helloclick_stones helloclick_stones

2,489 posts   2,579 followers   890 followings

หินนำโชคแท้ หินบำบัด ส่งฟรี  🎏ส่งฟรี Ems💌 🌬หินแท้ 100%ไม่มั่นใจกดผ่าน 🔖หินบริสุทธิ์ไม่ผ่านพิธี 💱ราคาตามภาพอัพล่าสุด 🖤โอนเงินแบบพร้อมเพย์ ประหยัดค่าธรรมเนียม 🛒สั่งของจิ้มเลย

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

หยกเขียว
🌬คนจีนเรียกหยกว่า หยู ยุก หยุก และเง็ก ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม มีสติปัญญา เชื่อว่าเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรรค์ มีอำนาจคุ้มครองป้องกันอัปมงคลและรักษาโรคได้ เด็กๆ ชาวจีนมักถูกให้สวมเครื่องรางทำด้วยหยกชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัย และมีการนำหยกไปบดละลายกับน้ำค้างนำมาดื่ม เชื่อว่าจะทำให้จิตใจสงบ
🌬หยกสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย 🌬หยกสีขาว สัญลักษณ์ของความมีโชคดี 🌬หยกสีม่วง สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม
🌬หยกสีอ่อนๆ เนื้อแก้ว สัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข
🌬หยกสีแดง รับรู้ของอารมณ์ความรัก ลดความโกรธความเครียด เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังสร้างผลงานใหม่ ๆ
🌬หยกสีเหลือง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพิ่มพลังให้ผู้สวมใส่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ 🌬หยกสีน้ำตาล ความสมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน อดทน มีความสุขตลอดเวลา
 #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #หยกพม่า #หยกเขียว #หยก

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

หยกเขียว
🌬คนจีนเรียกหยกว่า หยู ยุก หยุก และเง็ก ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม มีสติปัญญา เชื่อว่าเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรรค์ มีอำนาจคุ้มครองป้องกันอัปมงคลและรักษาโรคได้ เด็กๆ ชาวจีนมักถูกให้สวมเครื่องรางทำด้วยหยกชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัย และมีการนำหยกไปบดละลายกับน้ำค้างนำมาดื่ม เชื่อว่าจะทำให้จิตใจสงบ
🌬หยกสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย 🌬หยกสีขาว สัญลักษณ์ของความมีโชคดี 🌬หยกสีม่วง สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม
🌬หยกสีอ่อนๆ เนื้อแก้ว สัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข
🌬หยกสีแดง รับรู้ของอารมณ์ความรัก ลดความโกรธความเครียด เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังสร้างผลงานใหม่ ๆ
🌬หยกสีเหลือง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพิ่มพลังให้ผู้สวมใส่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ 🌬หยกสีน้ำตาล ความสมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน อดทน มีความสุขตลอดเวลา
 #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #หยกพม่า #หยกเขียว #หยก

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

หยกเขียว
🌬คนจีนเรียกหยกว่า หยู ยุก หยุก และเง็ก ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม มีสติปัญญา เชื่อว่าเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรรค์ มีอำนาจคุ้มครองป้องกันอัปมงคลและรักษาโรคได้ เด็กๆ ชาวจีนมักถูกให้สวมเครื่องรางทำด้วยหยกชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัย และมีการนำหยกไปบดละลายกับน้ำค้างนำมาดื่ม เชื่อว่าจะทำให้จิตใจสงบ
🌬หยกสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย 🌬หยกสีขาว สัญลักษณ์ของความมีโชคดี 🌬หยกสีม่วง สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม
🌬หยกสีอ่อนๆ เนื้อแก้ว สัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข
🌬หยกสีแดง รับรู้ของอารมณ์ความรัก ลดความโกรธความเครียด เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังสร้างผลงานใหม่ ๆ
🌬หยกสีเหลือง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพิ่มพลังให้ผู้สวมใส่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ 🌬หยกสีน้ำตาล ความสมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน อดทน มีความสุขตลอดเวลา
 #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #หยกพม่า #หยกเขียว #หยก

