[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

darya.halabjaee darya.halabjaee

342 posts   55620 followers   2 followings

سیاسەت لەماڵی مندا گوڵ ناگرێ..  لەنامەیەکدا نووسیبووت( خۆشم ئەوی٘یت ) ئەتوانی جاری٘ـکی تر ئەو نامەیەم بۆ بنی٘ـریتەوە.. دەریـــا هەل٘ەبجەیـے

تـۆ هـی٘ـشـتا من ناناسـیت
سەرشێتی منیان بۆ باس نەکردوویت
نزا بکه
بمرم و نەیبینیت.

بیر له سه فەر نه که یتەوە
سەفەر دڵ ئەشکی٘نی٘ـت
بـیـنایی لەگەڵ خۆی ئەبات
لـه چاوەڕوانی و مردنمان پڕ ئەکات
شـووشه به پەنجەرەکانی ئاسـمانەوە ناهـی٘ـل٘ـی٘ـت
وەک قنچکە جگەرەیەکی فـڕێ دراو
ئاگـر بەرئەدات له دەغـل٘ـی٘ـکی وشک
لـه دڵی منـیـش.

سه فەر کردنه شانی جانتایەک و
خوداحافیزی و دوو ماچ نییه
سەفەر تەنها سەفەر نییه
دووری نـی٘ـوان جەسـتەکان و تەنیایی نییه
سەفەر عاجزی دڵێکه
به (خودا) ئاشت نابێتەوه
به شکانی هەزار (بودا) چاک نابێتەوه.

سەفەر تەنیایی منه
غەیری هاتنت
به هیچ هاتنێک پڕنابـی٘ـتـه وه.

سەفەر..
دڵتەنگی گول٘ه نازنازی٘ـکه
که سێبەر لێی ئـەڕوات بەیانیان
ئەم ئیتر ڕەنگی ئەپەڕێت و ناگەڕێتەوه.

بیر له سەفەر مەکەرەوە هیچ کات
نەک من
نەک گول٘ەکان
نەک جادەکان
سـەفەر خوداش تەنیا ئەکات.

ئەگەر سـەفەرت کـرد
بیـر له گـەڕانه وە مەکەرەوە
چاوەڕی٘ـت نـابم ئـیتر
چی دەرگا هەیـە کۆنکری٘تی ئەکەم
پەنجەرەکان به بەرد هەڵ ئەچنم
گل٘ۆپەکان ئەشکـی٘ـنم
مرۆڤ ئەگەر بۆ جاری٘ـک ته نیا کرا
تـا ئەبەد ته نیا ئەبی٘ـت
پەنا به خودا.

سەفەر..
چۆڵەوانی شارێکی تەزیوە
سەرما نەبێت
جادەکانی
نه کەس بەسەریا ئەڕوات
نه کەس بەسەریا دێت.

که سەفەر دێت
من ژنێکێ ئێجگار سەیرم
به ڕۆحێکی تەڕ تەڕەوە
پیر ئەبم و
له ناخەوه لەرزی مردنێک ئەمگرێت.

که سەفەر دێت
تۆ زوو وەرە و
کەمێک درەنگ تر لام بڕۆ
با دوای ڕۆیشتن
ڕۆحم بیانوو نەگرێت بۆ تۆ. به دووری تۆ ڕازی نابم
نازانم گەر ئەمه بشێت
منم ئاوا تۆم خۆش ئەوێت
ڕازیت لەسەر بێت
یان نەبێت.

دەریــا هەڵەبجەیـے

بڕیار بوو بیٚ من
چای بەیانیانیش نەخۆیتەوە
دەست بۆ پاکەتی جگەرەکەشت نەبەیت
درۆی ڕۆژنامەکان نەخویٚنیتەوه
له چاوەکانی من زیاتر.

خۆت وتت
بیٚ تۆ کورته سەفەریش ناکەم
هەتا باخچەکەش ناڕۆم
بەبیانووی ماچەکانت نەبیٚت عەتر له خۆم نادەم
پەنجەرەکان دائەخەم و
ژوورەکەم پاک ناکەمەوه له بیٚتاقەتی
ناهیٚلٚم هەتاو قاچ بخاته سەرجیٚگاکەم.

