death.fish death.fish

78 posts   184 followers   152 followings

Cá Sấy Khô 

Cũng đi ăn giỗ tổ như ai

Mùa ban nở TLU

Nhớ hồi đi nội tiết BM vl :/

Đến bao giờ mới hết được tháng ngày nhớ nhớ quên quên, tối đứa nào trực, mai ai dạy, có được ra trực không :(

Cứ mỗi lần xúng xính đi ra ngoài là y như rằng mây đen ùn ùn kéo đến..

Nắng vl :(

Mòn mỏi mong chờ ...

Cửa k đóng mà sao t thấy t k có cơ hội ra trường được ?

Người người nhà nhà ước toàn điều cao xa, thành công, sức khỏe, tiền tài ,lấy chồng..bla..bla.. Tất cả những gì t ước chỉ là mong qua môn và sớm ra trường trước 8 năm thôi :(

Vượt gió vượt bão gần 20km để ngồi chơi ô ăn quan với cả aeon mall :))))

Tết nghỉ ở nhà thì làm gì ?

Most Popular Instagram Hashtags