ha_parker ha_parker

253 posts   981 followers   4032 followings

van thuỷ lực khí nén 

http://thuykhiviethan.com/

Van parker Lucifer , xy lanh khí nén GDC các loại
Hàng đặc biệt made in itali, USA, Fr
PHS520S-02,PHS520D-02,PHS520C-02,
PHS530S-03, PHS530D-03,PHS530C-03
PHS540S-04,PHS541-04
GDC40x25 , GDC40x50, GDC40x75, GDC40x100,GDC40x125, GDC40x150,
GDC40x175, GDC40x200,GDC40x250,
GDC40x300, GDC40x350, GDC40x400,
GDC50x450,GDC50x500
GDC50x25 , GDC50x50, GDC50x75, GDC50x100,GDC50x125, GDC50x150,
GDC50x175, GDC50x200,GDC50x250,
GDC50x300, GDC50x350, GDC50x400,
GDC50x450,GDC50x500
GDC63x25 , GDC63x50, GDC63x75, GDC63x100,GDC63x125, GDC63x150,
GDC63x175, GDC63x200,GDC63x250,
GDC63x300, GDC63x350, GDC63x400,
GDC63x450,GDC63x500, GDC63x550, GDC63x600,GDC63x700,GDC63x800,GDC63x900, GDC63x1000
GDC80x25 , GDC80x50, GDC80x75, GDC80x100,GDC80x125, GDC80x150,
GDC80x175, GDC80x200,GDC80x250,
GDC80x300, GDC80x350, GDC80x400,
GDC80x450,GDC80x500
GDC100x25 , GDC100x50, GDC100x75, GDC100x100,GDC100x125, GDC100x150,
GDC100x175, GDC100x200,GDC100x250,
GDC100x300, GDC100x350, GDC100x400,
GDC100x450,GDC100x500
GDC125x25 , GDC125x50, GDC125x75, GDC125x100,GDC125x125, GDC125x150,
GDC125x175, GDC125x200,GDC125x250,
GDC125x300, GDC125x350, GDC125x400,
GDC125x450,GDC125x500
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Van parker Lucifer , xy lanh khí nén GDC các loại
Hàng đặc biệt made in itali, USA, Fr
PHS520S-02,PHS520D-02,PHS520C-02,
PHS530S-03, PHS530D-03,PHS530C-03
PHS540S-04,PHS541-04
GDC40x25 , GDC40x50, GDC40x75, GDC40x100,GDC40x125, GDC40x150,
GDC40x175, GDC40x200,GDC40x250,
GDC40x300, GDC40x350, GDC40x400,
GDC50x450,GDC50x500
GDC50x25 , GDC50x50, GDC50x75, GDC50x100,GDC50x125, GDC50x150,
GDC50x175, GDC50x200,GDC50x250,
GDC50x300, GDC50x350, GDC50x400,
GDC50x450,GDC50x500
GDC63x25 , GDC63x50, GDC63x75, GDC63x100,GDC63x125, GDC63x150,
GDC63x175, GDC63x200,GDC63x250,
GDC63x300, GDC63x350, GDC63x400,
GDC63x450,GDC63x500, GDC63x550, GDC63x600,GDC63x700,GDC63x800,GDC63x900, GDC63x1000
GDC80x25 , GDC80x50, GDC80x75, GDC80x100,GDC80x125, GDC80x150,
GDC80x175, GDC80x200,GDC80x250,
GDC80x300, GDC80x350, GDC80x400,
GDC80x450,GDC80x500
GDC100x25 , GDC100x50, GDC100x75, GDC100x100,GDC100x125, GDC100x150,
GDC100x175, GDC100x200,GDC100x250,
GDC100x300, GDC100x350, GDC100x400,
GDC100x450,GDC100x500
GDC125x25 , GDC125x50, GDC125x75, GDC125x100,GDC125x125, GDC125x150,
GDC125x175, GDC125x200,GDC125x250,
GDC125x300, GDC125x350, GDC125x400,
GDC125x450,GDC125x500
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Van tiết lưu SMC, AS420-04 | AS500-06 |AS600-10
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Xy lanh tròn parker PK1ACE40x50 và PK1ACE40x100, PK1ACE20X75 ,PK1ACE32X50

Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Van khí nén 3/2 size các cỡ Model : K23JD-15W, K23JD-20W , K23JD-25W
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Bộ lọc đơn (filter ) Festo LFR-D-MIDI A943
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Senser cảm biến từ dùng cho xy lanh khí hãng TPC. Model W9H.

Van khí nén YPC korea 5/3 -1/2" và 3/4"(5 cửa 3 vị trí, vị trí giữa đóng) SIV433-IP-SG2-A220 , SIV533-IP-SG2-A220
Hàng luôn có sẵn

Van khí nén YPC korea 5/3-1/2" (5 cửa 3 vị trí, vị trí giữa đóng) SIV433-IP-SG2-A220 , SIV533-IP-SG2-A220

Đồng hồ thuỷ lực Hãng PVN chân thẳng, chân sau( chân lưng )F63 và F100 các loại cân
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

Motor thuỷ lực danfoss OMP50,OMP80,OMP200
Chuần bị giao cho khach vip
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
Email : halinh2604@gmail.com
Web: http://parkervietnam.com.vn

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags