krongkarnp krongkarnp

6,898 posts   23,950 followers   247 followings

Krongkarn Phongsathorn  กรองกาญจน์ พงศธร Editor in Chief of Traveller's Companion magazine

คืนวันศุกร์ครัวบ้านเกาลัดมีลูกค้าขาประจำมาอุดหนุนอีกแล้วจ้า #บ้านเกาลัด

เกือบจะเสียแม่ครัวที่บ้านไปเพราะหัวใจวาย เนื่องจากลอตเตอรี่ที่นางซื้อมาเกือบถูกรางวัลที่ 1 ผิดไปแค่เลขเดียว ไม่งั้นกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านไปแล้ว 😳

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร ตั้งอยู่ที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร แต่เดิมชื่อ วัดหมู เล่ากันว่าจีนอู๋เป็นผู้สร้างในที่ดินที่เคยใช้เลี้ยงหมู เมื่อสร้างเสร็จแล้วมีหมูมาเดินเพ่นพ่านเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดหมู แต่จะสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าจอมน้อย (สุหรานากง) ธิดาของเจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม) ได้สถาปนาใหม่ ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงบูรณะและปฏิสังขรณ์อีกครั้ง และพระราชทานนามว่า วัดอัปสรสวรรค์ เพื่อเป็นที่ระลึกแด่เจ้าจอมน้อย ซึ่งมีความสามารถในการแสดงละครเรื่องอิเหนา เป็นตัวสุหรานากงได้ดี จนได้รับฉายาว่า เจ้าจอมน้อยสุหรานากง พร้อมกับพระราชทาน "พระพุทธรูปปางฉันสมอ" มาประดิษฐานไว้ในวัดสำหรับพระอุโบสถและพระวิหารสร้างขึ้นแบบศิลปะจีน โดยเลียนแบบวัดราชโอรสฯ ภายในพระอุโบสถมี พระประธานจำนวน 28 พระองค์ เพื่อแทนพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดขึ้นมาในชาติภาพต่าง ๆ รวมแล้ว 28 พระองค์ และมีหอพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา

หน้าต่างวิหารงามเหลือเกิน

ประตูโบสถ์วัดนางชีสวยงามมาก วัดนี้มีชื่อพระราชทานว่า วัดนางชีโชติการาม สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง เมื่อ พ.ศ. 2078 ตรงกับรัชสมัยพระชัยราชาธิราช สร้างแล้วเสร็จประมาณ พ.ศ. 2081-2082ตามประวัติความเป็นมาของวัดสืบเนื่องมาจากลูกสาว เจ้าพระยาพิชิตชัยมนตรีชื่อแม่อิ่ม ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่ง มีชีปะขาวมานิมิตเข้าฝันด้วยการให้ลูกสาวทำการบวชชี เจ้าพระยาพิชิตชัยมนตรีจึงได้ให้แม่อิ่มลูกสาวท่านบวชชีพร้อมสร้างวัด ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระปรางค์และศาลาการเปรียญ ครบครันขึ้นเป็นวัดอย่างสมบูรณ์แต่ปัจจุบันไม่มีซากหลงเหลืออยู่จะมี ก็แต่องค์พระประธานในพระอุโบสถและพระพุทธรูปปางต่างๆ ในโบสถ์ เจดีย์คู่วัด และพระปรางค์ คณะผู้สร้างวัดนางชีประกอบด้วยผู้ร่วมทำ การสร้าง 3 ท่าน คือ เจ้าพระยาพิชิตชัยมนตรี พระยาฤาชัยณรงค์ และออกหลวงเสนาสมุทร และวัดนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองเสนอมาจนกระทั่ง สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ วัดนี้ได้กลายเป็นวัดร้าง เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระรูปสิริโสภาคย์มหานาคนารีเป็นพระสัสสุใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงปฏิขรณ์จึงให้ชื่อว่า วัดนางชี เพื่อเป็นการอนุสรในการบวชชีของพระองค์ ท่านพระยาโชฎึกราชเศรษฐีได้มีจิตศรัทธาร่วมบูรณะปฎิสังขรณ์ด้วยโดย ทำเป็นศิลปะแบบจีนประดับประดาด้วยเครื่องเคลือบประดับมุก ลับแล หรือฉากบังเตียงแกะฉลุลายไทย ฝีมือจีน ฯลฯ ถวายให้เป็นสมบัติของ วัดนางชีต่อมาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาราชานุชิตได้บูรณะ วัดซึ่งกำลังทรุดโทรมขึ้มมาใหม่ทั้งวัด อาราม เช่นพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ เสนาสนะต่างๆ ให้รื้อของเก่าแล้วสร้างใหม่โดยเฉพาะ หลังคา พระอุโบสถสร้างตามแบบที่นิยมกันตามแบบ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว คือไม่มีช่อฟ้าใบระกา และหางหงส์ สิ่งสำคัญภายในวัดนางชี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงทำการค้ากับจีน ทรงสั่งทำเครื่องเคลือบรูปเรือสำเภา อันเป็นเครื่องหมายการค้าให้อนุชนได้ศึกษา โดยทรงได้พระราชทาน วัดนางชี 1 คู่ พระประดับหน้าบันพระวิหารที่สร้างตามศิลปะแบบจีน นอกจากนี้ได้พระราชทานเสาหินเทียบเรือพระที่นั่งซึ่งทรงสั่งมาจาก ประเทศจีนให้แก่วัดนางชี บัดนี้ทางวัดได้นำขึ้นมาเสาป้ายหน้าวัด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปรากฎในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันว่าเมื่อ พ.ศ.2422 พระปิยมหาราชเจ้า ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มาวัดนางชีเพื่อพระราชทานพระกฐิน

วัดสวยอีกแห่งริมคลองบางกอกใหญ่

พิพิธภัณฑ์ในวัดแสดงร้านกาแฟโบราณ ลูกค้านั่งยิ้มรอกาแฟ

บันทึกภาพกับมรดกไทย ควรหาเวลามาชื่นชม

บริเวณฐานชุกชีของพระประธานในวัดนี้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และเป็นฐานชุกชีที่สวยที่สุดในเมืองไทย 🙏

หน้าต่างสวยทุกบาน ชมไม่เบื่อ

บานประตูของวัดรวมทั้งบานแผละ เป็นงานเขียนระบายสีกำมะลอซื่งบางทีเรียกว่า “เขียนสีกำมะลอ” “ลายกำมะลอ” ก็มี เป็นงานเขียนวาดเส้น และ ระบายทำเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพด้วยวิธีการอย่างโบราณ วิธีหนึ่งที่เขียนเป็นลวดลาย และ เขียนเป็นรูปภาพต่างๆ บนพื้นซึ่งทาด้วยยางรักเป็นสีดำสนิท แสดงเส้นล้อมเป็นขอบรูปภาพ หรือ ลวดลายด้วยเส้นสีทองสดใส เพิ่มความชัดเจน และน่าสนใจขึ้นบนพื้นสีดำ ข้างบนมีกระจกกระจังประดับ

ประตูวัดที่สวยงามวิจิตรลงรักฝังมุก ล้อมกรอบด้วยรูปดอกบัวสลักเสลา

Most Popular Instagram Hashtags