[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

jawasastra jawasastra

360 posts   1019 followers   99 followings

Jawa Sastra  Sekretariat Majalah Mapah Mangsa. Penggiat budaya Jawa. Papan kagem sami ajar luhuring pakerti. line@ : @pes2287q

https://jawasastrablog.wordpress.com/2018/02/17/sastra-jawa-lisan-vs-tulis/

Sugeng Enjang para dulur. Mangga tepangaken namanipun gambar punika Cak Dab. ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜
.
.
Sadhumuk mblenug, sanyari driji.
.
.
#jawasastra #sastrajawa #paribasan #javanese

Nalare, manungsa kuwi luwih kenal dhisik marang carane omong tinimbang carane nulis. Senadyan โ€˜dina lahireโ€™ beda, tutur lan tulis sajroning sastra Jawa ora bisa dibedhaake. Kanggo buktine mangga nyimak critaning Arya Penangsang. Sejatine Arya Penangsang kuwi ora duweni niyatan ala kanggo njongkeng keprabon Sultan Hadiwijaya, dheweke mung pengin jaga lemah uga ngewales pati dulure,ย versiย lisan daerah ubegan Pati setya marang alur crita sing kaya mengkono, nangingย versi tuliskraton malah ngarani Arya Penangsang kuwi mbalela marang panguwasa. Critane padha-padha bab Arya Penangsang nanging panemu lisan lan panemu tulise ora gathuk lan manut marang dhaerahe dhewe-dhewe. .
.
.
Tulisan luwih pepak mangga klik ing bio.
.
.
.
#sastrajawa #sastralisan #jawasastra #jawatimur #jawatengah #yogyakarta #sastra #javanese

EDISI III TTS (#tekatekisarap ) saka @jawasastra .
.
.
Saiki ana hadiahe, yaiku potongan rega buku. Nek penasaran digeser wae ben luwih cetha. Oh iya, sing niat mangsuli ben entuk potongan rega buku, wangsulane dikirim menyang DM wae ya. Aja ditulis ana kolom komentar, nek disontek piye hayo...?.
.
.
Pitakonan TTS iki mung tekan rong dina thok utawa 48 jam saka postingan iki. Tim bakal golek jawaban sing pancen pener, umpama kabeh jawaban pener tim Jawasastra jupuk sapa sing paling cepet mangsuli.
.
.
Lha engko kanggo sing menang bakal entuk bonus meneh, yaiku nomer WA CP Jawasastra... Yeeaaayyyyyy.... ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚. Kanggone apa nomer WA kuwi? Udu nggo dibribik ning kanggo menehake alamat pengiriman karo transaksi luwih pepak. Oke?.
.
.
.
#jawasastra #tekatekisarap #tekatekisilang #jawatengah #jawatimur #yogyakarta #javanese #bijakjawa #sastrajawa #jawa #javaneselanguage #drama #president

#tekatekisarap . Aja geser dhisik !!
.
.
Sing nomer sini mendatar wis diwangsuli. Lha sing nomer lima mendatar kuwi apa jal kira-kira wangsulane ?.
.
.
.
#tekatekisilang #jawasastra #jawatengah #jawatimur #indonesiaindah #questions

AJAGA GESER DHISIK !!!.
.
.
.
Apa jal kira-kira wangsulane para dulur ? Nek mung kok batin ya mangga, nek kok tulis ana kolom komentar ya mangga. Wis ? Nek uwis mangga di geser kanggo ngecheck. Oke ? #mantapjawa .
.
.
๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚.
.
.
nb. Ora mendiskreditkan wong wedok, iki mung guyonan lan pancen kelakon ana urip sedina-dina.
.
.
.
#tts #tekatekisarap #jawasastra #sastrajawa #gendeng #edan #tekatekisilang #yogyakarta #jawatengah #jawatimur #javanese

