istanbultarih istanbultarih

3,956 posts   12,673 followers   88 followings

İstanbul Tarih 

Çanakkale Zaferi 104. Yılında Daha da Anlamlı - Yusuf Ziya Altıntaş yazdı... Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biriydi Çanakkale. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin varoluş mücadelesi. İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği düşman güçlerinin başlıca hedefi, Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u işgal etmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmaktı.

devamı: http://istanbultarih.com/canakkale-zaferi-104--yilinda-daha-da-anlamli-258.html

Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa ve karargah subayları.

#ÇanakkaleGeçilmez

🇹🇷 Çanakkale GEÇİLMEZ 🇹🇷 18 Mart 1915
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin..

Osmanlı Dönemi

İstanbul Mihrişah Valide Sultan Türbesi / James Robertson Fotoğrafı / 1850'ler

Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında pencereler açın. Farklı dünyalarla ancak böyle tanışırsınız. Bir insanın bittiği an, miskinliğe esir olduğu andır. İnsan, konforundan vazgeçmeyi göze almalıdır. Kendi dünyasını yerinden kendisi oynatmalıdır.

@kronikkitap

Doğu Roma İmparatorluğu’ndan kalan altmış yedi eser hala güzellikleriyle İstanbul’u süslemektedir. Bunlar içerisinde yer alan Ayasofya, gerek mimarisiyle gerekse iç mekânındaki mozaik süslemeleriyle Doğu Roma sanatının eşsiz örneklerindendir. Dünya mimarlık ve sanat tarihinin en başta gelen anıtlarından olan Ayasofya, İstanbul’un da görünümüne damga vurmuş en önemli tarihi eserlerinden birisidir. Ayasofya, aynı zamanda İstanbul’un fethinin, hilal’in haç’a galibiyetinin sembolü ve Fatih Sultan Mehmed’in bizlere emanetidir. İstanbul’un en kıymetli hazinesi olan Ayasofya.
.
.
.
İbrahim Akkurt, Bakıp da Göremediklerimizle İstanbul, s.165

Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiçbir zaman unutmadı.
Prof. Dr. Halil İnalcık

Meşhur edebiyatçımız Yahya Kemal Beyatlı, Aziz İstanbul isimli eserinde bu mezarlar hakkında şunları yazmaktadır: ”Konuşa konuşa Şehitlik’e doğru gittik. İstanbul için ilk ölen Türklerin mezarlığında ancak onların büyük ruhlarının havası esiyor, taşları hâk ile yeksân olmuş. Yalnız Bektaşî Dergâhı’nın tâ önünde burma kavuklu küçük bir mezar var kitâbesini okudum: “Şehîd-ül-feth (Fetih Şehiti) Çelebî rûhuna Fâtiha”. .
.
.
Yahya Kemal’in Bektaşi Dergâhı olarak bahsettiği mekân, Fatih Sultan Mehmed’in Rumelihisarı inşası döneminde otağ-ı hümayununu kurduğu ve toplu ibadetlerin yapıldığı yer olması sebebiyle daha sonra burada inşa edilen Şehitlik Dergâhı. .
.
.
Şüheda Kuyusunun hemen yanında bulunan bu dergâh aynı zamanda İstanbul’un Rumeli yakasında
kurulan ilk dergâh olma özelliğini taşıyor. Bu bölge; Fetih öncesi Sultan Mehmed’in karargâhı olan, Fatih Sultan Mehmed’in Otağ-ı Hümayunu’nu kurduğu, İstanbul Fatihi’nin askerleriyle birlikte dua ettiği, Tevfik Fikret’in deyi- miyle bütün Türk-Osmanlı tarihine ayna teşkil eden yerdir. Fatih Sultan Mehmed’in emriyle yapılan bu dergâh ve çevresindeki arazi, boğaza gözcülük yapmaları göreviyle Şeyh Bedreddin’in torunlarına verilmiştir.
.
.
.
Şehitlik Dergâhı olarak bilinen yapı, halk arasında ori- jinal isminden ziyade Nafi Baba Tekkesi olarak bilinmek- tedir. Bunun sebebi ise 1860-1912 yılları arasında dergâ- hın postnişini olan Nafi Baba’nın tekkenin en tanınmış şeyhi olmasından dolayıdır. Mahmud Baba’dan 1860 yı- lında görevi devralan Nafi Baba, pek çok eserde âlim, fazıl, nüktedan ve hoşsohbet bir zaat olarak vasıflandırılmıştır. 1912 yılında vefat ederek dergâhın haziresine defnedilen Nafi Baba’nın soyu, Hacı Bayram-ı Velinin halifesi Ak- şemseddin Hazretleri’nin arkadaşı Şeyh Bedreddin ol- duğu bilinmektedir.
.
.
.
#bakıpdagöremediklerimizleistanbul @akkurtibrahim

Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiçbir zaman unutmadı.
Prof. Dr. Halil İnalcık

"Göksu..." Anadolu Hisarı

Bir Bizans aşığı Amerikalı...
Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti olan Ayasofya'nın müze haline getirilmesinde baş rol oynayan Thomas Whittemore... 12 Haziran 1929' da Beyoğlu'nda zengin Amerikalılar ile yaptıkları toplantıda Ayasofya'nın kaderini değiştirecek Bizans Enstitüsü'nü kurdu.

Sonrası malum...
24 Kasım 1935 günü Ayasofya resmen müzeye çevrildi.

Ayasofya prangalı, zincirli.
Ne pahasına olursa olsun bir gün mutlaka eski günlerine dönecek.
Bu Fatih'e borcumuz olmalı...

Most Popular Instagram Hashtags