jittitsara jittitsara

1408 posts   3919 followers   598 followings

Tankhun Jitt-itsara 

๏ ภูยังเขียวดอกไม้บานถวิล
ผึ้งภู่บินมีเหล็กในป้องปีกอ่อน
ใช้ยึดหยุ่นสยบแข็งไม่ราญรอน
ทางซับซ้อนซ่อนทางยังทิ้งรอย ๏ ใช่เพียงนกสร้างรังในกระโจม
ปลาเวียนวายชโลมใจในอ่างจ้อย
มิประหวั่นพรั่นพรึงจึงหลุดลอย
อย่านั่งคอยไร้อุดมคติซิ ๏ มรรคาคดเคี้ยว...สายน้ำแม้วกวน
สายลมบนพัดร้อนเย็นเป็นปกติ
หุบเขาโตรกแคบคูหาสมาธิ
ใบไม้ผลิบอกกาลสถานะ ๏ ดำรงอยู่เป็นไปอย่างสอดคล้อง
ท่วงทำนองพลิ้วหวามตามจังหวะ
แปรเปลี่ยนสภาพการณ์ตามภาวะ
พลิกแพลงย่อมชนะโดยปัญญา ๏ ยึดวินัยเข้มงวดและผ่อนปรน
ตามเหตุผล...เห็นต่างบางปัญหา
ปณิธานมุ่งมั่นผันศรัทธา
เสมือนปลาได้น้ำความภักดี ๏ ไม่ลำผองยศศักดิ์...หวังฝากชื่อ
เปรียบดั่งถือหยกใสไร้หมองศรี
กุมโอกาสสรรพยุทธวิธี
พจนีย์การกระทำไม่ต่างเลย ๏ ไม่กระหายหากบ่อน้ำยังขุดค้าง
กระโจมยังมิกาง...ง่วงไม่เอ่ย
ไฟไม่สุมไยหนาวร้อนสบายเสบย
นั่งยิ้มเฉยแม้ท้องหิวอยู่อย่างนั้น ๏ เพียงพี่น้องสมานสามัคคี
คำสั่งมีอานุภาพไม่คลอนสั่น
อีกพระเดช พระคุณ เนื่องหนุนกัน
สัญญาณนั้นสว่างมลังเมลือง ๏ ครองเมืองโดยสัตย์ ครองทัพโดยกล
ระเบียบต่างเหตุผลตามท้องเรื่อง
กฎทัพมักไม่ใช้กับกฎเมือง
ฝืนจารีตก็เปล่าเปลืองเรื่องครองใจ ๏ ชะตาฟ้ามิสู้ชัยภูมิทัพ
หากใจคนน้อมรับย่อมยิ่งใหญ่
ถึงพร้อมสามประการนั้นเมื่อใด
เป็นเงื่อนไขชัยชนะที่สมบูรณ์ ๏ หากนกยังสร้างรังในกระโจม
ปลาไม่รู้คลื่นโครมย่อมเปล่าสูญ
ไม่มีเสียงลมหายใจใครเทิดทูน
คงอาดูรด้วยแต่ผู้อยู่ยากเย็น ๏ เจตจำนงไม่ฝืนกาลคอยโอกาส
ไม่เขลาขลาดฝืนฟ้าคว่ำมองไม่เห็น
ไม่ขัดฝืนมวลชนก่อลำเค็ญ
มรรคนี้เป็นวิถีแห่งขุนพล...๚ะ
วิถึธรรมชาติ : มหา สุรารินทร์

บ้านเดิมสุมาเต๊กโช
มิวเซียมสุ่ยจิ้งจวง อำเภอหนานจาง
เมืองเซียงหยาง มณฑลเหอเป่ย จีน
27 มีนาคม 60

