i_ampluto i_ampluto

7 posts   23 followers   68 followings

  พลูโต คือ ดาวที่อยู่ห่างไกลจากดาวดวงอื่นๆ🌚

ด า ว ด ว ง นั้ น🌠

อ ย า ก ไ ป ท ะ เ ล กั บ น้ อ ง

ไม่ว่าจะเจออะไรที่หนักสักแค่ไหน ทะเลก็จะบอกกับเราว่าสู้ๆ

คำว่ารักที่มีให้มันมากมายเกินกว่าจะบรรยายได้

เธอคือหัวใจ เธอคือทุกคำตอบ

Most Popular Instagram Hashtags