jawasastra jawasastra

442 posts   1,760 followers   79 followings

Jawasastra Culture Movement  Forum kabudayan Jawa. Tegalrejo, Yogyakarta|#ekspedisisastrajawa | Java Golden Journey| Ekspresi Jawa modern 085730718300 / 081391036155

Tambah meneh kanggo #intelektualisjawasentris miturut para tokoh. Engko ora mung tokoh #intelektualindonesia thok sing diposting nanging kanthi urut ana panemune para tokoh #mancanegara lan tokoh #jawa dhewe sing duwe panemu bab Jawa.
.
.
Iki sawijining panemu bab Jawa saka Prof. Heddy Shri Ahimsa P. Kanca-kanca mesthine ora asing karo tokoh antropolog Indonesia iki. Ing sawijining karya tulis sing dimuat ana jurnal. Panjenenganipun duwe panemu nek ukara ‘Jawa’ kuwi tegese ngerti utawa dhong. Nganggo bukti saben ana tumindak sing ora trep sok-sok diunekke, “Dhasar bocah ora Jawa!”.
.
.
.
Kados pundi para dulur @jawasastra . Sarujuk punapa boten kaliyan penemu punika?.
.
.
.
#jawasastra #sastrajawa #indonesia #jawatengah #jawatimur #yogyakarta #jawabarat #kawruhjawa #ilmujawa

Kaya mengkono panemune Koentjaraningrat sing nanggepi omongane Pigeud bab wong tuwa Jawa. Pancen sithik akeh senadyan wis jaman modern, isih akeh wong tuwa sing ndidik anak nganggo cara kaya ngono. Kasarane ngandhani nanging semu medhen-medheni. Bisa ditemokake sajroning buku ‘Kebudayaan Jawa’
.
.
.
. #intelektualisjawasentris iki tujune mbahas panemune para tokoh #intelektual . Pisanane ditulis ngene iki banjur ndelok sepira cacahe #wongjawa #modern antarane sarujuk apa ora. Nek ora sarujuk merga apa, nek sarujuk uga merga apa.
.
.
Muga-muga para dulur bisa saya weruh kaya piye ta kabudayan Jawa miturut para tokoh #indonesia embuh asli #jawa apa ora, lan tokoh #asing sing duwe kawigaten marang #kebudayaanjawa .
.
.
.
#jawasastra #sastrajawa #javaneseliterature #javanese #jawatimur #jawatengah #yogyakarta #javaneseculture

iki ana wara-wara agenda saka @omah.wulangreh , acara sing jan mantep lur.
Kanggo para sedulur sing ngaku wong Jawa nanging urung bisa maca lan nulis aksara Jawa bisa melu acara iki dijamin ekspres langsung bisa, cepete ngluwihi sepur prambanan ekspress.
Kajaba kuwi, ana acara liyane sing ora adoh saka bab aksara, dadi kanggo sapa wae sing pengin sinau bab aksara langsung wae budhal. 150k kuwi durung apa-apane ketimbang beaya sekolah 12 tahun nanging urung bisa aksara.
Sing sela, sing pengin, sing niat, sing cedhak. Langsung merapat biar hangat.
Kanggo info luwih pepak bisa langsung mara menyang instagrame @omah.wulangreh , diinguk sapa ngerti ana widodari lagi sinau aksara.
.
.
.
#srawung #budayajawa #budayaindonesia

#jawasastra jane ngampet awak kanggo ngomongake bab #bencanaalam sing ana ing #palu utawa papan liyane amerga rumangsa mung bisa dedonga durung bisa nggawe acara-acara amal. Ya wis kirim fatihah wae.
.
.
Ning kedadeyan #pralaya sing sumebyar ana ing Nusantara iki kok ya kober dimanfaatake karo wong-wong kanggo nggayuh urusane dhewe-dhewe tanpa mikir susahe para korban.
.
.
Ana sing ndakwa pralaya kuwi jalarane agama, alam, malah nganti pilihan politik sing ora pener. Sik ta. Wiwit kapan manungsa bisa ngarani kekarepane Gusti? Mbok wis cukup dedonga ben diparingi kuwat, utawa nek bisa kirim bantuan ya malah apik. Ning ora usah ndakwa aneh-aneh. Manfaatake kahanan. Durung meneh ana kedadeyan larungan sing ora dientuki dening kelompok keras. Kandhane 'aja nglarung ndak kena bencana'.
.
.
.
Byyuhh... Kamangka larung ki salah sawijining tujuane ya kanggo ben selaras klawan alam. Sembahyang uga ngono.
.
.
.
Malah nalika awak dhewe mbendina wiridan, shalat, sembahyang, utawa amal utawa mung #mobilelegends
an karo #pubgmobileindonesia karo #ngopi kuwi wae durung mesthi uwal saka pralaya.. Jal rungokke lagune #didikempot
Sing Tragedi Tawangmangu ben mbukak mripatmu..
.
.
.
"Pacoban ra ngerti tekane. Isuk, , awan, bengi, napa sore. Pacoban ra ngerti tekane. Namung Gusti ingkang ngerti sedayane."
.
.
. .
Menyang Gusti cukup protes wae, wis barang lumrah. Nanging ora usah nganti ngewenehi saran, masukan, apa meneh kritik yang membangun!
.
.
.
#sastrajawa #indonesia #prayforpalu #respect #toleransi #nusantara #doa #jawatengah #yogyakarta #jawatimur #jawa #sulawesi #islam #kapitayan #kejawen #katolik #kristen #hindu #budha