ถ่ายความจากสรรพนิพนธ์ขงเบ้ง - โจโฉ มาเป็นกลอน

เมื่อวานนั่งค้นข้อมูลทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเชิงพุทธ. จึงพบคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุท่านเคยสอนเรื่องนี้มาตลอดโดยเฉพาะตอนที่ผมบวชที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์เมื่อปี 2544 คำสอนนี้ยังคงก้องอยู่ในหัวและในใจของผมว่าในพุทธศาสนาไม่มีคำว่า "ดลบันดาล"ประทานพรใดใดให้ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามศรัทธาและสติปัญญาของเราที่จะสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองดังนั้นถ้าเราช่วยกันเตือนสติตัวเองและชาวพุทธทั้งหลายว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ลัทธิดลบันดาลประทานพรให้เหมือนที่เรามักจะอ้อนวอนร้องขอจากผู้อื่นแต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองจนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์สำเร็จได้ เพราะถ้าเราอ้อนวอนร้องขอให้มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือสิ่งอื่นใดดลบันดาลให้กับเราเท่ากับเราปฏิเสธการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดในตัวเราเองและเรายังคงเชื่อในลัทธิที่เป็นเทวนิยมหรือมีสิ่งที่สูงกว่าเราเป็นผู้ดลบันดาลประทานพรให้ซึ่งในพระพุทธศาสนานั้นไม่สอนสิ่งเรานั้น

แม้จะไม่ปฏิเสธเทพดาแต่มิได้นำพาหรือตั้งมั่นศรัทธาในเทพเทวดาเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐแต่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจให้พ้น #จากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง

สำนักข่าวที่ทำเนียบสหรัฐอเมริกา.รายงาน..นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกา.จากรัฐโอไฮโอ้..ผู้มีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างดี.ผักดันให้รัฐสภาอเมริกา.มีมติเป็นเป็นเอกฉัน.ให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.เพื่อความสงบสุขของประเทศ.จนประสพผลสำเร็จ..รวมทั้งอังกฤษยุโรป.ก็ดำเนินตามทั้งหมด.เพราะพิสูจน์แล้วว่ามีเพียงศาสนาพุทธเท่านั้น.ที่แก้ปัญหาประเทศได้.รักษาจิตใจคนในชาติได้..มีเหตุ.และผล.ที่สามารถพิสูจน์ได้..ขอแสดงความยินดีกับพุทธมามะกะทั่วโลก. 🙏🙏🙏

สำนักข่าวที่ทำเนียบสหรัฐอเมริกา.รายงาน..นายทิม.ไรอั้น.สส.ของอเมริกา.จากรัฐโอไฮโอ้..ผู้มีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างดี.ผักดันให้รัฐสภาอเมริกา.มีมติเป็นเป็นเอกฉัน.ให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.เพื่อความสงบสุขของประเทศ.จนประสพผลสำเร็จ..รวมทั้งอังกฤษยุโรป.ก็ดำเนินตามทั้งหมด.เพราะพิสูจน์แล้วว่ามีเพียงศาสนาพุทธเท่านั้น.ที่แก้ปัญหาประเทศได้.รักษาจิตใจคนในชาติได้..มีเหตุ.และผล.ที่สามารถพิสูจน์ได้..ขอแสดงความยินดีกับพุทธมามะกะทั่วโลก. 🙏🙏🙏

ได้มีโอกาสรับใช้พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีหรือท่านว.ที่เดินทางมาบรรยายธรรมในโครงการธรรมะในเมือง โดยช่วงเช้าท่านเดินบิณฑบาตร รับถวายจากญาติโยมที่มาใส่บาตรกันอย่างแน่นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งและได้แสดงทำเกี่ยวกับสตรีในพระพุทธศาสนาที่น่ายกย่องโดยเฉพาะนางสุชาดาซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจเป็นต้น

ขอผลบุญกุศลทั้งมวลจงถึงแด่ทุกท่าน ให้มีแต่ความสุขและผลจากความทุกข์ทั้งปวง

วันหนึ่งที่หมู่บ้านเด็ก

หลานสะไภ้คุณหญิงที่เป็นเพื่อนสนิทกับผมและเทพศิริ เป็นแม่ของเด็กชายชื่อ"ไก่โต้ง" อายุราว 9 ขวบ ว่าลูกเป็น Hyperactive ที่แม่เล่าว่าไก่โต้งไปเข้าที่โรงเรียนไหน ก็ชอบทำร้ายเพื่อน เลยพาไปพบหมอ กลับได้ยาคุมอารมณ์มากิน ไก่โต้งเล่าให้แอ๊วฟังว่า ถ้ามีคนไปชอบวอแวกับเขา ก็จะคุมอารมณ์ไม่ได้ เขาไม่ชอบให้คนวอแว โดยเฉพาะเพื่อนๆและครูที่โรงเรียน ที่ไก่โต้งเรียนอยู่ระดับ ๓

