ha_parker ha_parker

443 posts   1,418 followers   7,499 followings

van thuỷ lực khí nén 

Bộ điều áp khí áp suất cao, chuyên dùng cho máy thổi chai , máy ép nhựa, oxy, co2...
Bộ điều áp STNC TYH-10 I TYH-15 I TYH-20 I TYH-25 I TYH-32 I TYH-40 I TYH-50 và QTYH-10 ,QTYH-15 , QTYH-20 ,QTYH-25 , QTYH-32 ,QTYH-40 , QTYH-50
...mời các bác đến lấy hàng nhé
Luôn có sẵn các size
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
parkerhopnguyen.com

Bộ điều áp khí áp suất cao, chuyên dùng cho máy thổi chai , máy ép nhựa, oxy, co2...
Bộ điều áp STNC TYH-10 I TYH-15 I TYH-20 I TYH-25 I TYH-32 I TYH-40 I TYH-50 và QTYH-10 ,QTYH-15 , QTYH-20 ,QTYH-25 , QTYH-32 ,QTYH-40 , QTYH-50
...mời các bác đến lấy hàng nhé
Luôn có sẵn các size
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000
parkerhopnguyen.com

Cám ơn những anh em đsng tặng giá để hàng
Kho hàng trở nên quá gọn gàng sạnh sẽ và chuyên nghiệp
Coil parker PEC5-D, PEC5-220v, PEC5-110V, PEC5-24V , PEC5-24-FL Xy lanh parker korea, air cylinder các số các size lại về nhiều
Bộ điều áp khí
Bộ báo mức JB-SD-A220, JD100 ,JC7-SD-A220, JC7-ST-A220 ,JC7-SH-A220-500mm , JC7-SL-A220-200mm
Van khí nén, sonenoid valve PHS520S, PHS520D, PHS520C, PHS530S, PHS530D, PHS530C ,PHS540S,PHS540D,
Xy lanh tròn ISP16-60, km16-45
GDC100x400J, AJ1012 , CDM2B25-75Z ,
Van chông nún MPCV-2A-05 , gDC200x1000 ,GDC200x600
GDC150x600, GDC100x700,GDC125x900,GDC150x800
...mời các bác đến lấy hàng nhé
Luôn có sẵn các size
Yuken & khí nén parker ,SMC ,SKP tại việt nam
Siêu thị khí nén và thủy lực lớn nhất miền bắc
LH : Mr Hà : 0913305000

Lô hàng Parker lại về phục vụ các cụ
Báo mức parkerr dùng cho nhiệt độ thường 60 độ JC7-SD-A220,
JC7-SD-300mm-A220, JC7-SD-200mm-A220
Dùng cho nhiệt độ cao đến 120 độ JC7-ST-A220, JC7-SD-200mm-A220,JC7-ST-300mm-A220
Báo mức JF302-T
van khí nén PHS510S-6, PHS510D-6, PHS510C-6
van khí nén PHS520S-02, PHS520D-02, PHS520C-02
van khí nén PHS530S-03, PHS530D-03, PHS530C-03
xy lanh khí, phớt xy lanh khí GDC40, GDC50, GDC63, GDC80, GDC100, GDC125 ,GDC150x600 , GDC150x450 ,GDC180 ,GDC200x1000
xy lanh KHÍ PK1ACE20, 32,40
Bộ lọc khí AU421-15-AD41 , AU420-15-AD41
AFR421-15, AF420-15-AD41
NKV15N-A220V, NKV20N-A220V, NKV25N-H-1K-3D
Van khí PXB-391 và PXB-392 Luôn có sẵn
Đại diện parker korea tại việt nam
Liên hệ : mr Hà 0913305000
Web: parkervietnam.com.vn
Hàng luôn có sẵn
" chỗ nào bán rẻ tôi bán rẻ nhất"

