heiii2020 heiii2020

6 posts   72 followers   62 followings

  ✍ ⇇ خـُـدایـــــ❤️ــــا ⇇  جَهـَــت⬅️ِ اِطِـــلـاعِــٺ📝 بـایـَـد بِــگـَم🗣 ⇄ کـہ مـَـڹ✋ اَصلـَــڹ ✊اونـجـورے ⭕️کـہ تـو فـِـڪ مـی کُـنـے قویـ نیستـمـ

میم مثل مادر...
مادرم روزت مبارک

ما آدم ها خوب بلدیم
بعد از شنیدن داستان زندگی دیگران
در دلمان بگوییم:
اگر من بودم هرگز این کار را نمی کردم
اما بی برو برگرد روزی خواهد رسید که آن "  هرگزِ با اطمینان " ما را وسط همان داستان پرت می کند و مشغولِ همان عملِ نکوهش شده...
کاش می دانستیم
قصه های زندگی تکراری اند
فقط جای شخصیت ها عوض می شوند ...

هـــــرشبـ دلـــمـ دریایـ آتیشهـ ازاینـ بدترمگـــهـ میشــــه؟؟؟

Most Popular Instagram Hashtags