به دەمی خۆت وتت
گوێ له هیچ ئاوازیٚک ناگرم
ئەگەر لەگەڵ تۆ دانەنیشم
وتت حەرام بیٚت خەو له چاوەکانم
ئەترسم
ئەزانم خەوبینین بیٚ تۆ مۆتەکەیە.

هەرزوو بیرت چوو
که وتت خەم خواردنیش
به تیٚکەڵ بوونی هەناسەکانتەوە چیٚژیٚکی تری هەیه
گریان له سەر سنگی تۆ ئارامییه.

باوەڕ ناکەم بیرت چووبیٚت
ڕەنگه پیاسەیەکی ئاسایی بیٚت ئەم ڕۆیشتنەت
وای بۆ ئەچم
بۆیه بیرت چوو لەگەڵ خۆتم ببەیت
یان ئەتەویٚت تووڕەبوونم تاقی بکەیتەوه
له دووری خۆت.

هەرچیت کرد با پیٚکەوه بین
هەرشویٚنیٚک ویستت بڕۆیت بیٚ من نا
تۆ نازانیت چەنده دڵ تەڕ بیٚت پیری
هەزار هیٚنده ناسکه.

لەگەلٚم به
بۆ ئەوەی خۆش بەختی
ئەوەندە ڕقی لیٚم نەبیٚتەوه
من تەنها نزای بوونی تۆ ئەکەم له دڵ تەنگییەکانمدا.

تۆ نازانیت
دڵ تەنگی چۆن مرۆڤ پڕئەکات له کوفری ژیان
ئەوکاتانەی تەمەن ئەبیٚت به ڕۆژ ژمیٚریٚکی بەسەرچوو
بیٚ ڕوودانی بینین و دانیشتن لەگەڵ تۆ.

دەریـــا هەلٚەبجەیـے

پێم وتن ئەگەڕێتەوە نەکەن لۆمەم بکەن...

بیرت ئەکەم
وەک یەکەم ڕۆژی ناسینمان
ڕەنگه تۆزی٘ک زیاتریش.

ئەزانم توڕەیت
بیریش لەوە ناکەیتەوە وەک جاران گول٘م بۆ بهی٘نیت
ئەشی٘ ڕقت لی٘م ببی٘تەوە
بەل٘ام هەرچی بکەیت
ناتوانیت لەبیرم بکەیت.

چۆن تاقەتت هەیه بی٘ من بیت
چاو له حال٘م بکه کەمی٘ک
تۆ هی٘شتا پی٘ت وایه من دەژیم له دووریت.

عەشقت هی٘ندە کورت بوو
دڵ مەیلی لی٘یه خەجال٘ەتی بکی٘شی٘ت
دووریت بەشی٘وەیەک دری٘ژ بوو
ڕۆح له دەرچوونی زیاتر فریاد ڕەسی٘ک نابینی٘ت.

ئەگەر ڕۆژەکانی تەمەن
ببەخشرایه وەک دیاری
له تۆ زیاتر کەسم بەشایسته نەدەزانی
قوربانی.

خۆش ویستنی تۆ
موعجیزەیەک بوو
ڕووی دا
باوەڕم بە دووباره بوونەوەی نییه
له هیچ کات و زەمەنی٘کی تردا.

پەنجەکانی (با) ئەشکی٘نم
خۆی بخزی٘نی٘ته پرچەکانمەوە
ڕەنگه بیر له بڕینی بکەمەوە
پرچم نا
دەستی (با) ئەل٘ی٘م.

هۆکاری نەبینینی غەیری تۆ
به چاوەکانم
کوی٘رییه
یان به دونیا بوونی تۆیه له چاوەکانی مندا.

