kostumays kostumays

1745 posts   624 followers   584 followings

Kostumays 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfxAgyDw-OCV4VAFuhOkcZpaN5AP4JHn1

S p r e a d the S O U N D !
A a n g e n a a m - L U I S T E R A A R S !
W a d a a p X B o z e S a t o r i - E P
K I C K S, S N A R E S & H I G H H E A D SB I G UP 4 tha B O Y S - check the link in
B i o - YouTube - or you can listen on Spotify !
#music #hiphop #nederhop #dutchhiphop #undergroundhiphop #hiphopmusic #sounds #rap #art #artist #beats #lyrics #mc #kicks #snares #high #heads #online #waitisover #stream #new #ep #release #tracks #youtube #spotify #enjoy #music #wadaap #bozesatori #hiphophead

B E Y O U#beyou #hennkim

G R E N S
G r e n z e n
L I J N

Een (denkbeeldige) scheidings l i j n -
de raak l i j n tussen twee landen - werelden - Algemeen o n d e r s c h e i d t men = n a t u u r l i j k e g r e n z e n = •
' De uiterste g r e n s van w i j s h e i d wordt door het publiek d w a a s h e i d genoemd '


Persoonlijke g r e n z e n definiëren wie we zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Ze bepalen hoe we ons leven willen leven en hoe we willen dat anderen ons behandelen.


Als je niet weet waar je g r e n z e n liggen weten mensen niet wie je bent, omdat je dat zelf niet eens weet •
Als je je eigen g r e n z e n kunt stellen, kun je ook de g r e n z e n in anderen respecteren •

Als je een gezonde omgeving wilt leven en gezonde relaties met mensen wilt, zul je moeten leren
g r e n z e n te stellen. G r e n z e n trekken heeft alles te maken met op een goede manier voor jezelf opkomen. Het doel van het trekken van een g r e n s is dat je jezelf op een gezonde manier beschermt •

Door g r e n z e n te stellen, bied je anderen in jouw omgeving de k a n s om te groeien. •

G R E N S K W E S T I E S •

Je kunt g r e n z e n indelen in twee soorten
L i c h a m e l i j k e G r e n s -
G e e s t e l i j k e / p s y c h i s c h e
G r e n s

C o n s q u e n t i e s v e r b i n d e n •
Wie zijn g r e n s haalt met zijn verslaving, weet het alleen de volgende morgen (dat het slecht is, weet je altijd te laat)

Ergens een g r e n s trekken (bepalen wat kan en wat niet kan)

Geen g r e n s kennen (alle perken te buiten gaan)

Over de g r e n s gaan (over persoonlijke
g r e n z e n heen gaan)

Je g r e n z e n kennen (weten tot hoever je kunt gaan)

• ' Op de g r e n s van weten en niet weten ligt
v e r g e t e n 'Vergis ik mij


Vergis ik mij
Dat ik het niet zag 〰
Nu jij mij niet
En kijk 't begint weer vanvoor
Vanachter elkaar door
Toch begint het weer van voorafaan
Ja kijk 't begint weer vanvoor
We gaan achter elkaar door
Toch begint het weer van voorafaan
-roosbeef-Het één l e i d t tot het a n d e r •

#grens #woorden #woord #woordkunst #woordkeuze #betekenis #definition #nederland #nederlands #taal #einde #lijn

A n g s t
B a n g
E n g •


Is een e m o t i e veroorzaakt door een waargenomen of beleefde bedreiging en die meestal leidt tot een vermijding of ontwijking daarvan. •

G e v o e l van beklemming / verlammend van zelfvertrouwen •

A n g s t wordt beschouwd als een
b a s a a l overlevingsmechanisme, als reactie op een p r i k k e l, zoals pijn of dreiging van gevaar. Dit laatste kan, bij een confrontatie met die p r i k k e l of juist een ontwijking daarvan / een v e c h t of
v l u c h t reactie tot gevolg hebben. •

Bij e x t r e m e vormen van a n g s t kan
v e r s t a r r i n g optreden : men is dan als het ware ' v e r l a m d door a n g s t ' •

D e grootste b o o s d o e n e r -
R u s t e l o o s •

Friedrich Nietzsche zegt: ' De a n g s t is de moeder van de moraal '


