kiascr kiascr

413 posts   2598 followers   981 followings

خط خطی های ذهن پریشان من  "شاعر و نویسنده کیارش کچوئی" هر روز خط خطی می‌کند ، ذهن پریشان من در خیال ، نبودنت را !... من را در کانال تلگرام دنبال کنید👇

http://Tlgrm.me/kiascr

...

...

...

...

...

خط خطی های ذهن پریشان من را در تلگرام دنبال کنید .
آدرس کانال در بیو صفحه موجود است .

...

...

....

...
آهسته ، آهسته چهل ساله میشوم .
موهایم جوگندمی و باز هم
تنها در خیال قدم میزنم .
باز هم شعر میخوانم .
روز به روز
سکوتم بیشتر میشود
و آرام تر می شکنم .
کمتر می خندم .
و بیشتر نگاه میکنم ،
در فکر غرق میشوم .
حتی شاید روزی بیاید
که فراموشم شود ،
سیگار کشیدن ،
مست شدن ،
چه حسی دارد .
نمی دانم شاید هم
دیگر چشمانم کم فروغ شوند .
و شاید دیگر حتی تو را نشناسم .
شایدتو هم دیگر
آراستگی جوانی را نداشته باشی.
شاید تنها دغدغه ذهنیت ،
فرزندانت باشند
و دیگر حتی
برایت مهم نباشد ،
مخاطب خاص مردی باشی .
شاید هم
دختر یا پسرت را نصیحت می کنی .
دخترم عاقل باش .
پسرم فارغ باش .
یادش بخیر جوانی
عاشقی های بی منطق ،
فارغ از دنیا ،
سری به کتاب های قدیمی ام
می اندازم .
دست نوشته های قدیمی ،
فراز و فرود های احساس ،
لبخندی تلخ
از انبار دلم بیرون می آید
و نفسی عمیق
آیا عقل و منطق درست بود ،
یا عاشقی های بی منطق ؟
مقایسه ای
بین حال خود با حال تو .
گندش بزنند
که هنوز هم ،
عاشقی نه دلیل می خواهد
و نه منطق .
فقط دل می خواهد
دل .... #کیارش.کچوئی (خط خطی های ذهن پریشان من )

@kiascr

...

...

Most Popular Instagram Hashtags