govbn govbn

1338 posts   19600 followers   2414 followings

GOVBN  Your first stop for the latest official information, announcements and news on the Government of Brunei Darussalam. • Website: www.gov.bn • YouTube:

https://goo.gl/nK9H5p

Centre for Lifelong Learning, Universiti Brunei Darussalam (UBD) is now accepting application for the Master of Government.

The Master of Government serves as a professional educational programme that captures the momentum of an Islamic trajectory envisioned for the Brunei Government. The programme will develop highly educated and skilled workers with related to: leadership, Islamic governance, strategy, policy and implementation. The programme is aimed at individuals who seek to further enhance their qualifications and managerial skills.

For further information and enquiries please visit https://goo.gl/Xmt7eg

Closing date for application: 5 August 2017

Photo by @c3l.ubd

#govbn #Brunei

Permohonan bagi mengikuti Pengajian Peringkat Menengah di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah Bagi Sesi 2018 kini dibukakan.

Borang permohonan boleh diperolehi di:

Laman web: www.kheu.gov.bn

atau

Alamat: Pejabat Pentadbiran, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Simpang 175, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan BA2112, Negara Brunei Darussalam

Tarikh tutup permohonan: 19 Ogos 2017

Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut:
Laman web: www.kheu.gov.bn
Telefon: 2222090 / 2222093 / 2222096 sambungan 206 / 229 / 230 / 231

Gambar oleh Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah

#govbn #Brunei

Permohonan bagi menyertai ‘Seminar Kajian Manuskrip Borneo’ kini dibukakan.

Seminar yang bertemakan ‘Melestari Warisan Bangsa’ ini menghubungkan para pelajar, penyelidik dan masyarakat di negara ini melalui perkongsian ilmu dan perbincangan pada cendekiawan dari dalam dan luar negara yang arif tentang persejarahan Brunei dan Borneo serta hubungkaitnya dengan negara-negara di Kepulauan Borneo.

Penyertaan dibukakan kepada semua rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam khususnya pegawai dan kakitangan kerajaan, pensyarah-pensyarah, guru-guru, mahasiswa-mahasiswi, pelajar-pelajar, dan orang ramai dari dalam dan luar negara.

Borang penyertaan dan maklumat lanjut boleh diperolehi di:

Pusat Sejarah Brunei
Bandar Seri Begawan BS8610
Negara Brunei Darussalam

atau muat turun di www.gov.bn/ManuskripBorneo

Tarikh tutup penyertaan: Isnin, 21 Ogos 2017 (jam 4.00 petang)

#govbn #Brunei

Jobseekers are invited to attend the Centre for Capacity Building Market Day

Date: Wednesday, 26 July 2017 to Sunday, 30 July 2017
Time: 9.00 am - 5.00 pm (Closed 12.00 pm - 2.00 pm on Friday, 28 July 2017)
Venue: Former Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Secondary School, Jalan 10, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan BC2315

For more information and enquiries:
Website: www.ei.gov.bn/ppk
Telephone: 8239933
Email: mppu@jpm.gov.bn
Address: Manpower Policy Planning Unit, Jobcentre Brunei, KM8 Jalan Perindustrian, Kg Beribi, Bandar Seri Begawan

Photo by @eidpmo.bn

#govbn #Brunei

Pendaftaran untuk menyertai program Klinik Cara Hidup Sihat (KCHS) kini dibukakan sehingga 23 September 2017.

Orang ramai yang berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai Indeks Jisim Badan (BMI) melebihi 30, yang berminat untuk menyertai KCHS boleh mendaftar di Pusat Kesihatan Berakas, Tingkat 2, Kementerian Kesihatan, Negara Brunei Darussalam.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi +6732340228 samb. 205 atau +6737284911 (waktu pejabat sahaja)

Gambar oleh @mohbrunei

#govbn #Brunei

“Kepentingan akhlak adalah lebih dirasakan lagi di era mutakhir ini, berikutan berlakunya ledakan teknologi maklumat ICT. Dengan ledakan ini, seluruh masyarakat, tidak terkecuali juga kanak-kanak adalah terdedah kepada gejala-gejala yang boleh merosakkan akhlak.

Gejala tersebut banyak macamnya, serta sukar pula untuk mengawalnya. Untuk mengawal itu memerlukan cara dan strategi yang cermat lagi teratur, iaitu satu-satunya melalui khidmat guru berjasa bagi menanamkan akhlak terpuji kepada anak-anak, membimbing dan memotivasi mereka menjadi anak-anak baik dan berguna.

