helia_alavi helia_alavi

431 posts   6,555 followers   768 followings

هلیا علوی | Helia Alavi  Actress student 🎭🎥🎵🎬

هیچکس نباید شادی را از کسی بگیرد ; حتی از خودش!
#زادروز
#یکم_اردیبهشت
#آغاز
#23سالگی
#هلیاعلوی

برای زادروزم :
هلیا
برای دوست داشتن هر نفس زندگی ، دوست داشتن ِ هر دم ِ مرگ را بیاموز و برای ساختن هر چیز نو، خراب کردن هر چیز کهنه را و برای عاشقِ عشق بودن مرگ بودن را... .
#یکم_اردیبهشت

حوالی اردیبهشت بوی بهشت می آید ...!
عطر شکوفه ها و خاک باران خورده
هوش از سر ره گذران شهر
پرانده ...!
فصل بهار ;
شوخی بردار نیست ،
همه را عاشق می کند ...! 🌼

نمی شود که ، در کوچه های "اُردی بهشت" تنها قدم زد!
خودت را زود برسان ... .
چیزی نمانده ست

شاید میلیون ها سال طول بکشد تا آتش زخم های کهنه مان که به تن هامان رسیده اند، خاموش شوند.
مثل مرگ ستاره ها. شاید سال ها بعد از رفتن مان ، آتش درون مان آرام بگیرد .
#سیدمحمدمرکبیان
#هلیاعلوی

می شد خُدا رو حس کرد...

دلبری میکرد... 😍

حیفم آمد گلدان را آب بدهم ;
ترسیدم از بزرگ شدنش ، شاخ و برگ دار شدنش و حتی تنومند شدنش ... .
ترسیدم که یک روز مثل تو ریشه اش اینجا باشد و سایه ی شاخ و برگ هایش خانه ی غریبه ها را آباد کند...
نه! بگذار همین قدر بماند ، این گلدان عاقبتی ندارد .

Photo by : @hedieh_mansouri 💙

باز می گردم...همیشه باز می گردم...
مرا تصدیق کنی یا انکار، سر آغاز بپنداری یا پایان، من در پایان ِپایان ها فرو نمی روم. مرا بشنوی یا نه،مرا جستجو کنی یا نکنی، من مرد خداحافظی همیشگی نیستم... .

باز می گردم، همیشه بازمی گردم... .
#نادرابراهیمی
#آیداافتخاری
#هلیاعلوی
#جنوب #نخلستان #گندمزار
Photo by: @aida.eftekhari 💛

😄🌴☀

#holiday 😎😊🌴☀

Most Popular Instagram Hashtags