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

หยกเขียว
🌬คนจีนเรียกหยกว่า หยู ยุก หยุก และเง็ก ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม มีสติปัญญา เชื่อว่าเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรรค์ มีอำนาจคุ้มครองป้องกันอัปมงคลและรักษาโรคได้ เด็กๆ ชาวจีนมักถูกให้สวมเครื่องรางทำด้วยหยกชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัย และมีการนำหยกไปบดละลายกับน้ำค้างนำมาดื่ม เชื่อว่าจะทำให้จิตใจสงบ
🌬หยกสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย 🌬หยกสีขาว สัญลักษณ์ของความมีโชคดี 🌬หยกสีม่วง สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม
🌬หยกสีอ่อนๆ เนื้อแก้ว สัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข
🌬หยกสีแดง รับรู้ของอารมณ์ความรัก ลดความโกรธความเครียด เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังสร้างผลงานใหม่ ๆ
🌬หยกสีเหลือง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพิ่มพลังให้ผู้สวมใส่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ 🌬หยกสีน้ำตาล ความสมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน อดทน มีความสุขตลอดเวลา
 #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #หยกพม่า #หยกเขียว #หยก

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

หยกเขียว
🌬คนจีนเรียกหยกว่า หยู ยุก หยุก และเง็ก ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม มีสติปัญญา เชื่อว่าเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรรค์ มีอำนาจคุ้มครองป้องกันอัปมงคลและรักษาโรคได้ เด็กๆ ชาวจีนมักถูกให้สวมเครื่องรางทำด้วยหยกชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัย และมีการนำหยกไปบดละลายกับน้ำค้างนำมาดื่ม เชื่อว่าจะทำให้จิตใจสงบ
🌬หยกสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย 🌬หยกสีขาว สัญลักษณ์ของความมีโชคดี 🌬หยกสีม่วง สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม
🌬หยกสีอ่อนๆ เนื้อแก้ว สัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข
🌬หยกสีแดง รับรู้ของอารมณ์ความรัก ลดความโกรธความเครียด เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังสร้างผลงานใหม่ ๆ
🌬หยกสีเหลือง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพิ่มพลังให้ผู้สวมใส่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ 🌬หยกสีน้ำตาล ความสมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน อดทน มีความสุขตลอดเวลา
 #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #หยกพม่า #หยกเขียว #หยก

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

หยกเขียว
🌬คนจีนเรียกหยกว่า หยู ยุก หยุก และเง็ก ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม มีสติปัญญา เชื่อว่าเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรรค์ มีอำนาจคุ้มครองป้องกันอัปมงคลและรักษาโรคได้ เด็กๆ ชาวจีนมักถูกให้สวมเครื่องรางทำด้วยหยกชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัย และมีการนำหยกไปบดละลายกับน้ำค้างนำมาดื่ม เชื่อว่าจะทำให้จิตใจสงบ
🌬หยกสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย 🌬หยกสีขาว สัญลักษณ์ของความมีโชคดี 🌬หยกสีม่วง สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม
🌬หยกสีอ่อนๆ เนื้อแก้ว สัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข
🌬หยกสีแดง รับรู้ของอารมณ์ความรัก ลดความโกรธความเครียด เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังสร้างผลงานใหม่ ๆ
🌬หยกสีเหลือง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพิ่มพลังให้ผู้สวมใส่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ 🌬หยกสีน้ำตาล ความสมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน อดทน มีความสุขตลอดเวลา
 #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #หยกพม่า #หยกเขียว #หยก

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

หยกเขียว
🌬คนจีนเรียกหยกว่า หยู ยุก หยุก และเง็ก ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม มีสติปัญญา เชื่อว่าเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรรค์ มีอำนาจคุ้มครองป้องกันอัปมงคลและรักษาโรคได้ เด็กๆ ชาวจีนมักถูกให้สวมเครื่องรางทำด้วยหยกชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัย และมีการนำหยกไปบดละลายกับน้ำค้างนำมาดื่ม เชื่อว่าจะทำให้จิตใจสงบ
🌬หยกสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย 🌬หยกสีขาว สัญลักษณ์ของความมีโชคดี 🌬หยกสีม่วง สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม
🌬หยกสีอ่อนๆ เนื้อแก้ว สัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข
🌬หยกสีแดง รับรู้ของอารมณ์ความรัก ลดความโกรธความเครียด เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังสร้างผลงานใหม่ ๆ
🌬หยกสีเหลือง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพิ่มพลังให้ผู้สวมใส่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ 🌬หยกสีน้ำตาล ความสมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน อดทน มีความสุขตลอดเวลา
 #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #หยกพม่า #หยกเขียว #หยก

