[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

esfandiar_monfaredzadeh esfandiar_monfaredzadeh

30 posts   3667 followers   29 followings

Esfandiar Monfaredzadeh  كانال تلگرام اسفنديار منفردزاده

https://t.me/E_Monfaredzadeh

گفتگوی رضا گوهرزاد با اسفندیار منفردزاده درباره انتخابات، ترانه اعتراض و شرایط اجتماعی، هنر و سیاست ، هنر و جامعه
https://vimeo.com/218421389

نوروزانه و آرزوی عیدمردما

ننگ بر همه سرکوب کنندگان و زندان بانان!- کاظمینی بروجردی و همه زندانیان سیاسی و دگراندیشان را آزاد کنید - اما میدانیم برای پایان سرکوب-شکنجه-اعدام؛-« زندان های سیاسی تعطیل باید گردد!» تا «آزادی های سیاسی بی قید و شرط برای همگان!» اصلی از قانون اساسی شود!

سند شماره دو (٢)

سند شماره يك (١)

www.mihantv.com

قصه ى "متل كازرونى" نقل از "كتاب هفته":

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت اول

اصلاح پيام من درباره "گنجشكك" :

Most Popular Instagram Hashtags