Di samping itu, para ibu bapa juga dituntut untuk menyediakan iklim atau persekitaran yang baik dan islamik bagi anak-anak. Kita usah lupakan maksud hadith, bahawa anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah seperti kain putih. Ibu bapalah yang bertanggungjawab, sama ada untuk meyahudikan atau menasranikan mereka"

Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Majlis Konvokesyen Ke-6 Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) Tahun 2016

Gambar oleh @shahiruddin

#govbn #Brunei

Pencari-pencari kerja adalah dijemput untuk menghadiri Pusat Pengembangan Kapasiti (PPK) Market Day pada:

Tarikh: Rabu, 26 Julai 2017 hingga Ahad, 30 Julai 2017
Masa: 9.00 pagi - 5.00 petang (Tutup 12.00 petang - 2.00 petang pada hari Jumaat, 28 Julai 2017)
Tempat: Bekas Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Jalan 10, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan BC2315

Kawasan letak kereta adalah terhad dan perkhidmatan bas ulang alik akan disediakan di Masjid Kampong Perpindahan Lambak Kanan.

Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan:
Laman web: www.ei.gov.bn/ppk
Telefon: 8239933
E-mel: mppu@jpm.gov.bn
Alamat: Jobcentre Brunei, KM8 Jalan Perindustrian, Kg Beribi, Bandar Seri Begawan

Video oleh @eidpmo.bn

#govbn #Brunei

Kementerian Hal Ehwal Ugama telah mengeluarkan siaran akhbar mengenai isu-isu menular berikutan pemberigaan perintah Sijil Halal dan Label Halal (Pindaan), 2017.

#govbn #Brunei

Jobseekers are invited to attend the Centre for Capacity Building Market Day

Date: Wednesday, 26 July 2017 to Sunday, 30 July 2017
Time: 9.00 am - 5.00 pm (Closed 12.00 pm - 2.00 pm on Friday, 28 July 2017)
Venue: Former Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Secondary School, Jalan 10, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan BC2315

For more information and enquiries:
Website: www.ei.gov.bn/ppk
Telephone: 8239933
Email: mppu@jpm.gov.bn
Address: Manpower Policy Planning Unit, Jobcentre Brunei, KM8 Jalan Perindustrian, Kg Beribi, Bandar Seri Begawan

Photo by @eidpmo.bn

#govbn #Brunei

By @jipkbn

TEMPAHAN AWAL DOKUMEN PERJALANAN (PASPORT)

Melalui perkhidmatan Tempahan Awal ini orang ramai hanya perlu untuk menghubungi Bahagian Dokumen Perjalanan melalui talian telefon 2381856 atau 2382257 dan seterusnya menempah awal slot masa pada tarikh bersesuaian bagi membuat permohonan pasport. Panggilan bagi membuat tempahan awal (booking) boleh dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum cadangan tarikh membuat permohonan pasport. Waktu bagi menerima panggilan bagi membuat tempahan adalah dari jam 8.30 sehingga 11.30 pagi.

Dalam hubungan ini juga, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK) ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa perkhidmatan bagi permohonan pasport secara walk-in sepertimana yang dibuat sebelum ini akan masih dijalankan seiring dengan Perkhidmatan Tempoh awal ini. Di samping itu juga, bagi kategori-kategori pemohon iaitu (1) Warga Emas berumur 60 tahun keatas, (2) kanak-kanak berumur 5 tahun kebawah, (3) OKU (Orang Kurang Upaya), (4) permohonan pasport Diplomatik dan Rasmi, dan (5) gantian pasport yang dilaporkan hilang atau rosak, permohonan bagi membuat atau membaharui passport berkenaan boleh dibuat dengan hadir terus (walk-in) ke JIPK dan permohonan mereka akan dikendalikan secara fast-track di kaunter-kaunter khas yang telah disediakan.

JIPK juga menasihatkan orang ramai yang akan membuat perjalanan ke luar negara supaya memastikan setiap dokumen perjalanan mereka adalah di dalam keadaan baik dan masih mempunyai tempoh sah laku sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum mansuh dan juga masih mempunyai ruang mukasurat kosong yang mencukupi untuk mengelakkan sebarang masalah dan kesulitan semasa membuat urusan bagi membuat perjalanan ke luar negeri.

#govbn #Brunei

Watch the full video of ‘Tips Keselamatan Lalulintas #11’ on our YouTube channel: GOVBN Channel ( https://goo.gl/SzpjKz )

Click the link in our bio to subscribe to ‘GOVBN Channel’ and get updated with Government of Brunei related videos.

#govbn #Brunei

Permohonan bagi menyertai Peraduan Syarahan Melayu Islam Beraja Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta kini dibukakan.

Peraduan terbuka kepada tiga (3) kategori iaitu:
1. Kategori A: Institusi Pengajian Tinggi. Berumur 17 tahun hingga 25 tahun
2. Kategori B: IBTE/Sekolah Menengah. Berumur 12 tahun hingga 20 tahun
3. Kategori C: Orang Awam. Berumur 25 tahun ke atas

Syarat peraduan dan borang penyertaan boleh diperolehi di https://goo.gl/967ccW atau imbas QR code di poster berkenaan.

Tarikh tutup penyertaan: 31 Julai 2017 (jam 4.00 petang)

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut:
Telefon: 2383996 samb. 107/177/213
Alamat: Urus Setia Peraduan Syarahan Melayu Islam Beraja, Pusat Da’wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama

Gambar oleh @pdi_kheu

#govbn #Brunei

Most Popular Instagram Hashtags