hamsaar_gram hamsaar_gram

223 posts   72,201 followers   285 followings

حقایق پزشکی و زناشویی  پزشک خود باشید💉 روزانه پست های 📚 زناشویی💏💑 بامطالب پزشکی 💉📚 تابع قوانین جمهوری اسلامی کمک ب زندگی بهتر! کانال تلگرام ما👇👇👇

gz
نظر شما چیه
ادامه مطلب همین الان در کانال تلگرام من ببینید
.
لینک در بیو پیج
.
دوستانی که نتونستند از لینک در بیو پیج وارد کانال بشن . میتونن از ایدی زیر استفاده کنن👇
.
@pezeshkiifact
@pezeshkifact
@pezeshkiifact

.
📣📣📣در کانال تلگرامی ما عضو شوید📣📣📣
🆗لینک در بیو🆗
#زناشویی #پوزیشن_جنسی #پوزیشن
ادامه در کانال تلگرام
لینک در قسمت بیو

.
چه اطلاعاتی دارید ؟ پاسخ از شما 👇
.
.
.
جواب این سوال در کانال تلگرام
لینک در قسمت بیو

.
#ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺯﻫﻤﻪ ﺣﺎﺩﺗﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺍﺯﻫﻤﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﺍﺳﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﻓﺮﺩﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ #ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 🆔 👇
✅ ﺣﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ #ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ_جنسی_بانوان ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟
#ﺍﺧﺘﻼﻝ_ﺟﻨﺴﯽ_ﺩﺭﺯﻧﺎﻥ
🆔👇
❌ ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ ﺟﻨﺴﯽ
#ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ_ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺩﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﻓﺮﺩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ #ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
#ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﻭ ﯾﺎ #ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﻭ #ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺜﻼً ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻪ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﻠﻘﯿﻨﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ #ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ_ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﺩ ؛
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﺯﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺜﻼً ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺯﻥ ، #ﻣﻘﺎﺭﺑﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﭽﺎﺭﮔﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻭ ﺳﺘﻢ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺍﺵ ﺑﺪﺍﻧﺪ ! 🆔👇 ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻭ ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ .
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ #ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
#ﺍﻧﺰﺟﺎﺭﺟﻨﺴﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ #ﺣﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻏﺎﺯﯾﻦ ﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ، ﺣﺎﺩﺗﺮ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ . 👇
ﻣﺜﻼً ﺩﺭﻣﺎﻥِ #ﺍﺧﺘﻼﻝِ_ﻣﻼﻝ#ﺳﺮﺩﺭﺩِ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ #ﺁﻣﯿﺰﺵ
ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ
ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ #ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﺳﺖ .
🆔 👇

ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﯿﺰﺵ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :
💕 1 - #ﻣﯿﻞ_ﺟﻨﺴﯽ
💞 2 - #ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ_ﺟﻨﺴﯽ 💓 3 - #ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ 💗 4 - #ﻓﺮﻭﻧﺸﯿﻨﯽ .
👇
ﻓﺮﻭﻧﺸﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﻓﺮﻭﻧﺸﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﮊﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮﺩ ﻣﻤﮑﻦﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﺑﻊ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ، ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ #ﻧﻌﻮﻅ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﯾﮏ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﯿﻞ
ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ....
.
.
لینک کانال در بیو پیج.ℹ
.
لینک کانال مشاوره زناشویی خانم دکتر در بیو پیج👆ℹ.
نظر شما چیه✔✔
.
.
.
#سکس
#سکسس
#شهوت
#sex
#nude
#porn
با لایک کردن و

.
.
✅ منظور از متفاوت بودن اولویت احساس نیاز در زنان چیست؟
🌀 🌀 🌀 🌀 🌀 🌀 🌀 🌀
زنان به اندازه مردان سکس عالی را دوست دارند ، فقط تفاوت آن ها در این است که زنان میل شدیدی را برای داشتن‌ رابطه جنسی احساس نمی کنند مگر آنکه قبل از آن ، نیاز آنها به عشق ( دوست داشتن و دوست داشته شدن ) ارضا شود. برای بسیاری از زنان ، عشق به نسبت رابطه جنسی از اهمیت بیشتری برخوردار است و هنگامی که نیاز به عشق برآورده شده باشد( و یا حتی وقتی زن پیش بینی می کند که در آینده احتمال مورد عشق و‌محبت قرار گرفتن از طرف مرد وجود دارد )، اهمیت و نیاز جنسی در آنان افزایش می یابد.
ادامه در کانال تلگرام
لینک در قسمت بیو