เมื่อมาอยู่หมู่บ้านเด็ก ไก่โต้งมีอิสระที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ จะเล่นก็ได้ ไม่เรียนก็ได้ วันหนึ่งไก่โต้งเดินไปที่ห้องเซรามิค เลยติดใจกับงานเซรามิค ที่เขาเลือกเอง หลังจาก ๑ เดือนกว่า แอ๊วก็ให้หยุดยา เพราะไม่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวใครแล้ว

เมื่อมี ทีวี มาทำสารคดี ไก่โต้งขอบไปยืนเข้าหน้ากล้อง ความเป็นคนพูดจาไพเราะ มีศัพท์แสงสูงเกินวัยที่มาจากการอ่าน ที่ไก่โต้งชอบเป็นทุนเดิม ทำให้พวกทำรายการทีวีชอบที่จะคุยกับไก่โต้ง

ไก่โต้งเป็นเด็กที่ถูกฝึกให้เป็นคนสะอาด แบบถูกบังคับ พอมาอยู่หมู่บ้านเด็กที่ปล่อยอิสระเรื่องนี้ ไก่โต้งก็แสดงปฏิกิริยาต่อต้านความสะอาด โดยเยี่ยวรดที่นอน ทิ้งเสื้อผ้า ไม่เอาไปซัก แต่เมื่ออยู่ไปสักพัก ก็กลับมาเป็นคนรักความสะอาดเหมือนเดิม

เมื่อออกจากห้องเซรามิก ไก่โต้งชอบแวะเข้าห้องสมุด ง่วนกับอ่านหนังสือดาราศาสตร์ เด็กที่ถูกทางบ้านว่าอยู่นิ่งไม่ได้ กลายเป็นเด็กที่มีสมาธิกับเรื่องที่ตนเสนใจ

เรื่องนี้พิสูจน์ทฤษฎีเสรีภาพ ว่าเป็นเบื้องต้นของการปลดปล่อยสิ่งที่เก็บกดไว้ภายใน ที่โรงเรียนทั่วไปไม่มี ได้แต่กดไว้ให้ทำตามครูสั่ง สุดท้ายมองว่าเด็กที่รับกับระบบอำนาจนิยมไม่ได้ กลายเป็นเด็กมีปัญหา เมื่อพาไปหาจิตแพทย์ ก็ถูกให้ยาเพื่อกดอารมณ์ไว้
เมื่อไก่โต้งมาอยู่หมู่บ้านเด็ก แม่ฝากยาให้แอ๊วจ่ายให้ไก่โต้งกิน แต่เสรีภาพได้เยียวยาไก่โต้ง แอ๊วก็ถอนยา แต่แม่ไม่อยากให้หยุดยา แต่แอ๊วเห็นเด็กนิ่ง มีความสุขกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ไม่มีการเรียกร้องให้เข้าห้องเรียน แอ๊วก็สั่งหยุด

ความที่ไก่โต้งชอบออกหน้ากล้องถ่ายทีวี ย่าที่เชียงใหม่เห็นหน้าหลาน จึงส่งคนมารับไปอยู่เชียงใหม่ โดยแม่มารับเอง เสียดายที่การทดลองเรื่องนี้ยาวนานเพียง ๔ เดือน
แอ๊วก็ไม่ได้ตามไก่โต้งต่อ เพราะมีเด็กอีกเป็นร้อยที่ต้องดูแล

คงมีเด็กอีกมากหมาย ที่ต้องการอิสระ เพื่อการเติบโต ไปพร้อมกับการเรียนรู้ที่ปราศจากอำนาจบังคับ

พิภพ ธงไชย
๑๓/๘/๖๐

ร่วมส่งความสุขในวันแม่แห่งชาติด้วยการทำบุญเลี้ยงพระตั้งแต่เช้า. กับ สก. กนกนุช ติดดอกมะลิวันแม่ให้กับผู้สูงอายุและคุณแม่ทุกท่านโดยได้ไอเดียจากอดีตสส อรอนงค์กาญจนชูศักดิ์. และนำรถเข็นไปมอบให้กับชุมชนที่มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยสะดวก

