[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

hakim_laser_center hakim_laser_center

589 posts   32360 followers   3744 followings

مرکز لیزر حکیم/دانش زیبایی  حذف دائم موهای زائد بدون درد و سوختگی بهترین نتیجه+مناسب ترین قیمت تحت نظارت پزشک(دکتر افتخاری) شماره های تماس: 09011350408-07132339568

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

مرکز لیزر حکیم شیراز - حذف دائم موهای زائد
- با دستگاه elight-shr
-کم دردترین،کم خطرترین و موثرترین دستگاه
-با مجوز از وزارت بهداشت
-درای تاییدیه FDA آمریکا
-دارای سیستم cooling
-بدون درد و سوختگی
-بصورت دبل شات(هر ناحیه دو شات)
-روشن کردن همزمان دو درجه ای پوست به دلیل دارا بودن سیستم RF
-ریزش 70% موها بعد از اتمام جلسه دوم
-تحت نظارت پزشک
-با مناسب ترین قیمت

میکرودرم صورت فقط ۳۰۰۰۰

آدرس:خ قصرالدشت-نبش خ فلسطین-ساختمان سبحان-ط چهارم-و هفت

مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی

#مرکز #لیزر#حکیم#شیراز#پکیج های#ویژه#تخفیفی#لیزر#کل#بدن#220000@

Most Popular Instagram Hashtags