Lô hàng Parker lại về phục vụ các cụ
Báo mức parkerr dùng cho nhiệt độ thường 60 độ JC7-SD-A220,
JC7-SD-300mm-A220, JC7-SD-200mm-A220
Dùng cho nhiệt độ cao đến 120 độ JC7-ST-A220, JC7-SD-200mm-A220,JC7-ST-300mm-A220
Báo mức JF302-T
van khí nén PHS510S-6, PHS510D-6, PHS510C-6
van khí nén PHS520S-02, PHS520D-02, PHS520C-02
van khí nén PHS530S-03, PHS530D-03, PHS530C-03
xy lanh khí, phớt xy lanh khí GDC40, GDC50, GDC63, GDC80, GDC100, GDC125 ,GDC150x600 , GDC150x450 ,GDC180 ,GDC200x1000
xy lanh KHÍ PK1ACE20, 32,40
Bộ lọc khí AU421-15-AD41 , AU420-15-AD41
AFR421-15, AF420-15-AD41
NKV15N-A220V, NKV20N-A220V, NKV25N-H-1K-3D
Van khí PXB-391 và PXB-392 Luôn có sẵn
Đại diện parker korea tại việt nam
Liên hệ : mr Hà 0913305000
Web: parkervietnam.com.vn
Hàng luôn có sẵn
" chỗ nào bán rẻ tôi bán rẻ nhất"

Lô hàng Parker lại về phục vụ các cụ
Báo mức parkerr dùng cho nhiệt độ thường 60 độ JC7-SD-A220,
JC7-SD-300mm-A220, JC7-SD-200mm-A220
Dùng cho nhiệt độ cao đến 120 độ JC7-ST-A220, JC7-SD-200mm-A220,JC7-ST-300mm-A220
Báo mức JF302-T
van khí nén PHS510S-6, PHS510D-6, PHS510C-6
van khí nén PHS520S-02, PHS520D-02, PHS520C-02
van khí nén PHS530S-03, PHS530D-03, PHS530C-03
xy lanh khí, phớt xy lanh khí GDC40, GDC50, GDC63, GDC80, GDC100, GDC125 ,GDC150x600 , GDC150x450 ,GDC180 ,GDC200x1000
xy lanh KHÍ PK1ACE20, 32,40
Bộ lọc khí AU421-15-AD41 , AU420-15-AD41
AFR421-15, AF420-15-AD41
NKV15N-A220V, NKV20N-A220V, NKV25N-H-1K-3D
Van khí PXB-391 và PXB-392 Luôn có sẵn
Đại diện parker korea tại việt nam
Liên hệ : mr Hà 0913305000
Web: parkervietnam.com.vn
Hàng luôn có sẵn
" chỗ nào bán rẻ tôi bán rẻ nhất"

Van an toàn đồng( safety valve ) taiwan L3-L-1"
Báo mức parkerr dùng cho nhiệt độ thường 60 độ JC7-SD-A220,
JC7-SD-300mm-A220, JC7-SD-200mm-A220
Dùng cho nhiệt độ cao đến 120 độ JC7-ST-A220, JC7-SD-200mm-A220,JC7-ST-300mm-A220
Báo mức JF302-T
van khí nén PHS510S-6, PHS510D-6, PHS510C-6
van khí nén PHS520S-02, PHS520D-02, PHS520C-02
van khí nén PHS530S-03, PHS530D-03, PHS530C-03
xy lanh khí, phớt xy lanh khí GDC40, GDC50, GDC63, GDC80, GDC100, GDC125 ,GDC150,GDC180 ,GDC200
xy lanh KHÍ PK1ACE20, 32,40
Van khí PXB-391 và PXB-392 Luôn có sẵn
Đại diện parker korea tại việt nam
Liên hệ : mr Hà 0913305000
Web: parkervietnam.com.vn
Hàng luôn có sẵn
" chỗ nào bán rẻ tôi bán rẻ nhất"

Most Popular Instagram Hashtags