farzane_golzari farzane_golzari

235 posts   1,756 followers   7,502 followings

فرزانه گلزاری  خواننده لر زبان ` قاف خیال ` `دنگ نو `

مراسم گل مالی در میان لرهارسمی به یادماندنیست . درشهرخرم آباد لرهاتوجه زیادی به مراسم سوگواری ماه محرم دارند. نحوه برگزاری مراسم های عزاداری در دهه اول این ماه مهمانان زیادی را به این نقطه ازکشورجذب می کند . عاشورای حسینی در خرم آباد با آداب و سنن دیرینه جزء زیباترین و پرشورترین آئین های اهالی این نقطه از سرزمین ایران است . دراین مراسم گل نمادعزاداری وماتم از داغ سوگ سیاوش برای ایرانیان است که امروزه لرها وارث این رسم در روزهای عزا هستند . دراین منطقه چندروز مانده به عاشوراعده ای جهت روشن کردن آتش درصبح عاشوراهیزم جمع آوری می کنند.آنهاپیش بینی می کنند . اگر در روز عاشورا هواسرد شد عزاداران از سرما حفظ شوند . درصبح عاشوراقبل از طلوع آفتاب باصدای آشناو دلگیر ساز و دهل جمعیت عزادار را به سوی میدان شهر و خره ( گل ) عاشورا فرا می خوانند. دسته های عزاداری سینه زنان به سمت میدان شهر می روندودرحالی که غرق درگل هستنداین مراسم راتاظهرادامه میدهند .

تا حالا با این آدمهای عقده ای برخورد داشته اید

امروز پنجشنبه در محوطه قله فلک الافلاک منتظر آماده شدن چزنک روغن نان محلی با روغن حیوانی و شیره خرما جای همه خالی فوق العاده خوشمزه و مقوی

امروز پنجشنبه 22 شهریور ماه 97 در قله فللک الافلاک خرم آباد

Most Popular Instagram Hashtags