emad.jam emad.jam

6 posts   99 followers   111 followings

Emad Jam 

این دو تا روی درخت خانه ما زندگی میکنند بازم ازشون عکس میگذارم.

این یکی از قدیمی ترین تبلیغاتی هست که من توی شهر می شناسم هنوز که هنوزه شاید بعد از ۴ دهه ‌‌‌آب و رنگش را از دست نداده

رنگین کمان زیبای تهران

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟
گله هارابگذار!
ناله هارابس كن!
روزگارگوش ندارد كه تو هي شِكوه كني!
زندگي چشم ندارد كه ببيند اخم دلتنگِ تو را...
فرصتي نيست كه صرف گله وناله شود!
تابجنبيم تمام است تمام!!
مهرديدي كه به برهم زدن چشم گذشت....
ياهمين سال جديد!!
بازكم مانده به عيد!!
اين شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نيست كه نيست!!
***زندگي گاه به كام است و بس است؛
زندگي گاه به نام است و كم است؛
زندگي گاه به دام است و غم است؛
چه به كام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگي معركه همت ماست...زندگي ميگذرد... زندگي گاه به نان است و كفايت بكند؛
زندگي گاه به جان است و جفايت بكند‌؛
زندگي گاه به آن است و رهايت بكند؛
چه به نان
و چه به جان
و چه به آن...
زندگي صحنه بي تابي ماست...زندگي ميگذرد... زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگي لحظه بيداری ماست زندگی میگذرد.
یغما گلرویی

گل یک نوع گیاه آبی
این گیاه بصورت نادر در بیرون آب گل میدهد.

با وجود 4 بلوک بزرگ مکانیکی هنوز باز است سرسختی آقای مکانیک در مقابل شهرداری جالب توجه است

Most Popular Instagram Hashtags