ตกเย็นก็ทานข้าวกันกับครอบครัวและได้กราบเท้าคุณแม่ด้วยขอส่งบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ทำการความดีในชีวิตนี้ให้กับคุณมากของผมและคุณแม่ของทุกๆคนรวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรด้วยให้ได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลและความดีที่ได้ทำร่วมกันนี้ตลอดไปครับ

ร่วมส่งความสุขในวันแม่แห่งชาติด้วยการทำบุญเลี้ยงพระตั้งแต่เช้า. กับ สก. กนกนุช ติดดอกมะลิวันแม่ให้กับผู้สูงอายุและคุณแม่ทุกท่านโดยได้ไอเดียจากอดีตสส อรอนงค์กาญจนชูศักดิ์. และนำรถเข็นไปมอบให้กับชุมชนที่มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยสะดวก

ตกเย็นก็ทานข้าวกันกับครอบครัวและได้กราบเท้าคุณแม่ด้วยขอส่งบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ทำการความดีในชีวิตนี้ให้กับคุณมากของผมและคุณแม่ของทุกๆคนรวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรด้วยให้ได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลและความดีที่ได้ทำร่วมกันนี้ตลอดไปครับ

ร่วมส่งความสุขในวันแม่แห่งชาติด้วยการทำบุญเลี้ยงพระตั้งแต่เช้า. กับ สก. กนกนุช ติดดอกมะลิวันแม่ให้กับผู้สูงอายุและคุณแม่ทุกท่านโดยได้ไอเดียจากอดีตสส อรอนงค์กาญจนชูศักดิ์. และนำรถเข็นไปมอบให้กับชุมชนที่มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยสะดวก

ตกเย็นก็ทานข้าวกันกับครอบครัวและได้กราบเท้าคุณแม่ด้วยขอส่งบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ทำการความดีในชีวิตนี้ให้กับคุณมากของผมและคุณแม่ของทุกๆคนรวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรด้วยให้ได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลและความดีที่ได้ทำร่วมกันนี้ตลอดไปครับ

ร่วมส่งความสุขในวันแม่แห่งชาติด้วยการทำบุญเลี้ยงพระตั้งแต่เช้า. กับ สก. กนกนุช ติดดอกมะลิวันแม่ให้กับผู้สูงอายุและคุณแม่ทุกท่านโดยได้ไอเดียจากอดีตสส อรอนงค์กาญจนชูศักดิ์. และนำรถเข็นไปมอบให้กับชุมชนที่มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยสะดวก

ตกเย็นก็ทานข้าวกันกับครอบครัวและได้กราบเท้าคุณแม่ด้วยขอส่งบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ทำการความดีในชีวิตนี้ให้กับคุณมากของผมและคุณแม่ของทุกๆคนรวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรด้วยให้ได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลและความดีที่ได้ทำร่วมกันนี้ตลอดไปครับ

ร่วมส่งความสุขในวันแม่แห่งชาติด้วยการทำบุญเลี้ยงพระตั้งแต่เช้า. กับ สก. กนกนุช ติดดอกมะลิวันแม่ให้กับผู้สูงอายุและคุณแม่ทุกท่านโดยได้ไอเดียจากอดีตสส อรอนงค์กาญจนชูศักดิ์. และนำรถเข็นไปมอบให้กับชุมชนที่มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยสะดวก

ตกเย็นก็ทานข้าวกันกับครอบครัวและได้กราบเท้าคุณแม่ด้วยขอส่งบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ทำการความดีในชีวิตนี้ให้กับคุณมากของผมและคุณแม่ของทุกๆคนรวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรด้วยให้ได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลและความดีที่ได้ทำร่วมกันนี้ตลอดไปครับ

ร่วมงานวันแม่. รับแจกดอกมะลิ ถวายความเคารพแดกพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมีลูกที่รักและกตัญญูครับ

Most Popular Instagram Hashtags