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

หยกเขียว
🌬คนจีนเรียกหยกว่า หยู ยุก หยุก และเง็ก ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม มีสติปัญญา เชื่อว่าเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรรค์ มีอำนาจคุ้มครองป้องกันอัปมงคลและรักษาโรคได้ เด็กๆ ชาวจีนมักถูกให้สวมเครื่องรางทำด้วยหยกชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัย และมีการนำหยกไปบดละลายกับน้ำค้างนำมาดื่ม เชื่อว่าจะทำให้จิตใจสงบ
🌬หยกสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย 🌬หยกสีขาว สัญลักษณ์ของความมีโชคดี 🌬หยกสีม่วง สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม
🌬หยกสีอ่อนๆ เนื้อแก้ว สัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข
🌬หยกสีแดง รับรู้ของอารมณ์ความรัก ลดความโกรธความเครียด เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังสร้างผลงานใหม่ ๆ
🌬หยกสีเหลือง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพิ่มพลังให้ผู้สวมใส่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ 🌬หยกสีน้ำตาล ความสมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน อดทน มีความสุขตลอดเวลา
 #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #หยกพม่า #หยกเขียว #หยก

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

หยกเขียว
🌬คนจีนเรียกหยกว่า หยู ยุก หยุก และเง็ก ยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม มีสติปัญญา เชื่อว่าเป็นสื่อของพลังในการสร้างสรรค์ มีอำนาจคุ้มครองป้องกันอัปมงคลและรักษาโรคได้ เด็กๆ ชาวจีนมักถูกให้สวมเครื่องรางทำด้วยหยกชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันโรคภัย และมีการนำหยกไปบดละลายกับน้ำค้างนำมาดื่ม เชื่อว่าจะทำให้จิตใจสงบ
🌬หยกสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย 🌬หยกสีขาว สัญลักษณ์ของความมีโชคดี 🌬หยกสีม่วง สัญลักษณ์ของชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อม
🌬หยกสีอ่อนๆ เนื้อแก้ว สัญลักษณ์ของจิตใจที่สงบสุข
🌬หยกสีแดง รับรู้ของอารมณ์ความรัก ลดความโกรธความเครียด เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังสร้างผลงานใหม่ ๆ
🌬หยกสีเหลือง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพิ่มพลังให้ผู้สวมใส่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ 🌬หยกสีน้ำตาล ความสมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน อดทน มีความสุขตลอดเวลา
 #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #หยกพม่า #หยกเขียว #หยก

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

พลอยตาเสือ (Tiger's Eye)
🔖ทำให้จิตใจที่มีความโกรธ โมโห มีทิฐิ นั้นลดลงมาได้ ไม่ดื้อดึง เพิ่มความอ่อนโยนให้แก่จิตใจของผู้ที่สวมใส่
🔖เป็นหินที่สามารถป้องกันการโดนแช่ง โดนสาป
🔖ทำให้ผู้ที่สวมหินนำโชคตัวนี้เพิ่มความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม
🔖เป็นหินที่ช่วยในการบำบัดโรคร้ายบางอย่างได้ เช่น โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับหลอดลม สำหรับคนคนที่ความดันโลหิตสูงหินจะช่วยลดความดันลงมาได้ เป็นต้น
🔖มีคุณสมบัติในการพัฒนาญาณหยั่งรู้ ให้เกิดในรูปของการมองเห็น เหมาะกับการใช้นั่งสมาธิ ช่วยกระตุ้นพลังชีวิต และพลังความคิดให้เกิดแรงบันดาลใจ บรรเทาอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด ช่วยขจัดปัดเป่าฝันร้าย ขับไล่วิญญาณไม่ให้มาใกล้ สวมใส่เป็นเครื่องประดับ หรือพกติดตัวไว้ จะมีพลังในการปกป้องคุ้มครองสูง
🔖หากรู้สึกว่าหินที่สวมใส่อยู่เกิดร้อนวูบวาบ แปลว่าหินกำลังเตือนให้คุณหยุดนั่งสงบจิตใจ หรือควรหาเวลานั่งสมาธิบ้าง #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #Apatite #tigereye #พลอยตาเสือ