A n g s t is een slechte raadgever (laat je niet leiden door a n g s t / emoties zijn gevaarlijk) •

Met lood in de schoenen (met heel veel tegenzin of a n g s t / iets doen)


Trillen als een juffershondje (van a n g s t trillen) •

D i a l e c t
Munsterbilzen: de bibbërëbitsjes hëbbe (a n g s t i g zijn). Genneps: den keutel dicht bij 't hart hèbbe (a n g s t i g zijn). Bilzers: mét zene stat tësse zen been vertrékke (als een a n g s t h a a s weglopen). Bocholtz: floep (a n g s t ). Venloos: bein make (hard weglopen van a n g s t ). Munsterbilzen: pak ten doag waaj ter kump (het leven wordt één kruisweg als je spijt krijgt van gisteren en
a n g s t voor morgen)B a n g voor wat moet komen
En in mijn diepste dromen
Ren ik voor me leven
Maar ik kom niet verder
Ik ben b a n g

B a n g voor jou en b a n g voor mij
B a n g voor dood en b a n g voor pijn
Moeder laat het lampje aan
Het is donker hier - d o e m a a r - 〰


BIJVOEGELIJK NAAMWOORD & BIJWOORD: Angst, afschrik, bang, bangheid, beduchtheid, beklemming, bekommering, benauwdheid, bevreesdheid, bibberatie, drek, emotie, fobie, gemoedsgesteldheid, hangertje, kommer, nauwte, nood, onaangenaam gevoel, ongerustheid, onrust, paniek, penarie, schroom, vrees, huiver •


#Angst #bang #woord #woorden #woordkeuze #woordkunst #betekenis #meaning #definitie #definition #nederland #nederlands #taal

D R O O M
D r o m e n


Een d r o o m is een verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart, als hij / zij slaapt. Die in de slaap voor de
g e e s t komen een spontane activiteit (het is alsof er een f i l m in je hoofd wordt afgespeeld) •

D r o m e n komen vooral voor tijdens de
R E M s l a a p, en duren doorgaans tussen de vijf en vijftien minuten. Veel d r o m e n zijn na eenzelfde periode dan ook weer verdwenen •

Tijdens onze d r o m e n - beleef je wonderlijke of magische avonturen
Maar een d r o o m kan ook beangstigd of nare beelden bevatten, alledaags en saai of levensecht? •

Een L u c i d e d r o o m is de
d r o m e r zich bewust van het feit dat hij / zij droomt. Een d r o o m wordt door iemand beleeft - en het kan dan ook realistisch overkomen.


V O O R S T E L L I N G in de S L A A P


Wat een d r o o m is en waar het precies voor dient is niet bekend. Er word gezegd dat mensen d r o m e n om de gebeurtenissen van de dag te verwerken. •

In het verleden zag men d r o m e n als
B o o d s c h a p p e n van de goden en kende men er een voorspellende functie aan toe - zoals:
d r o o m s y m b o l e n /
d r o m e n v a n g e n / d r o m e n waar maken of
n a j a g e n •

Het huis van mijn d r o m e n (waarna ik altijd al naar verlangde) •

Een b o z e d r o o m / n a c h t m e r r i e •

Een n a t t e d r o o m / (a) onwillekeurige zaadlozing in de slaap •

Hem uit de d r o o m helpen (de waarheid vertellen)

D r o m e n zijn bedrog (wat je d r o o m t is geen werkelijkheid)


Biggie smalls zegt: ' I t w a s a l l a D R E A M ' •


Dromen met je ogen dicht,
Kleurloos, donker of licht
Dromen in je slaap,
totdat je weer ontwaakt.
BIJVOEGELIJK NAAMWOORD & BIJWOORD: Droom, dromen, verbuigingen, beelden in de slaap, beeldvoorstelling, fantasie, toekomstbeeld, geen werkelijkheid, ideaal beeld, iets moois, illusie, mijmerij, niet wakker zijn, nachtmerrie, onwerkelijkheid •


#Droom #definitie #definition #betekenis #woord #woorden #woordkunst #woordkeuze #taal #nederland #nederlands #itwasalladream

Most Popular Instagram Hashtags