#dangdut utawa #dangdutkoplo .
.
.
Cara liyane cetha isih akeh. Ning ing jaman saiki nek mung mentingake isi, nilai, lan ewonan #filsafatjawa tanpa diimbangi klawan #marketing sing trep bisa anjalari sing jenenge kurang maksimal. Pancen saben bentuk utawa produk #kebudayaanjawa mesthi duwe wadah dhewe-dhewe. Umpamane kaya kelompok/komunitas sing jaga sastra Jawa, ana uga sing jaga bab aksara, bab naskah, bab basa, bab gegaman utawa tosan aji Jawa, lan bab-bab liyane. Nanging sakehing wadah kuwi sok-sok kebacut penak ana ing sajroning wilayahe dhewe-dhewe nganti lali nek ana ing jaba kana isih akeh masyarakat awam sing mbutuhake. Senadyan masyarakat awam #jawa kuwi ngaku nek ora butuh sejatine kanggo kabutuhan #budaya dheweke tetep butuh. .
.
.
Sawetara wektu iki #musik
Dangdut dadi sarana paling efektif kanggo nularake rasa tresna marang Jawa, mligine basa. Saya meneh dangdut sing semi #hiphop Lha kok isa? #laguhits dangdut kanyatane ora mung ngomyang bab tresna. Nanging ora sithik sing sajroning lagu dangdut (klebu sing turunane campursari) ngemu makna urip lan kahanan #wongjawa kaya lagu Lumpur Lapindo, Jaran Goyang, Tali Kutang, Tragedi Tawangmangu
.
.
.
Padha kaya #jawasastra sing durung duweni daya kanggo mudhun satengahing masyarakat awam. Isih kurang bandha lan ngelmune. Ning suk mben @jawasastra bakal nyoba kanggo anjlog-njlog ana satengahing #masyarakatjawa . Mula kuwi aja lali tetep wenehana apresiasi marang Jawasastra Lur...
.
.
.
#jawatengah #jawatimur #javaneseculture #yogyakarta #nusantara #jihanaudy #nellakharisma #percil

Sugeng enjang para dulur kabeh. Nyuwun pangapunten dhumateng para admin akun-akun punika jalaran @jawasastra ndamel postingan ngaten tanpa matur rumiyin 🙏🙏🙏.
.
.
.
Apa ya mung kuwi akun-akun IG sing sregep nularake wawasan budaya Jawa? Cetha ora mung kuwi, cetha isih akeh liyane. Nanging postingane diwatesi wong #instagram paling pol 10 gambar. Mula kuwi ana sing durung bisa mlebu.
.
.
Tulung para dulur ora salah paham. Iki udu award. Iki mung sawijining upayane #jawasastra kanggo ngajaki para dulur melu nyengkuyung budaya Jawa ing mangsa #millenial iki kanthi bebarengan. Dadi ora mung akun-akun kuwi sing obah, panjenengan uga kudu melu obah. Ora ujug-ujug melu nggawe akun dhewe, nanging sithik akeh followen banjur dadi follower sing aktif ngewenehi kritik, masukan, utawa saran marang akun-akun sing nganti mbanting wektu ben budaya Jawa tansah up to date.
.
.
Umpama para dulur ngerti akun liyane mangga ditulis ing kolom komentar. Oke?😀😀😀.
.
.
#jawatengah #jawatimur #jawa #budayajawa #sastrajawa #javanese #filosofijawa #aksarajawa #bahasajawa

Nalika awak dhewe lagi selone kebangeten. Bisane mung glundhang-glundhung, nyawangi hape, ora ana penggawean apa-apa. Arepe golek gaweyan lha kok malah dikalahake rasa arasarasen. Kadhung kebacut wegah nglakoni apa-apa. Nanging sajroning batin mesthi muni, "Kareping Gusti Allah".
.
.
Ngono contohe manungsa sing kadung pasrah lan percaya banget marang Gusti Allah....wkwkwk.
.
.
.
#sastrajawa #jawasastra #yogyakarta #jawa #jawatengah #jawatimur #sastra #filosofijawa #javaneseculture

Basa moderne, 'Aja Munafik'. Suk ing taun ngarep rak bakal akeh wong sing lali nek duweni ati. Embuh lali, embug ngelali. Kamangka Gusti manjing ing manungsa minangka krenteg ati.
.
.
.
#sastrajawa #jawasastra #yogyakarta #jawatengah #jawatimur #budayajawa #filosofijawa