.
برای دیدن مطالب بیشتر به کانال تلگرام ما وارد شوید ⬅️ لینک کانال در بیو (صفحه اصلی پیج) قرار دارد
.
.
.
کسانی که برای ورود به کانال از صفحه اصلی دچار مشکل شده اند لینک زیر را در تلگرام دنبال کنند

@pezeshkiifact

.
📣📣📣در کانال تلگرامی ما عضو شوید📣📣📣
🆗لینک در بیو🆗
#پوزیشن_جنسی #پوزیشن

Gm
⁉️سوال در مورد خوردن مایع منی

#سوال

با سلام تشکر از سوالی د اشتم، شوهر من علاقه زیادی به این داره که من خیلی عذر میخواهم مایع منی شو بخورم
من اصلا نمیتونم و ایشون اول میگفتند خوردنش برات مفیده الان که من مخالفت میکنم می گویند باید چون من شوهرتم و بهت میگم بخوری و باید تمکین کنی تورو خدا راهنمایی کنید
آیا شوهرم درست میگه ؟ ✅پاسخ :
پاسخ سوال در‌کانال تلگرام به دلیل طولانی بودن متن
.
لینک کانال در صفحه اصلی پیچ

Gn
. (ليسيدن آلت تناسلی زن):
کانال پیشنهاد میکنیم عضو بشید لینک تو بیو
ْ
★مقدمات: شستشوی آلت -
ْ داشتن و یا نداشتن مو بر روی لبهای آلت به سلیقه طرفین بازمی گردد اما اگر مودار باشد بایستی کاملا تمیز شود -
ْ پوشیدن یک شورت جذاب و تحریک کننده - ْاستفاده از خوش بو کنندها بر روی شورت یا اطراف آلت.
★حالات بدن زن:
ْ ۱. به پشت خوابيده و پاها کمی باز ْ۲. به پشت خوابيده و پاها به سينه چسبيده ْ
۳. حالت ۴ دست و پا (داگی) با بالا گرفتن باسن طوری که آلت تناسلی از پشت بيرون بزند
ْ ۴. زن و مرد به روی هم طوری که سر مرد در سمت پاهای زن و سر زن در سمت پاهای مرد قرار گيرد (شصت و نه انگليسی) ْ۵. زن یا بر روی صندلی و یا لبه تخت می نشیند با پاهای باز و به پشت تکیه داده ْ۶. سر پا و خم شده با دست بر روی صندلی یا تخت روش
ْ
. ★لیسیدن آلت زن: پيش از ليسيدن کمی با سينه ها ور برويد زيرا در افزايش ترشح آلت موثر است - ْمی توان قبل از درآوردن شورت زن ،کمی از روی شورت با دست ماساژ داده و يا ليسيد -
ْ شورت را سعی کنید با دندان درآورید - نگاه های هوس آلود به آلت زن تحريک کننده است ْ- از لبهای بيرونی آلت شروع کنيد به ليسيدن -
ْ به عکس العملهای زن توجه کنید تا نقاط حساس تر را شناسائی نمائید
ْ - لبها که با آب دهان شما و آب آلت زن خیس شد با انگشت آنها را از هم باز کنید ْ- برآمدگی چوچوله (کلیتوریس ) را با نوک زبان قلقلک دهید -
ْ حال زبان را سیخ کرده و به داخل آلت فرو کنید (تکرار کنید)
ْ - از داخل با زبان سقف آلت را تحریک کنید - زبان را در داخل آلت بچرخانید ْ- به نرمی و با لبهای خود آلت زن را بگزید - ْبینی را به چوچوله بمالید
ْ
★وظایف زن: آخ آخ کردن - نفس نفس زدن - جملات تحریک آمیز گفتن - درخواست برای تکرار کار لیسیدن - بالا آوردن باسن - کشیدن موهای مرد - فشار دادن سر مرد به آلت خود - قلاب کردن پاها به دور گردن مرد در حالت های روبه رو!
برای عضویت در کانال لینک و یا آیدی زیر را برای دوستان در تلگرام بفرستین و روی آن کلیک کنید
@pezeshkiifact

.
ورق بزنید
.
.
.
برای دریافت ادامه مطلب به کانال ما در تلگرام مراجعه فرمایید،
لینک در قسمت بیو

.
راههای سفت کردن سینه

2.مرتبا #سینه هایتان را ماساژ بدهید.

