақстан Республикасы Шоманай районында туўылған. 2005-жылда Қарақалпақ Мәмлекетлик университетиниң бакалавр бағдарын, 2008-жылда магистратура басқышын тамамлаған. Қәнигели юриспруденция. М.Бекимбетов Тахтакөпир район ҳәкимшилик суды баслығы лаўазымына тайынланбастан алдын, Жынаят ислери бойынша Шымбай район судының кеңсе меңгериўшиси лаўазымында ислеп келген.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2019-жыл 11-январь күнги 446-санлы қарарына тийкар Байымбетова Зухра Расбергеновна судьялық лаўазымында болыўдың биринши бес жыллық мүддетине Мойнақ район ҳәкимшилик судының баслығы лаўазымына тайынланды.
Байымбетова Зухра Расбергеновна 1977-жылы 22-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Кегейли районында туўылған. 1998-жылда Қарақалпақ Мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигели юриспруденция. З.Байымбетова Мойнақ район ҳәкимшилик суды баслығы лаўазымына тайынланбастан алдын, Жынаят ислери бойынша Кегейли район судының кеңсе меңгериўшиси лаўазымында ислеп келген.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2019-жыл 11-январь күнги 447-санлы қарарына тийкар Салиев Амангелди Ганибаевич судьялық лаўазымында болыўдың биринши бес жыллық мүддетине Нөкис қаласы ҳәкимшилик судының баслығы лаўазымына тайынланды.

Салиев Амангелди Ганибаевич 1986-жылы 28-январь күни Қарақалпақстан Республикасы Нөкис қаласында туўылған. 2008-жылы Қарақалпақ Мәмлекетлик университетин тамамлаған. Қәнигелиги юриспруденция. А.Салиев Нөкис қаласы ҳәкимшилик суды баслығы лаўазымына тайынланбастан алдын, Қарақалпақстан Республикасы жынаят ислери бойынша судлары судьялары квалификациялық коллегиясы хаткери лаўазымында ислеп келген.

Шымбай районы ҳәкиминиң инвестициялар, инновациялар, меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм киши санаат зоналарын ҳәм де туризмди раўажландырыў бойынша орынбасары етип Жолдасов Дамир Рауажович тайынланды.

“Ўатан қорғаўшылары куни” мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарары

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 85-статьясының  6-бәнтине муўапық, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

Мәмлекетимиздиң қорғаныў қүдиретин және де беккемлеў, жасларды миллий ғәрезсизлик идеясы ҳәм ана-Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаў жолындағы жемисли мийнетлери, елимизде тынышлықты, турақлылық ҳәм жәмийетлик тәртипти тәмийинлеўдеги хызметлери, сондай-ақ, жәмийетлик-сиясий турмыстағы белсендилиги ушын ҳүрметли атақ пенен сыйлықлансын: “Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген жаслар устазы”

Маллаев Искандар Маматмусаевич – Арқа-Батыс әскерий округи әскерлери сәркардасының тәрбиялық ҳәм идеологиялық ислери бойынша орынбасары

Аюбов Шукурлло Хамроевич – Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министриниң орынбасары

Хожамуратов Бахытбай Бердибаевич – Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик қәўипсизлик хызмети Қарақалпақстан Республикасы басқармасының бөлимше баслығы
Қарақалпақстан Республикасы

Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов “Ўатан қорғаўшылары куни” мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарары

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 85-статьясының  6-бәнтине муўапық, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

Мәмлекетимиздиң қорғаныў қүдиретин және де беккемлеў, жасларды миллий ғәрезсизлик идеясы ҳәм ана-Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаў жолындағы жемисли мийнетлери, елимизде тынышлықты, турақлылық ҳәм жәмийетлик тәртипти тәмийинлеўдеги хызметлери, сондай-ақ, жәмийетлик-сиясий турмыстағы белсендилиги ушын ҳүрметли атақ пенен сыйлықлансын: “Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген жаслар устазы”

Маллаев Искандар Маматмусаевич – Арқа-Батыс әскерий округи әскерлери сәркардасының тәрбиялық ҳәм идеологиялық ислери бойынша орынбасары

Most Popular Instagram Hashtags