[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

hosein.eliasi hosein.eliasi

7 posts   1077 followers   461 followings

hosein.eliasi.zaleki S.T.R 

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه،
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود،
برو ای زاهدخود بین که ز چشم من و تو،
راز این پرده نهان است نهان خواهد بود.

حافظ

با یک آدم نادان مجادله نکنید، تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند.

زنده باد بختیاری

Abshar aligodarz

دوست خوب غمها را ازبین نمیبرد اما کمک میکند باوجود غمها، محکم بایستیم.
درست مثل چتر که باران را متوقف نمیکند اما باعث میشود آسوده زیرباران بایستیم.

زمانیکه واردجمعی میشوی لباس هایت معرف تو هستند، و زمانیکه خارج میشوی افکار و سخنانت!!

Most Popular Instagram Hashtags