jedachillout jedachillout

509 posts   466 followers   256 followings

Jeda Jechiya 

The worst loneliness is not to be comfortable with yourself. - Mark Twain
ความอ้างว้างที่ร้ายกาจที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ชอบอยู่กับตัวเอง

Adversity does teach who your real friends are.- Lois McMaster Bujold
ความทุกข์ยากจะบอกคุณว่าใครเป็นเพื่อนแท้ของคุณ

All that's fair must fade.
ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

โอ้....เจ้าดอกกาสะลอง

กลีบดอกร่วง หล่นลง ระดะพื้น

ไม่สดชื่น ดังเห็น เช่นแต่ก่อน

ไม่อาจหวน คืนวัน หันกลับย้อน

เช่นเมื่อตอน ผลิบาน สราญตา

โอ้ดอกเอ๋ย เจ้าแก้ว กาสะลอง

ก่อนจะร่วง โรยราย ยังไว้ค่า

ช่วยประดับ โลกไว้ ให้โสภา

ด้วยบรรดา กลีบอ่อน ที่ซ้อนเรียง

ถึงกลีบบาง แห้งโหย ด้วยโรยร้าง

ก็ห่อนจาง หายกลิ่น จนสิ้นเกลี้ยง

กลิ่นสุคนธ์ ยังปน คู่กลีบเคียง

หวังแค่เพียง คงค่า บุปผาไพร

เปรียบได้ดัง นรชน คนมีธรรม
.
กุศลกรรม นำจิต พิสุทธิ์ใส

เมื่อลาร้าง โลกลับ ดับชีพไป

ยังคงไว้ ความดี ไม่มีเลือน

เครดิตกลอน : ก้อนหินสีน้ำเงิน

Evening

Sunset!

I may not have come from the greatest country,but I am very pround to say I have lived in the country with the greatest King.