GONG XI FA CAI DULUR....
.
.
Ana pitakonan sing tekan seprene mesthi dadi guyonan, kena ngapa wong Cina kuwi rata-rata sugih ? .
.
.
Awak dhewe butuh sinau marang wong Cina, dadi kanca sinau ngangsu kawruh piye carane sugih ning ora kanthi cara 'medhit'.
.
Ora malah 'mburuh'. Hehe ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜.
.
.
.
#imlek #gongxifacai #cina #toleransi #gusdur #tionghoa

Jebul saiki Palentain ya ? Ehmmm... Jamu kuwat. Balung wesi, otot bendrat. Golek menyang Toko Bangunan ben mantep pas munggah... ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚.
.
.
Aja kesusu mikir aneh-aneh. Kira-kira ana sing reti judhul-judhul naskah Jawa sing njelentrehake bab 'kama' ora? Umpama ana mbok ya di pandumake ing kolom komentar. Wkwkwk
.
. .
.
#sastrajawa #jawasastra #valentinesday #romance

Untunge wong-wong kaya Buya Syafiโ€™i, cak Nun, Sudjiwo Tedjo, lsp isih padha urip kanggo mbaureksani kauripan toleransi ing Indonesia. Umpama wong-wong kuwi ujug-ujug ora ana (naudubillah aja sik) banjur sing nerusake sapa meneh nek udu sing isih urip lan mawas diri tumrap kahanan bangsa kanthi semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dipernahake dhisik ya. Bhineka Tunggal Ika iki ora mlebu mungguhe bebojoan. Hehe. Ya masa ana wong loro sing semayanan, bojomu duwekku, bojoku duwekkmu.
.
.
Tulisan luwih pepak mangga klik ing bio dulur.๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜
.
.
.
#yogyakarta #toleransi #toleransiberagama #pluralisme #jawasastra #sastrajawa #javanese #jawatengah #jawatimur #yogyaberhatinyaman #yogyaberhentinyaman #islam #kristen #katolik

#ekspedisisastrajawa . Sing iki kira-kira anggitane sapa hayo? Banjur irah-irahane apa ?.
.
.
#sastrajawa #jawasastra

Oral Journey of Javanese Literature.
#ekspedisisastrajawa .
.
.
.
Lha kuwi kira-kira detektife lagi goleki sapa jal ? Ana tulisan Malawapati. Cetha wis padha ngerti sing dirasani ki sapa. .
.
Panjenengane sing kasebat sajroning serat kuwi tekan seprene isih dadi kontroversi. Cara lisan, crita gethuk tular wong-wong ngarani nek kuwi mung mitos. Nanging beda meneh kanggone para #spiritualism uga para #sejarawan sing urung nemu peninggalan-peninggalan saka Prabu Malawapati.
.
.
.
Di follow sik @jawasastra karo @bhaktiremajasidorejo lan @kalista_ledok kanggo ngetutake warta bab ekspedisi sastra Jawa.
.
.
.
#sastralisan #sastrajawa #jawasastra #jawatimur #jawatengah #bojonegoro #pati #blora #yogyakarta #surakarta #budayajawa #kawruhjawa

BISMILLAH.
TUMUJU SETAUN JAWASASTRA.
.
.
Mbrojol ing sasi #maret . Paguyuban Para Mudha Jawasastra bakal nganaake acara ing daerah #kulonprogo . Rame-rame karo kanca-kanca saka Ds. Sidorejo sing duwe gawe sisan mbukak #perpustakaandesa . Pengine acara kanggo mengeti setaune Jawasastra kuwi dijenengi #ekspedisisastrajawa kanthi tema "Oral Journey of Javanese Literature", utawa basa kerene "Ngumbaraning Tutur Sastra Jawa", utawa basa gampange "Pengembaraan Lisan Sastra Jawa". .
.
Ya mugya lancar. Nyuwun pandonganipun para dulur. Sing jenenge donga apik ya bakal balik marang sing dongaake kanthi luwih apik meneh. ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ™๐Ÿ™
.
.
Kanggo info sing luwih pepak lan isa ditutake saben wayah mangga follow dhisik @jawasastra karo @kalista_ledok .
.
.
.
#sastrajawa #jawasastra #budayajawa #sastralisan #sastraanak #yogyakarta #jawatimur #jawatengah #javanese #kawruhjawa #ilmujawa #ekspedisi

JAMANE ALEMAN.
.
.
.

