duyen_bubi duyen_bubi

550 posts   293 followers   229 followings

Hông Duyên  Hông Duyên,8th4 1995,TP Thanh Hoa,Follow me

Mùa hè mà đc thê nay còn gi bang 😰

Ngày lễ cuối cùng đi choi thoải mái 🙌

👍👍

Đay moi chi là bat đầu uoc mo của mỗi nguoi 👍👍

Đúng là nam nay mk moi đc tổ chức sn 😊

Làm gì thi cũng phải an cái đã,nay sn cũng phải an gà 😂😂

Hôm qua xem xong trực tiếp cha ngu đc lun 😊

🙆🙆

Ây lại sap hết tuần rồi,🙆🙆

Chùa Cao Linh Hải Phòng 😊

Đi choi ma toàn đi chùa ko 😀😇

Nông Nông 😊😊

Most Popular Instagram Hashtags