infodept.bn infodept.bn

19,218 posts   35,886 followers   3,350 followings

Jabatan Penerangan Brunei  Information Department Brunei Darussalam

Lawatan sambil belajar Dari Sekolah Rendah Sungai Liang, Belait ke Jabatan Penerangan pada hari ini, Khamis 15 November 2018.
Nota asal dalam bahasa melayu.
#brunei #bruneidarussalam
#brunei_ig #bruneinews #igdaily #nofilter
#brunei_daily #bruneionline #news #online #infodept #jabatanpeneranganbrunei #videoinfodept #videojabatanpeneranganbrunei

Berangkat hadiri Majlis Santap Malam Gala

REPUBLIK SINGAPURA, Rabu, 14 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri Majlis Santap Malam Gala yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong selaku Pengerusi ASEAN.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Kerjasama Strategik ASEAN-Jepun terus beri manfaat antara penduduk

REPUBLIK SINGAPURA, Rabu, 14 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN-Jepun Ke-21 yang berlangsung di Pusat Persidangan Suntec, Republik Singapura.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

ASEAN - Rusia terus bina perkongsian kukuh dan berkekalan

REPUBLIK SINGAPURA, Rabu, 14 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN-Rusia Ke-3 dan Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman antara ASEAN dan Suruhanjaya Ekonomi Eurasian dalam Kerjasama Ekonomi.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Korea

REPUBLIK SINGAPURA, Rabu, 14 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi ini berkenan mengadakan perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in. Perjumpaan tersebut berlangsung di Pusat Persidangan Suntec, Singapura.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Pelan Tindakan ASEAN cerminkan kemajuan meluas ASEAN - Korea

REPUBLIK SINGAPURA, Rabu, 14 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi ini berkenan berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN - Republik Korea Ke-20.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Perkongsian Strategik ASEAN - China sumbang keamanan, kestabilan, pertumbuhan ekonomi

REPUBLIK SINGAPURA, Rabu, 14 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi ini berkenan berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN - China Ke-21.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Kerjasama ASEAN - Australia semakin kukuh

REPUBLIK SINGAPURA, Rabu, 14 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi ini berkenan berangkat menghadiri Sidang Kemuncak Santap Pagi Tidak Rasmi Pemimpin-pemimpin ASEAN - Australia; Sidang Kemuncak ASEAN - China Ke-21; Sidang Kemuncak ASEAN - Republik Korea Ke-20 dan Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, bertempat di Pusat Persidangan Suntec.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Berangkat ke Majlis Berbedak dan Berinai

BERIBI, Rabu, 14 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat menghadiri Majlis Berbedak dan Berinai bagi Yang Amat Mulia Pengiran Anak Muhammad Abdul Haffiz bin Pengiran Sura Negara Pengiran Anak Haji Muhammad Bey Muntassir, anakanda kepada Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Jefriah binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Yang Amat Mulia Pengiran Sura Negara Pengiran Anak Haji Muhammad Bey Muntassir bin Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Haji Kemaluddin Al-Haj.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Aktiviti pembelajaran rombongan Tahun 6 JIS di Pantai Muara

PEKAN MUARA, Rabu, 14 November. - Rombongan pelajar Tahun 6 Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS) mengadakan aktiviti pembelajaran di Pantai Muara.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Asia Timur berdepan cabaran, implikasi keselamatan teknologi baharu

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 14 November. – Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanal Bolkiah (IPPSSHHB), Kementerian Pertahanan telah mengadakan Seminar East Asia Security Outlook (EASO) Ke-11 di Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison.

Untuk berita lanjut sila layari

www.pelitabrunei.gov.bn

Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu

#brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews
#igdaily #nofilter #jabatanpeneranganbrunei #infodeptbn
#brunei_daily #bruneionline #news #online

Most Popular Instagram Hashtags