Tembunge Soe Hok Gie sing unine,ย mahasiswa udu kebo lan dosen udu dewa sing ora bisa disalahake, pancen ana penere. Sapa yoan sing ngarani dosen (guru) kuwi dewa? Jal pisuhana lhak disapluk lambemu. Hehe. Kosik, aja kasar-kasar sik. Dipisuhi ketoke nemen banget olehe kurang ajar. Ngene wae jal aja garap PR utawa dolanana hape pas wayah pelajaran. Engko lhak bakal entuk hadiah teka bapak apa ibu guru. Cethane hadiahe kuwi sumbut.
.
.
.
.
#jawasastra #sastrajawa #pendidikan #kawruh #budayajawa #sampang #madura #guru #bahasajawa #jawatimur #jawatengah #yogyakarta #javanese #victim

YA NGENE KAHANANE.
.

ON THE WAY #EKSPEDISISASTRAJAWA
.
.
Munggah gunung, keli melu banyu kali sing mili, turu dhuwur wit, mlaku turut sawah, mlebu sajroning alas lan mara menyang panggon-panggon wingit mung kanggo golek kasekten. Ana sing omong nek mung golek antenging ati lan pikiran. .
.
Kabeh kuwi saiki wis ora payu. Embuh sebabe apa nanging sing cetha polahing janma, mligine janma Jawa wis owah. .
.
Cara mikir, cara pocap, lan cara tumindak ora bisa dipadhaake karo jaman semana. Tur isa uga wong jaman semana jebul MBANDHINGAKE marang jaman sing luwih semana meneh. Pancen patrape manungsa sing urung bisa nampa kersaning cakra manggilingan. Senenge kebangeten lan kebacut tuman mbandhing-mbandhingake.
.
.
Nek kanggo pasinaon ora dadi ngapa. Dadeake mangsa dhisik minangka KACA BENGGALA. Ora mbandhingake nanging kanggo ngelingake banjur nglakoni apa sing arep digayuh nganggo cara miturut owahing mangsa.
.
.
#jawasastra #sastrajawa #jawa #java #javane #jawatimur #jawatengah #yogyakarta #jawabarat #ekspedisisastrajawa #culture #sastra

GERHANA BULAN !!.
.
.
Srengenge, bumi, lan bulan ana ing garis sing padha. Lurus. Miturut wong Lapan, gerhana bulan saiki sing arane 'Super Blue Blood Moon' kuwi nate kelakon nalika tahun 1866 kepungkur. Bulan manggon ana ing posisi sing cedhak banget karo bumi, mula cahyane nambah 30 persen uga gedhene mundhak dadi 14 persen.
.
.
Tembunge mitos Jawa. Gerhana bulan kuwi kedaden amerga bulan dipangan karo buta sing awake tiba ing bumi. Lga tekan kene ana sing aneh. Miturut ilmiah gerhana bulan kuwi ana amerga cahyaning srengenge ketutupan bumi, rembesan cahya ditampani bulan mula dadia gerhana bulan.
.
.
Nek wis kaya ngono metu pitakonan. Sapa saiki sing pantes diarani BUTA ?.
.
.
.
#gerhanabulan #lapan #astronomi #budayajawa #javanese #jawatimur #jawatengah #indonesia #yogyakarta #superbluebloodmoon #jawasastra #sastrajawa

MANGGA DULUR !!!.
.
.
Sing duwe omah, dolan, kuliah, utawa lewat #solo saged ndang grudug acara diskusi sastra Jawa kanthi bahan yaiku drama basa Jawa anggitane mas @andysw80 .
.
.
Ora usah sungkan utawa pekewuh. Kanggo murup lan kuncaraning donya #sastrajawa .
.
.
.
#surakarta #teaterbahasajawa #jawasastra #javanese #jawatengah #kawruhjawa #dramajawa

