kiikze kiikze

195 posts   324 followers   333 followings

KiiKzE장근석  ✨Hello,, Ü can call me KiK✨ 🎀Twitter,Line ; KiiKzE🎀

http://www.twitter.com/KiiKzE

บี๋พามากินให้อารมเย็นๆ เนื่องจากเลือดขึ้นหน้า อารมพุ่งปรี๊ด!!

thx babee💋💋 for taking care of me all the time that I was sick.

thx q so much for Valentine's Gift.👜 Love ya BaBee💋💋

อยากถ่ายรูป แต่นางชอบแกล้ง!
...ดั้งของแท้ ไม่เคยผ่านมือหมอคะ!!

HBD ja

จาจังเมียน

เพิ่มความหวาน(อีกแระ) 😝😁

เพิ่มความหวาน><

น่ารักอ่ะ

Chef Toy

เป็ดย่างอาม่า