هر روز حداقل 15 دقیقه سینه هایتان را به سمت بالا ماساژ دهید. ( برای گرفتن بهترین نتیجه یک بار صبح و یک بار شب این کار را انجام دهید) ماساژ مکرر گرما و انرژی ایجاد می کند که به نوبه خود گردش خون سینه ها را بهبود می بخشد. واین مسئله نیز به نوبه خود موجب تقویت بافت همبند و عضلات شده و مانع از افتادگی سینه ها شده و در بهبود شکل سینه ها کارآیی زیادی دارد.

کمی روغن بادام یا روغن زیتون روی کف دست خود بریزید (ژل آلوئه ورا هم مناسب است) و آنها را به هم ماساژ دهید تا گرم شوند. کف دست هایتان را روی سینه ها قرار دهید و آنها را با حرکت رو به بالا ماساژ دهید( با دست چپ در جهت حرکت عقربه های ساعت و با دست راست برخلاف حرکت عقربه های ساعت) حدود 15 دقیقه ماساژ دهید و دقت داشته باشید که کف دست ها را با یک سرعت و منظم حرکت دهید تا جریان حرارت به یک شکل باشد. با گذشت زمان سینه هایتان پر تر و گردتر به نظر می رسند.
ادامه در کانال تلگرام
لینک در قسمت بیو
.
.
.
@hamsaar_gram
@hamsaar_gram
@hamsaar_gram

.
راههای ایجاد تنوع و افزایش کیفیت رابطه جنسی
مطالب بسیاری مبنی بر یکنواخت شدن رابطه با همسر مطرح میشود ، گاها ممکن است بعلت برخی اختلالات جنسی ،فردی تنها از یک روش خاص ارضاء شود و همسر خود را نیز وادار سازد تا صرفا از این طریق با یکدیگر رابطه داشته باشند اما در 80 درصد از موارد دلیل یکنواخت شدن انجام حرکاتی تکراری و قابل حدس در رابطه زوجین میباشد، همیشه یک نقطه آغاز و یک نقطه پایان که مسلما بعد از مدت کوتاهی از جذابیت و کیفیت رابطه میکاهد. بر آن شدیم تا مقاله ای جهت ایجاد تنوع و افزایش کیفیت رابطه جنسی زوجین درج نمائیم.
حاشیه ها و بازی های جنسی
اگر چه مردان اهل حاشیه نیستند و ترجیح میدهند سریع به اصل بپردازند اما در زمینه مسائل جنسی حاشیه و بازی های جنسی مورد پسند است ، همچنین خانم ها نیز نسبت به آن نظر مثبتی دارند ، در روایات نیز به این مهم پرداخته شده است که شایسته نیست مرد و زن به یکباره با هم نزدیکی کنند.
تنوع در حالات جنسی
متاسفانه درصد قابل توجهی از زوجین در نهایت به 3 الی 4 حالت جنسی بسنده میکنند ، روالی تکراری نقطه آغاز تکرای و نقطه پایان تکراری ، همه حرکات قابل حدس هیچ غافلگیری در کار نیست ، ساعات و مکانی تکراری و حتی حرفهای تکراری ، چند مرتبه میتوانید از یک روش بهره بگیرید ؟ خسته نشدید ؟ فکر نمیکنید رابطه مثل قبل نیست ؟
نیازی نیست برای آشنا شدن با حالات جنسی جدید ، اینترنت را زیرو رو کنید عکس ، فیلم و … بیابید ، ذهن خلاق خودتان را بکار بگیرید ، برای رابطه جنسی باید برنامه ریزی داشت ، ایده های جدید بکار بگیرید فکر کنید امشب که قرار است با همسرتان رابطه داشته باشید چه حرکت جدیدی را تجربه کنید.
بهتر نیست به جای اینکه همیشه یک جا رابطه داشته باشید در جاهای مختلف منزل با حالات جدید تجربه کنید ، هر حالتی که میتواند بوسیدن – دخول – معاشقه – رابطه جنسی دهانی و سایر رفتارهای جنسی را شامل بشود و انجام آنرا میسر مطمئنا خوب که فکر کنید حالات متفاوتی به ذهنتان میرسد ، بعنوان مثال اگر از اینکه شوهرتان بدن شما را بوبسد – نوازش کند و یا بلیسد لذت میبرید میتوانید مزه شیرینی را به شوهرتان تققدیم کنید : کمی خامه به سینه هایتان بزنید و از همسرتان بخواهید ازروی سینه هایتان خامه ها را میل کند و امثالهم و یا رفتار مشابهی در مورد آلت جنسی مردانه
ادامه دارید
پست دوم
ادامه در کانال تلگرام
لینک در قسمت بیو

Most Popular Instagram Hashtags