UWIIIHHHH !!!.
.
.
Dulur ! Ana sayembara nulis novel Jawa sing hadiahe nganti atusan juta. Apa ra sangar? Jebul nulis sastra Jawa ki regane larang banget ! Ora mung mandheg ing chat WA, Panjebar Semangat, Jayabaya, Djaka Lodhang, utawa Sempulur, lsp.
.
.
Ayo diawang-awang dhisik. Umpama menang dhuwite arep dirupakke apa. .
.
1. Tuku lemah nggo investasi masa tuwa.
.
2. Tuku omah bonus bojo.
. .
3. Tuku kuota 700 GB kanggo telung tahun.
.
4. Ndaftarna wong tuwa menyang biro travel umrah.
.
5. Jagan kanggo ngelamar calon maratuwa ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚.
.
.
6. Ngeluluske laptop, hape, motor, lsp sing lagi sekolah ana ing pegadaian.
.
7. Nggawe partai politik.
.
.
.
Nek kowe apa jal kira-kira sing mbok lakeni, eh lakoni, nek menang sayembara iki?
.
. .
.
#jawasastra #sastrawan #sastrajawa #sastradaerah #sastra #bahasajawa #jawatengah #jawatimur #yogyakarta #novel #noveljawa #culture #art #literasi

MANGGA PARA DULUR SING ANA ING #jawatimur apa meneh #mojokerto iki ana pagelaran teater #bahasajawa saka @attax.movement.crew .
.
.
Jarene nyeritaake bab kahanan sosial uga budaya saka padesan sing jeneng desane #modopuro . Ana bab kewan-kewan sing bakal pating telenek sakdhuwuring panggung. Ngono jarene... Tembung jare ketemu bee. ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜ฆ๐Ÿ˜‚.
.
.
.
#jawasastra #teater #javanese #mojokertoberseni #mojokertoberbudaya #localgenius

"WADHUH... NGILANG !!".
.
.
.
Diantem mesthi ora kena, merem sithik karo sendakep ujug-ujug wis pindhah panggon ngadeg, tembok diantil utawa ditonyo mara-mara lebur, ndase dikethok isa bali thukul, nganti isa mlaku dhuwur banyu.
.
.
Ora ngana thok ! Ilmu-ilmu ana ing dhuwur sing bakal dijlentrehake kuwi ndilalah kalah sekti, kalah tangguh, uga kalah medeni karo ilmu 'NGILANGI IMPENANE MANTAN'. ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ.
.
.
Sabar dulur, sedurung mbabarake bab ilmu-ilmu sing rada ora isa dipikir kuwi, sampeyan kabeh kudu nyambangi @sketsa_kemeboel dhisik. BEN MAREM !.
.
.
Apa ana gathukane karo bahasan ilmu aneh-aneh sing wis disebutake kuwi? ORA ! Ya mung ben marani wae, lha marai ngguyu kok @sketsa_kemeboel kuwi. ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚.
.
.
.
#ilmu #kejawen #ghaib #kawruh #ilmujawa #yogyakarta #jawatengah #jawatimur #javanese

NGIKLAN SAKPOLE, OJO SAMPEK KETINGGALAN.
CEK CUK @sketsa_kemeboel @sketsa_kemeboel @sketsa_kemeboel

[[[WARA-WARA BAB WIGATI ANA ING STORY IG JAWASASTRA]]].
.
.
.
Iki ya ana wara-wara sing wigati, ojo lali cak cek cuk nyang @sketsa_kemeboel sing bakal on air, menawa ana sing heran ngapa jawasastra ngepost babagan iki isa stalking ing postingan sakdurunge yaa.
.
.
Well Hello kawan muda ๐Ÿ‘‹
Jangan lupa saksikan,
Gelar karya simulasi STMM MMTC bersama Airo Media. ๐Ÿ“กSiaran 4 Jam NONSTOP.
Catat tanggal on airnya..
Airo FM : 23 Januari 2018
Airo TV : 25 Januari 2018
Kalian bisa dengerin Airo FM di 107.7 FM dan Airo TV 49 uhf
atau bisa juga via streaming di website airomedia.net dari jam 12.00-16.00 WIB
Berbagai macam program yg akan menemani siang kamu mulai dari musik, drama, variety show, talkshow, flash news, investigasi, dan masih banyak lagi.

