[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

kostumays kostumays

1825 posts   681 followers   627 followings

K O S T U M A Y S  📸

• A M I D S U M M E R S - D R E A M •
#hennkim #illustration #amidsummersdream

• K U N S T •

K u n s t is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. K u n s t is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen.


Het is niet mogelijk een determinerende definitie te geven, omdat K u n s t een sociologisch, psychologisch én historisch gebonden b e g r i p is. En dus continu in beweging is. •

K u n s t kan heel divers zijn: Het roept een bepaalde verbeelding bij je op. Het probeert je mee te nemen naar een andere wereld, of een andere zienswijze. Het wekt een gevoel bij je op (meestal gaat dat om esthetiek.. “vind ik dit mooi?”. Het probeert je iets vanuit een ander perspectief te laten ervaren. •

Onder k u n s t wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen, onder meer: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie.


M a g i s c h R e a l i s m e - S u r r e a l i s m e •


Een ander voorbeeld waarin een
a m b a c h t ook als een k u n s t uiting beschouwd mag worden is de verfijnde kook k u n s t. Het creëren van opzichzelfstaande werken (dus geen massaproductie) is lang een voorwaarde geweest om iets k u n s t te noemen. Tegenwoordig kennen we kunst in veel verschillende, zelf digitale vormen. Foto's, films en muziek

K u n s t kan bekeken worden vanuit de maker of de waarnemer.

Het definiëren van het woord k u n s t is een hele
K u n s t.

Ondanks dat k u n s t dus niet zo eenvoudig in een hokje te stoppen is, wordt al sinds jaar en dag vanuit traditionele definities, wel een poging gedaan daar duidelijkheid in te geven. Zo wordt kunst bekijken vanuit 3 invalshoeken: de representatieve (wat stelt het voor?), de expressieve wat wordt hier geuit?) en de formele (welk doel dient het?).

Wat je vindt, voelt, denkt, ervaart is bij iedereen anders. En dat is vaak ook precies de bedoeling aan
k u n s t •


K u n s t is dus echt niet altijd eenvoudig, en wát
k u n s t is, is dus niet zo gemakkelijk te benoemen.


#kunst #woord #woordkunst #betekenis #definitie #nederlands #taal

•A L L E S •


A l l e s of het al is, in de ruimste zin, een begrip voor datgene wat bestaat, heeft bestaan, zal bestaan, of zou kunnen bestaan. Zeer vaak wordt over het al echter in beperktere zin gesproken..


De pogingen om te komen tot een alomvattend begrip van het universum richten zich op elementaire deeltjes, het allerkleinste dat we kennen, en op het universum, het allergrootste dat ons bekend is. Alleen al daarom hebben serieuze wetenschappers de term theorie van alles in het verleden vooral ironisch gebruikt.

A l l e s wordt alleen datgene bedoeld dat kenbaar is, overeenkomstig Wittgensteins beroemde woorden: Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen.

A l l e dingen / o n b e p a a l d

A l l e s omvatten, zoals aura's, deeltjes met een grootte nul of zelfs een negatieve grootte, onzin, tijdreizen of snelheden groter dan de lichtsnelheid. Gangbare wetenschappelijke concepten die buiten het maatschappelijk al hebben gezweefd zijn bijvoorbeeld het getal nul, reële getallen, imaginaire getallen, het heliocentrisme, Darwins evolutietheorie, atomen en het onderbewustzijn. Ook fantasierijke ideeën en schijbare tegenstrijdigheden kunnen uitgesloten worden van het a l, zoals een zwangere man, een koe die over de maan springt en tekenfilmfiguren in een driedimensionale wereld.

A L L E S wordt datgene bedoeld dat uit eigen waarneming bekend is.


Is dit a l l e s oehoehoeh
Is dit a l l e s oehoehoeh
Is dit a l l e s wat er is - D o e M a a r - •


A l l e s gaat voorbij 
Elke droom vervaagt 
Als je je ogen opendoet 
Je raakt het kwijt - D o e M a a r -


Er zal altijd iets zijn dat zal blijven
De waarheid is dat hoewel A L L E S voorbijgaat, er altijd iets zal overblijven van het geen er gebeurd is. Dit is vrijwel altijd iets dat geleerd is van de omstandigheid en dat in ons geheugen en onze ziel wordt verankerd. Het wordt deel van wie we zijn, van onze essentie.

A l l e s of n i e t s.

BIJVOEGELIJK NAAMWOORD & BIJWOORD: Alles, Al, all-in, Alle dingen, Allemaal, Eenheid, Geheel, Gezamenlijke hoeveelheid, Helemaal, Het geheel


#alles #woord #woordkeuze #woordkunst #words #betekenis #meaning #definitie #nederlands #taal

• N E V E R G R O W U P •#hennkim #illustration #nevergrowup

Most Popular Instagram Hashtags