دەریـــا هەل٘ەبجەیـے

ماریا.
تۆ چیت کرد؟
چ ڕۆژانێکی جوانت وەبیری ئەم ژنه به تەمەنه هێنایەوە.
له ساڵانی هەشتاکان و
یەکێک له ڕۆژه نسرمەکانی تشرینی ناو قوتابخانەیەکی هەڵەبجه.
جارجار چاوشارکێی هەتاوی عەجوول لەگەڵ پرچە ڕەشەکانی کچێکی ڕەنگ گەنمی
قیژە و قاوی مناڵان و خۆ نواندن و ئاماژەیان به مامۆستای تازه و دڵ خۆشی ئەوان ترس و دڵه ڕاوکێی کچێکی بێ ئەزموون له وانه و فێرکردن.
وەک زەرنەقووتەیەک که بۆیەکەم جار باڵەکانی ئامادەی فڕین دەکات
وەک گوڵه پاتۆنیایەک که چاوەڕێی هاتنی سێبەر بێت.
ترس هەموو گیانی تەنیبووم.
ئاای ماریا.
هەموو سەرەتاکان پڕن له ترس
ترسێکی پڕ چێژ
ترسێک که خۆمان حەز به بوونی دەکەین.
دەترسام ماریا دەترسام
کچێکی عەجوول بووم
بەڵام بێ ئەزموون
هەستم به گەورەبوونم کرد بۆ یەکەمجار
ئاای ماریا له و خۆشییه.
دەمگوت بووم به مامۆستا.
ئیتر له بری ئەوەی لەسەر تەختەیەکی ڕەق سڕ ببم
به پێوە لەبەردەم تەختە ڕەشێک ڕادەوەستم.
له بری ئەوەی هەستم
لەبەرم هەڵ دەستن.
له بری ئەوەی حەرفەکان فێر نەبم
فێر دەکەم.
ئیتر به ڕاستەی تەختە سەرپەنجەکانم شین نابنەوە ئەگەر وانەکەشم لەبەر نەبێت.،
قەساس ناکرێم لەتەنیشت تەنەکەی خۆڵی پۆلەکەوه تا جەرەس لێ ئەدات.
مامۆستا ئەو هەموو دەفتەری ئیملایەم پێ هەڵناگرێ بۆ ئیداره نقە نق.
گوێم بانایەن لەسەر وەزیفه نەنووسینەوە.
دایکم بانگ ناکەن لەبەر ئەوەی سەرقۆڵی کراسە سپییە کۆنەکەم زەرد بووه ئاخر ئەوان نازانن کراسەکەم چڵکن نییه
هێندە بەدەستەکانی دایکم شۆراوە زەرد بووە.
ئیتر هەینی بێت یان نا گرنگ نییه
من ئیتر مامۆستام مامۆستا.
ئاای ماریا.
بوون به مامۆستا وەک بوون به سەرۆک وایه
له کۆیلایەتی هەندێ شت ڕزگارت ئەبێت.
له هەمووی شیرینتر ئەوەبوو کە دایکم لای ژنانی گەڕەک ئەیوت کچەکەم بووە به مامۆستا
ئەوانیش وەک ئەوەی مامۆستا پۆستی وەزیری بێت پیرۆزباییان له دایکم ئەکرد.
ماریاکەم.
دوای سی ساڵ مامۆستایەتی هێشتا هەر قووتابیم
هێشتا هەر نەزانم.
هێشتا هەر بیری دایکم ئەکەم
بیری خۆم ئەکەم کەنازانم بۆ کوێ سەری خۆی هەڵ گرت.

دەریــا هەڵەبجەیــــــے

@marimar__art

وای دائەنیٚم تۆش وەکو من بیرم ئەکەیت
لەخۆمەوه به تۆ ئەلٚیٚم
ئازیزی من بۆ بیٚدەنگی خەریکی چیت
خۆ ئەزانم هیچیش نالٚٚیٚیت.

وای دائەنیٚم بانگم ئەکەیت
ناوم دیٚنیت وەکو جاران
له دوای ئەوە نەک هەر جاریک
له دلٚەوه هەزار جار گیان.

وای دائەنیٚم تۆ لەم شارەدا نەماویت
سەفەرت به خیٚر کردووە
ڕەنگه زۆریشت پیٚ بچیٚت
دڵ به گەڕانەوەت خۆش ئەکەم
هەر هیچ نەبیٚت.

ئەی ئەگەر تۆ بە یەکجاری
دلٚی منت له بیرچووبیٚت
چۆن قەناعەت به دڵ بکەم له عەشقدا ئەوەش ئەبیٚت
هەتا نەشکیٚت
هەتا نەمریٚت.

سەیره دلٚم بەو هەموو ئازارەیەوە
هەر تۆی ئەوێت
هیٚشتا پڕه له ئاوازی هاتنەوەی تۆ و
ناتوانیٚت تۆی لەبیر بچیٚت.