Stay tune yaa di Airo media,
Untuk satu Indonesia

Repost saka #repost @setya_amrih_prasaja
โ€ข โ€ข โ€ข
.
.
.
Ayo dulur, nek pancen duwe rasa igit-igit utawa gemes pengin sinau aksara Jawa. Senadyan angel, ning tetep aksara Jawa ki itungane ya klebu angel ๐Ÿ˜…๐Ÿ˜ฅ. .
.
.
AJA KUWATIR.
.
SELAGI BARANG KUWI KETARA, ORA MOKAL KANGGO DISINAONI.
.
.

Piralken sodara - sadara....
#aksara #jawa #aksarajawa #adn #aksaradinusantara #bahasajawa #aksarajawaontheroad #jawatengah #jawatimur #javanese #yogyakarta #indonesia #worldcup

Horotoyoh, ngapurane para kanca menawa distribusi majalah lan kaos rada telat amarga ana kabar lelayu saka tukang produksine.
.
Karo ngenteni barang siap kirim, mendhing nyambi melu iki. Sing lagi ana dhaerah Jawa Timur #mojokerto #surabaya#sidoarjo #malang #pasuruan lansakliyane mangga teka ing acara sing dianakake dening @attax.movement.crew , dina iki terakhir ana papan kanggo maca buku gratis isa disambi ngopi nanging kopine bayar dewe yooo, bazar buku -nah buku langkane jawasastra ya lagi dipamerna ing kana mangkane sapa sing teka bakal langsung isa mahari bukune, lan ana workshop nulis cerpen-ilustrasi cerpen, ora lali ana sosialisasi carane nganggo iPusnas alias perpustakaan digital sing disediaake dening Perpustakaan Nasional.
Aja lali teka ya, lokasine ing warung kopi Mojaz Mojosari Mojokerto, isih nganti ngko jam sepuluh bengi. Sumonggo rek!.
.
isa bali gawa buku, utawa pesen oleh-oleh sket murah lan anime karakter murah, digawe langsung karo senimane ing panggon.
.
Yo bareng-bareng nitih andhong, hehe.

KARYA SASTRA JAWA PRODUK JAWA WETANAN.
.
.
.
Jawa Timur kepara dadi telung jinis dialek Jawa banjur ketambahan basa Madura. Dialek-dialek Jawa lan ora lali basa Madura kaserat kanthi pepak ana ing buku iki. Isine lumayan sangar, dadi kaya maca basa Jawa sing dinggo sajroning karya sastra Jawa saya sugih lan maneka warna. Jenenge wae 'Sastra Campursari'. .
.
.
Jawasastra isih pikir-pikir. Nek arep didol ki ya eman, ora ana tunggale lan jelas angel golekane. Senadyan terbitan saka Taman Budaya #jawatimur tetep wae kelebu #langka . Tinimbang ruwet ya wis dilelang wae. Sapa wonge sing nawa paling dhuwur ya kuwi sing duwe hak kanggo entuk buku iki. ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜.
.
.
.
Nek ana sing nawa ditulis wae ana ing kolom komentar ben padha weruh, sepira awak dhewe ngeregani lan nresnani karya sastra Jawa.
.
.
.
#jawasastra #madura #osing #using #surabaya #jawatengah #javanese #bahasajawa #budayajawa #sastra #sastrajawa #nusantara #indonesia #kaya #yogyakarta

Most Popular Instagram Hashtags