Kaya gombalane cah enom sing lagi ketaman #asmara
Paribasan ora ngurus cedhak utawa adoh, sing wigati donga-dinonga bakal tansah nyandak.
.
.
Kaos edisi #jawakurakuna terusane saka postingan Percaya Apa Ora sing ngomongake bab Aja Gumunan lan Aja Kagetan.
.
.
Lha kaos sing #masukpakeko iki itungane nggambarake sikap spiritual lan religiusitase wong Jawa. Nalika Aristoteles nemu ukara 'imanensi' lan 'transendensi' sajroning #filsafatketuhanan awak dhewe minangka wangsa Nuswantara, Jawa, kudu yekti nek dhisik pikiran #falsafi kaya mengkoni wis dikenal uga diugemi dening wong Jawa. Buktine arupa tetembungan 'Adoh tanpa wangenan cedhak datan senggolan'.
.
.
Kaos sing ngemu #filsafat #jawa iki di Open PO nganti tanggal 12 Oktober 2018. Mula kuwi nek minat ndang DM IG utawa ngechat menyang nomer WA-085730718300 kanggo info sing luwih pepak.
.
.
.
#kaosjawa #jawatimur #jawatengah #yogyakarta #javaneseculture #aristoteles #indonesia #nusantara #jawasastra #sastrajawa

JANGKAH (Jagongan Naskah)
Saka @jagongan.naskah
.
.
.
Kudu teka lho lur.
.
.
Nek ora, tak sepak cengelmu. Wkwkwk.
.
.

Hadir di tengah-tengah kehausan akan berbagai ilmu yang belum tergali dari "kas kaya" Naskah-naskah karya leluhur.

Komunitas JangKah hadir sebagai wadah kaum milenial dan sebagai ruang diskusi Filolog-filolog milenial untuk "nJangkah" atau melangkah ke depan dengan mendasari pada kebijaksanaan-kebijaksanaan luhur Nusantara.

Diskusi pertama bertajuk Dokumentasi Estetis-Literer Seni Tari Paku Alam IV (1864-1878). Narasumber akan membabar naskah Langen Wibawa, salah satu peninggalan Paku Alam IV. Naskah ini penting dikaji lantaran menjadi dokumentasi satu-satunya yang menyimpan khasanah tari tradisi Pakualaman.

Sila merapat ke Gedhong Danawara, Kompleks Pura Pakualaman, Yogyakarta, Sabtu (29/09/2018) mulai pukul 15.30. Free. Disediakan kudapan.
.
.
.
#yogyakarta #naskahkuno #jawatimur #jawatengah #sastrajawa #javaneseculture

"Heh, neng kana ana wong isa mlaku dhuwur banyu!".
..
.
. "Heh, kok isa ya cah kuwi bojone ayu padahal rupane semrawut?".
.
.
"Heh, kok isa kowe entuk dhuwit akeh mung karo kerja thithik watu?"
.
.
"Heh, kok bijiku luwih elek timbang dheweke sing sok bolos sekolah?".
.
.
.
@jawasastra jajal percaya lan bakal percaya nek #jawakurakuna sarana nggoleki unen-unen sing jane biasa ning jebul duweni daya sing ora baen-baen mungguhing panemu #modern . Unen-unen kuwi mung sawijining #filosofijawa sing wis ana sak nanging mesthi arang dicandhak. Mula akeh sing lali.
.
.
Nanging kudu tetep dieling. Rasa gumun ki prelu, prelune kanggo sinau. Rasa kaget ki ya prelu, prelune kanggo nglegani liyan.
.
.
.
#jawasastra #sastrajawa #jawatengah #jawatimur #yogyakarta #javaneseculture #javanese #javaneselanguage #jawa #bijakjawa

Mangga dipungeser. Punika sampun urut saking nomer setunggal ngantos tiga ingkang angsal buku gratis. #wartasuro
.
.
Slide foto kaping setunggal saking @rizqifidi19 . Festival Reyog #ponorogo sing digelar ana ing sasi #suro . Dipunanakake ana ing alun-alun Ponorogo.
.
.
Slide foto kaping kalih saking @roroayu_banget inggih punika saking acara Sura wonten ing kecamatan Dongko #trenggalek . Upacara adat ngetung batih.
.
.
Slide ingkang pungkasan saking @pratama_candra . Foto acara Sura ana ing Goa Istana, Alas Purwo #banyuwangi .
.
.
.
Selamat nggih kagem para menang. Ampun liren anggone ngrumat #bahasajawa #budayajawa lan #sastrajawa . Mawi caranipun piyambak-piyambak. 😁😁😁.
.
.
.
#jawasastra #jawatengah #jawatimur #yogyakarta #surakarta #jawa #javaneseculture #javanese

Most Popular Instagram Hashtags