ha_parker ha_parker

247 posts   724 followers   3353 followings

van thuỷ lực khí nén 

http://thuykhiviethan.com/

Senser cảm biến từ dùng cho xy lanh khí hãng TPC. Model W9H.

Van khí nén YPC korea 5/3 -1/2" và 3/4"(5 cửa 3 vị trí, vị trí giữa đóng) SIV433-IP-SG2-A220 , SIV533-IP-SG2-A220
Hàng luôn có sẵn

Van khí nén YPC korea 5/3-1/2" (5 cửa 3 vị trí, vị trí giữa đóng) SIV433-IP-SG2-A220 , SIV533-IP-SG2-A220

Đồng hồ thuỷ lực Hãng PVN chân thẳng, chân sau( chân lưng )F63 và F100 các loại cân
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Motor thuỷ lực danfoss OMP50,OMP80,OMP200
Chuần bị giao cho khach vip
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Bơm piston yuken taiwan AR22-FR01C-20
Chuần bị giao cho khach vip
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Van 1 chiều đồng dùng cho khí hãng Kiz ( japan) DN25(1")
Giao khách
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Giao nốt lô airtac chính hãng 4V210-08-A220, 4V210-08-DC24 cho khách VIP rồi đi bia thôi
Giao khách
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Giao nốt lô airtac chính hãng 4V210-08-A220, 4V210-08-DC24 cho khách VIP rồi đi bia thôi
Giao khách
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Giao nốt 2 lô airtac chính hãng SDA32-45 , SDA32-45B cho khách rồi đi bia thôi
Giao khách
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Giao nốt 2 lô airtac chính hãng SDA32-45 , SDA32-45B cho khách rồi đi bia thôi
Giao khách
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags