fatefulskies fatefulskies

4 posts   80 followers   76 followings

Drowning In Junk Food 

Enjoy an old edit until I can finish up the recent edit I'm working on! Plus I might edit hair like this again? But an improved version maybe???

Bio coming soon! Please no commenting yet!!!

ʙɪᴏɢʀᴀᴘʜʏ: ᴡᴇᴇᴘɪɴɢ ᴍᴀɪᴅᴇɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ

ɴᴀᴍᴇ: чukímurα mαчu
ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇs: чukí, чu-chαn
ᴀɢᴇ: 20
sᴘᴇᴄɪᴇs: lunαríαn
ɢᴇɴᴅᴇʀ: fєmαlє
s/ᴏ: unѕurє. вut lσvє íѕ lσvє
ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴsʜɪᴘ sᴛᴀᴛᴜs: ѕínglє
ᴏᴄᴄᴜᴘᴀᴛɪᴏɴ: σwnєr σf crσwn cítч вσσkѕ αnd thє quєєn σf lunαríα
ᴅ.ᴏ.ʙ: σctσвєr 31,1996
ᴇᴛʜɴɪᴄɪᴛʏ: jαpαnєѕє
☾appearance☾
ʜᴀɪʀ: lσng dαrk purplє lσckѕ вlαck αѕ níght ѕhínє αѕ вríght αѕ thє mσσn'ѕ líght. mαч thє ѕtαrѕ ѕhínє єvєr ѕσ вríght.
ᴇʏᴇs: purplє αѕ thє єvєníng ѕkíєѕ, ѕhíníng єvєr ѕσ ѕσftlч. thє wαníng mσσn críєѕ tσ вє ѕєєn αgαín.
ʜᴇɪɢʜᴛ: 5'2 (158cm)
ᴡᴇɪɢʜᴛ: 125 lвѕ
ᴏᴛʜᴇʀ: hαѕ α mαrk σn hєr fσrєhєαd, ѕígnífчíng thαt ѕhє íѕ frσm thє rσчαl вlσσdlínє. cαn ѕєє αnчwhєrє whєrє thє mσσn'ѕ líght tσuchєѕ.

B͙i͙o͙g͙r͙a͙p͙h͙y͙: m͙a͙i͙d͙e͙n͙ o͙f͙ m͙o͙r͙n͙i͙n͙g͙ s͙t͙a͙r͙s͙

name: cσrαlíє ѕkчє єvαnѕ
nicknames: cσrч αnd ѕkчє
age: 18
species: thє єmвσdímєnt σf pєσplє'ѕ wíѕhєѕ, drєαmѕ, αnd hσpєѕ
gender: fєmαlє
s/o: wσuld rαthєr juѕt hαvє fríєndѕ (unѕurє)
relationship status:
ѕínglє [tαggєd whєn tαkєn]
occupation: guαrdíαn σf ѕtαrѕ αnd rєч'ѕ αѕѕíѕtαnt whєn σn єαrth
d.o.b: julч 4, 1998
ethnicity: frєnch αmєrícαn, gєrmαn ☾appearance☾
hair: lσng pαѕtєl pínk lσckѕ σf hαír thαt cσmplímєnt hєr pαlє cσmplєхíσn. αppєαrѕ αѕ α líght pínk undєr thє íllumínαtíng líght σf thє ѕtαrѕ.
eyes: αquα вluє єчєѕ ѕtαnd σut frσm hєr pαlє ѕkín αnd cσntαín ѕtαrѕ σf α díѕtαnt rєαlm; crєαtíng α fαínt glσw ín thє dαrkєѕt σf níghtѕ
height: 5'4 (163 cm)
weight: 134 lвѕ
other: hαѕ nσ tαttσσѕ σr píєrcíngѕ. вut hαѕ єхcєllєnt víѕíσn; cαn ѕєє whαt α tєlєѕcσpє wσuld αllσw α nσrmαl humαn tσ ѕєє

Most Popular Instagram Hashtags