بیرت نەچێت
دڵ بەڕووی تۆدا داناخریٚت
له هەر کوێ ئەو هەوالٚەت بیست
به بیٚ پرس بیخه ژیٚر پیٚت.

دیسانەوه جارێکی تر هەروەکو شێت
به خۆم ئەڵێم
چی تێ ئەچێت ئەگەر ئەو بێت
ئەبێ دڵم بەرگه بگرێت
ئەگەر ئەو بێت.

خوانەکەرده گەر له پڕ بێت
ئەبێ دڵم چی بەسەر بێت
وای له دڵم چەند گوناهە
وەک و مناڵێک ئەیبینم کاتێک به تۆوه ئەیگرێت.

دەریــا هەلٚەبجەیـے

بەشی 2

تەواو ئەوە هەموو شتێکه
ڕۆحم قایل نییه به لەدەست دانی
نیگاکانم بۆی دەگەڕێن
وەکوو ئەوەی بیانەوێ بچن بۆ لای
دڵیشم وێڵه به دوایدا
ئەویش چیتر له لام نییه
تروسکایی هەمان شەوە
هەمان درەخت دەدرەوشێنێ
کەچی ئێمه وەک ئەوەی بووین ، ئێستا وانین
به یەقینم ، لەمە بەدوا خۆشم ناوێت
بەڵام نازانم پێشووتر چۆن خۆشم ویست
دەنگم بۆ ،با، یەک دەگەڕێ
تا خۆی بیگەیەنێته گوێچکەی ئەو
ئەو دەبێته هی کەسێکی تر
ماچەکانم دەبنه موڵکی کەسێکی تر
دەنگی
جەستەی گەشی
ماچه بێ کۆتاییەکانی
به یەقینم خۆشم ناوێت بەڵام ڕەنگه خۆشم بوێت
چونکه خۆشەویستی کورته ، لەبیرکردنیشی زۆر درێژ.
له شەوێکی وەکو ئەمشەو لەباوەشم گرت.

خۆشم دەویست
ئەویش هەندێک جار خۆشی دەویستم
له شەوێکی وەکوو ئەمشەو له باوەشم گرت
له ژێر ئاسمانی بێ کۆتا ماچمکرد و ماچمکرد
خۆشی دەویستم و منیش هەندێک جار خۆشم دەویست.
کێ دەتوانێ عەشقی چاوه مەنگەکانی نەبێ
ئەمشەو دەتوانم غەمگینتریین دێڕەکان بنووسم
بۆ ئەوەی له یادم بێت ئەوم نییه
بۆ ئەوەی هەست بکەم لەدەستم داوه
بۆ ئەوەی گوێ بۆ سامناکی شەو ڕادێرم
که بێ ئەو چەنده سامناکتره
وەکوو تکانی خوناو بەسەر گیادا
دێڕەکان بەسەر ڕۆحمدا دەتکێن
ئیتر چی گرینگه بۆم
که خۆشەویستیم نەیتوانی ڕێ له ڕۆیشتنی ئەو بگرێ
شەو ڕاشکا ئەویش چیتر له لام نییه
له دوورەوە کەسێک گۆرانی دەچڕێ ، له دوورەوە.

وا بەفر دەبارێت
تۆ ئەمشەویش نەهاتی
وا بەفر دەبارێت
دڵی منیش ڕەشی پۆشیوە
ئەم کاروانه ئاوریشمییه هەموو بوونه فرمێسکێکی سپی
باڵندەکان بەدیار جۆگەلەکاندا جادووییانه شین ئەگێڕن
تۆ ئەمشەو نایەیت
منێکی بێ چاره بۆخۆم دەگریم
بەفریش دادەبارێت
بەردەوامبوونیش لەم بازنەی ژیانەدا هیچ کارێکم لێ ناکا.

جۆلیۆ ئیگلیسیاس
#julioiglesias

بەڕێ كەوە بۆ لام
ڕەنگە ئاوابوون بگەیت
تۆ ئەمشەو میوانی من و بەفر ئەبیت.

هی٘ندەی حەرفی ناوەكەت بەڕۆحتەوە لكاوم
بیرت نەچی٘ت.

بەفر ئەباریٚت
تۆ كەی ئەكەویتە ڕێ
بەتەمام چایەكی خەل٘وزت بۆ دەم بكەم
به چنگیٚ پوونگەی ژیٚر سنگی بەفرەوە.

