[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

ely.eivazi ely.eivazi

3 posts   866 followers   106 followings

 

.
کجای عکس خوابیدی که پیگمِنتات بی رنگن؟
نگاتیوِ سیاهِ روزهامی که شبا ظاهر میشی تو من

کنارم هستی و نیستی منی که با جهان قهرم
به تنهاییِ دوتاییم، میخنده پوزه ی شهرم... .
.
اِلهام.مهر نود و شش

از یاد مران که اینگونه شناسایی ها بیشتر از عداوت انسان را خاک میکند. مگذار که در میان حصار گذشت ها و اندرزها خاکسترت کنند. بر نزدیک ترین کسان خویش، آن زمان که مسیحاصفت به سوی تو می آیند، بشور! تمام آنها که دیوار میان ما بودند انتظار فروریختن عذابشان میداد. کسانی بودند که میخواستند آزمایش را بیازمایند؛ اما من از دادرسی بیزارم... در آن طلا که محک طلب کند شک است. شک، چیزی به جای نمیگذارد. مهر، آن متاعی نیست که بشود آزمود و پس از آن، ضربه ی یک آزمایش به حقارت آلوده اش نسازد. آنچه من میشنیدم آنچه میگفتند نبود. کلمات در فضا دگرگون میشد و آنچه به گوش من میریخت با کشنده ترین زهرها آلوده بود. در برابر من، زنان مردان کودکان و ابزار ها سخن میگفتند.
شهری مرا سنگسار میکرد.
مردم یک شهر مرا دشنام میدادند.
شهری که دوستش می داشتم.
و مردمی که پیش از این ایشان را بارها ستوده بودم... .
.
.
بار دیگر شهری که دوست میداشتم

نمازم را قضا کرده تماشا کردنت ای ماه 
بماند بین ما این رازها بینی و بین الله!
من استغفار کردم از نگاه تو نمی دانم 
اجابت می شود این توبه کردن های با اکراه
برای من نگاه تو فقط مانند آن لحظه است 
همان لحظه که بیتی ناگهانی می رسد از راه ...
و شاید من سر از کاخ عزیزی در می آوردم 
اگر تشخیص می دادم چو یوسف راه را از چاه

Most Popular Instagram Hashtags