infodept.bn infodept.bn

17,114 posts   32,651 followers   3,368 followings

Jabatan Penerangan Brunei  Information Department Brunei Darussalam

Doa buat Raja, tanda kasih rakyat

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 14 Julai.- Raja kesayangan rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam akan terus memerintah bumi bertuah lagi berdaulat ini dalam suasana harmoni dan sejahtera.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Daerah Temburong adakan Majlis Kesyukuran

TEMBURONG, Sabtu, 14 Julai. - Di Daerah Temburong, Masjid Utama Mohammad Salleh, Pekan Bangar menjadi tumpuan Majlis Kesyukuran, Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah, Membaca Surah Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Daerah Temburong adakan Majlis Kesyukuran

TEMBURONG, Sabtu, 14 Julai. - Di Daerah Temburong, Masjid Utama Mohammad Salleh, Pekan Bangar menjadi tumpuan Majlis Kesyukuran, Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah, Membaca Surah Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Sekolah Menengah Sayyidina Abu Bakar muncul johan Pertandingan Memasak

LAMBAK KANAN, Sabtu, 14 Julai. - Sekolah Menengah Sayyidina Abu Bakar (Kluster 3) muncul johan Pertandingan Akhir Memasak bagi Pelajar-Pelajar Berkeperluan Khas Yang Mengikuti Pra-Vokasional Sekolah-Sekolah Menengah Senegara anjuran Unit Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Tahun 2018.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Tingkatkan kesedaran patuhi Akta Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 14 Julai. - Bagi memperjelaskan lagi segala Akta dan Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya yang berkuatkuasa pada masa ini terutama denda kompaun dan mata demerit SiKAP ke atas mana-mana pemandu, serta penggantungan Lesen Sewa dan Upah syarikat kenderaan pengangkutan yang terbabit, Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) telah mengadakan sesi muzakarah bersama dengan pengusaha-pengusaha syarikat-syarikat pengangkutan barangan dan penumpang.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Doa Kesyukuran Hari Keputeraan Kebawah DYMM bagi Daerah Belait

KUALA BELAIT, Sabtu, 14 Julai. - Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait menjadi tumpuan bagi Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak Berjemaah, Membaca Surah Yaa Siin dan Doa Kesyukuran sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-72 tahun di Daerah Belait.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

12 warga SM YSHHB memperluas pengalaman di Singapura

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 14 Julai. - Sepuluh pelajar dan dua guru pengiring dari Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (SM YSHHB), hari ini berlepas ke Singapura bagi mengikuti Program Pertukaran bersama Pelajar-pelajar Sekolah Menengah River Valley Singapura bermula 14 hingga 19 Julai ini.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Pesakit HSSB Kuala Belait terima sumbangan

KUALA BELAIT, Sabtu, 14 Julai. - Pemberian serta sumbangan kepada pesakit merupakan satu inisiatif berupa galakan kepada mereka dan sedikit sebanyak diharap akan dapat membantu meringankan beban mereka yang sedang sakit.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

AJK MKK tutup Dikir Syarafil Anam

MUKIM KILANAS, Sabtu, 14 Julai. - Majlis Berdikir Syarafil Anam sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018 anjuran Ahli Jawatankuasa Takmir (AJK) Masjid Kampung Kilanas dan Majlis Perundingan Kampung (MPK) Kilanas yang diadakan selama dua malam berturut-turut berakhir dengan Majlis Penutupnya malam ini.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Pelajar berkeperluan khas Sekolah Rendah Rimba II terima wakaf kerusi roda

RIMBA, Sabtu, 14 Julai. - Pelajar-pelajar berkeperluan khas di Permata Hati, Sekolah Rendah Rimba II hari ini menerima sebuah wakaf kerusi roda yang berlangsung di Bangunan Permata Hati sekolah berkenaan.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Majlis Kesyukuran PPPBD sempena Hari Keputeraan

BERAKAS, Sabtu, 14 Julai. - Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam (PPPBD) mengadakan Majlis Doa Kesyukuran bersempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-72 Tahun bagi Tahun 2018 di Ibu Pejabat PPPBD, di sini.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Mesyuarat MKOKU bincang perlaksanaan Pelan Induk ADF

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 14 Julai. - Perlaksanaan Pelan Induk 'ASEAN Disability Forum' (ADF) dan Projek 'Youth ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Debate' merupakan antara agenda yang dibincangkan semasa Mesyuarat Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya (MKOKU) dengan kerjasama Persatuan-Persatuan Orang Kelainan Upaya di Negara Brunei Darussalam (NBD) hari ini.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Most Popular Instagram Hashtags