esfandiar_monfaredzadeh esfandiar_monfaredzadeh

45 posts   4561 followers   30 followings

Esfandiar Monfaredzadeh  كانال تلگرام اسفنديار منفردزاده

https://t.me/E_Monfaredzadeh

هزاران «مجمع تشخیص مصلحت مردم ایران» می توانند و بسیار بهتر است که با مشارکت و حضور همه دگراندیشان تشکیل شوند تا «مصلحت مردم» همه جانبه بررسی شود...- بی شک مردم تمام شهرهایی که «اینترنت» دارند، می توانند «مجمع تشخيص مصلحت مردم ایران» را مستقل از «مجمع» های دیگر تأسیس کنند - سپس با بررسی «مصلحت مردم» در همه موارد با دیگرمجامع تبادل نظر کنند.

حذف «خط قرمزهای حکومت اسلامی» برای مردمان بویژه برای زنان فقط با تغییر قانون اساسی ممکن است
روزانه گفته هایی را در«شصت ثانیه با
شما درمیان می گذارم - اگر سؤال یا نظر متفاوت خود مربوط به این گفته را به monfaredzadeh@gmail ارسال نماييد، مفيد خواهد بود

تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت مردم ایران»
روزانه گفته هایی را در«شصت ثانیه با
شما درمیان می گذارم - اگر سؤال یا نظر متفاوت خود مربوط به این گفته را به monfaredzadeh@gmail ارسال نماييد، مفيد خواهد بود

تضاد حکومت اسلامی با حقوق همه زنان
روزانه گفته هایی را در«شصت ثانیه» با شما درمیان می گذارم - اگر سؤال یا نظر متفاوت خود مربوط به این گفته را به monfaredzadeh@gmail ارسال نماييد، مفيد خواهد بود

قانون اساسى سكولار = حقوق زنان
روزانه گفته هایی را در«شصت ثانیه» با شما درمیان می گذارم - اگر سؤال یا نظر متفاوت خود مربوط به این گفته را به monfaredzadeh@gmail ارسال نماييد، مفيد خواهد بود

مطالبه آزادی سیاسی بی قیدو شرط، جایگزین آزادی اسلامی
روزانه گفته هایی را در«شصت ثانیه» با شما درمیان می گذارم - اگر سؤال یا نظر متفاوت خود مربوط به این گفته را به monfaredzadeh@gmail ارسال نماييد، مفيد خواهد بود

اهالى فرهنگ و هنر در يك مجموعه صنفى تواناتر هستند
روزانه گفته هایی را در«شصت ثانیه» با شما درمیان می گذارم - اگر سؤال یا نظر متفاوت خود مربوط به این گفته را به monfaredzadeh@gmail ارسال نماييد، مفيد خواهد بود

اتحاديه صنفى كارورزان فرهنگ و هنر
روزانه گفته هایی را در«شصت ثانیه» با شما درمیان می گذارم - اگر سؤال یا نظر متفاوت خود مربوط به این گفته را به monfaredzadeh@gmail ارسال نماييد، مفيد خواهد بود

تشكيل اتحاديه صنفى كارورزان فرهنگ و هنر بدون ارزیابی یکدیگر، مى تواند مدافع منافع مادی و معنوی همه هنرمندان و ادیبانی باشد که از همه رشته ها به آن پیوسته اند
در«شصت ثانیه» گفته ای را با شما درمیان می گذارم - ارسال سؤال یا نظری متفاوت اما مربوط به همین گفته مفید خواهد بود monfaredzadeh@gmail.com سپاس

كاش اهالى موسيقى ...
در«شصت ثانیه» گفته ای را با شما درمیان می گذارم - ارسال سؤال یا نظری متفاوت اما مربوط به همین گفته مفید خواهد بود monfaredzadeh@gmail.com سپاس

٣- تعطيل موسيقى - اعتصاب (بخش دوم)
روزانه گفته هایی را در«شصت ثانیه» با شما درمیان می گذارم - اگر سؤال یا نظر متفاوت خود مربوط به این گفته را به monfaredzadeh@gmail ارسال نماييد، مفيد خواهد بود

٣- تعطيل موسيقى - اعتصاب (بخش اول)
روزانه گفته هایی را در«شصت ثانیه» با شما درمیان می گذارم - اگر سؤال یا نظر متفاوت خود مربوط به این گفته را به monfaredzadeh@gmail ارسال نماييد، مفيد خواهد بود

Most Popular Instagram Hashtags