imemeii imemeii

312 posts   377 followers   360 followings

กะ รัต ®  being any kind of happy is better than being miserable over someone you can't have. 🍭✨🎈🍒🎭⚓️💟❗️

‪“เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”‬ ‪คำนี้คือมันจริงกับทุกเรื่องเลยนะ‬
‪ไม่ว่าเรื่องที้เจอจะแย่แค่ไหน‬
‪เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะ‬ ‪สู้นะ สู้ไม่ไหวก็อดทนนะ‬
#เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”

แ ต่ สุ ด ท้ า ย พ บ เ ธ อ ถึ ง ไ ด้ เ ข้ า ใ จ 💙 #NONTtanont @tanont916

💛

เ พ ร า ะ ใ น นั้ น คุ ณ ยั ง เ ห มื อ น เ ดิ ม #1991ระหว่างเราสูญหาย หามาเกือบ10ร้าน

“ไข่น้ำ” for today 🙊🙉🐒

#BeGood #DoGood 🌙🌧

มองเเว้บแรกนึกว่า ข้าวผัดกุนเชียง
ตอนถือมาถ่ายรูปเข้าใจว่า ข้าวผัดแหนม
พอตักเข้าปาก อ่าวนี่มัน ข้าวผัดไส้กรอก

โถ่ ... สติ สติ สติ

ข้าวผัดน้ำพริกเมื่อเช้าาา

วันนี้ขอเสนอโครงการ " แม่:กับข้าว พี่สาว:ขนม "
สนับสนุนโดย แม่3B

⏸ P A U S E ⏸ วันหยุดไว้ได้มั้ยยย

Most Popular Instagram Hashtags