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

พลอยตาเสือ (Tiger's Eye)
🔖ทำให้จิตใจที่มีความโกรธ โมโห มีทิฐิ นั้นลดลงมาได้ ไม่ดื้อดึง เพิ่มความอ่อนโยนให้แก่จิตใจของผู้ที่สวมใส่
🔖เป็นหินที่สามารถป้องกันการโดนแช่ง โดนสาป
🔖ทำให้ผู้ที่สวมหินนำโชคตัวนี้เพิ่มความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม
🔖เป็นหินที่ช่วยในการบำบัดโรคร้ายบางอย่างได้ เช่น โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับหลอดลม สำหรับคนคนที่ความดันโลหิตสูงหินจะช่วยลดความดันลงมาได้ เป็นต้น
🔖มีคุณสมบัติในการพัฒนาญาณหยั่งรู้ ให้เกิดในรูปของการมองเห็น เหมาะกับการใช้นั่งสมาธิ ช่วยกระตุ้นพลังชีวิต และพลังความคิดให้เกิดแรงบันดาลใจ บรรเทาอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด ช่วยขจัดปัดเป่าฝันร้าย ขับไล่วิญญาณไม่ให้มาใกล้ สวมใส่เป็นเครื่องประดับ หรือพกติดตัวไว้ จะมีพลังในการปกป้องคุ้มครองสูง
🔖หากรู้สึกว่าหินที่สวมใส่อยู่เกิดร้อนวูบวาบ แปลว่าหินกำลังเตือนให้คุณหยุดนั่งสงบจิตใจ หรือควรหาเวลานั่งสมาธิบ้าง #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #Apatite #tigereye #พลอยตาเสือ

💱สั่งซื้อ แคปรูปแล้วส่งมาที่ 🆔rodeme0028 /แชท IG (ตอบเร็วมาก)
💌ส่งฟรี Ems ทุกเส้น

พลอยตาเสือ (Tiger's Eye)
🔖ทำให้จิตใจที่มีความโกรธ โมโห มีทิฐิ นั้นลดลงมาได้ ไม่ดื้อดึง เพิ่มความอ่อนโยนให้แก่จิตใจของผู้ที่สวมใส่
🔖เป็นหินที่สามารถป้องกันการโดนแช่ง โดนสาป
🔖ทำให้ผู้ที่สวมหินนำโชคตัวนี้เพิ่มความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม
🔖เป็นหินที่ช่วยในการบำบัดโรคร้ายบางอย่างได้ เช่น โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับหลอดลม สำหรับคนคนที่ความดันโลหิตสูงหินจะช่วยลดความดันลงมาได้ เป็นต้น
🔖มีคุณสมบัติในการพัฒนาญาณหยั่งรู้ ให้เกิดในรูปของการมองเห็น เหมาะกับการใช้นั่งสมาธิ ช่วยกระตุ้นพลังชีวิต และพลังความคิดให้เกิดแรงบันดาลใจ บรรเทาอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด ช่วยขจัดปัดเป่าฝันร้าย ขับไล่วิญญาณไม่ให้มาใกล้ สวมใส่เป็นเครื่องประดับ หรือพกติดตัวไว้ จะมีพลังในการปกป้องคุ้มครองสูง
🔖หากรู้สึกว่าหินที่สวมใส่อยู่เกิดร้อนวูบวาบ แปลว่าหินกำลังเตือนให้คุณหยุดนั่งสงบจิตใจ หรือควรหาเวลานั่งสมาธิบ้าง #ไหมเศรษฐี #อความารีน #อซูไรต์ #มาลาไคท์ #ไซดาไลท์ #อมาโซไนท์ #Amazonite #greenrutilequartzquartz #Rutilated #Quartz #sodalite #Black #Silver #Azurite #Aquamarine #Spinel #Rosequartz #Apatite #tigereye #พลอยตาเสือ

Most Popular Instagram Hashtags