بەفریش بباریٚت من خۆم ئەدەمە دەست خەیال٘ی٘ک
تابمگەیەنی٘ت بە تەنیاییت
تۆ لەمال٘یت.

بەفر بی٘ ڕەحمانە ئەباری٘ت
تۆش شەوی٘کی سپی ئەچیتەوە بۆ ماندوی٘تی چاوەكانم.
هەر نەهاتیت.

باوەشم بکه
بەفر ژنیٚتیم ناناسیٚت
با ڕەق نەبمەوە لەم کۆلٚانی نەهاتنەی تۆدا.

لەپەنجەرەی ڕۆحمەوە تارمایی تۆئەبینم
سپی تر لەبەفردەستت لەگیرفانەكانت ناوە
بۆلای من دی٘یت.

تەزیوی دەستەكانت
بۆنی بەفری سەرڕوومەتی گول٘ە پاییزەیان لی٘ ئەتکی٘ت
لی٘م گەڕێ من عاشقی گول٘ە پاییزەم.

من کە دەستی تۆم لە ملدا بی٘ت
بەفر با بۆ خۆی هەر بباری٘ت.

له باخەکەدا دیٚم و ئەچم
بەفر ئەباریٚت
نەرم بەر ڕوومەتەکانم ئەکەویٚت
ڕائەچلٚەکم
تەریق ئەبمەوە به جوانیت
که ئەبینم بەفر گولٚەکان له باوەش ئەگریٚت
تۆ هیٚشتا لە دوورەوە پیاوانه لیٚم ئەڕوانیت.

تەماشا بەفر له داخی نەهاتنت چەنده جوان ئەباریٚت
شیٚتانە تر لە گشت وەرزەکان
نەتپرسی بۆ.

ئەفسانەی بەفر ئەلٚیٚت
بەفر هیٚشتا هەر ئەباریٚت
چاوەڕوانی ژنیٚکیش لەمدیو دەرگایەکەوە ڕەق بوویەوە
شتەکان هەموویان خامۆش بوون
ساردبوونەوە
تەنیایی و دووری نەبیٚت
داگیرسان
بەخاتری ڕەق نەبوونەوەی دلٚی ژنیٚک.

دووربه
تۆ زۆر له بەفر ئەچیت
تا نزیکتر بیت ساردتر ئەچیتەوه
ژنیٚتیم ئەکوژیت.

دەریــــا هەل٘ەبجەیـے

زۆرجار یارمەتیدانێکی بچووک له ئێمەوە بۆ کەسانێک که ڕەنگه کەم تا زۆر ئێمە هەست به ئازارەکانیان نەکەین زۆر گەوره بێت و ببێته فریادڕەسێک.
ئەڵبەت له دوای هیوای گەورەمان به خودا که توانا دەسەڵاتی سەرو هەموو شتێک و بوونەوەرێکه.
لێرەدا وەک مرۆڤ دۆستێک
وەک دەریا هەڵەبجەیـے داواتان لێ ئەکەم هەرکەس توانای هەیه به بڕێکی کەمیش بێت ببێته فریاد ڕەسی ئەم مناڵه جوانە(لیا ڕێبین محمد)لەدایک بووی (20/3/2011) که به هۆی نەخۆشییەکی دەگمەن توانای بینین و بیستنی%100ی لەدەست داوە.
وە لە وڵاتی ئەڵمانیا به بڕی پانزه دەفتەر دۆلار (150 000 $)چارەسەری بۆ ئەکرێت..
له ڕێگەی ئەم ژماره تەلەفۆنانە ئەتوانن هاوکارییەکانتان بەدەستمان بگات
جێگای ڕێزو سوپاسن
07702609995
07501267476

که دی٘یت بۆلام
هیچ له گه ڵ خۆت مەهی٘نه
من ئەزانم خۆت چەند زۆریت بۆ من.

له کاتی ڕۆیشتندا
تۆزی٘ک دانیشتنی خۆتم بۆ به جی٘بهی٘ل٘ه
خۆم ئەزانم کە تۆ بـڕۆیت کات لەمن ناڕوات.

نیگاگانت پڕکه له جوانی ژنەکان
بە لی٘وەکانت پی٘کەنینیان بۆ بکه
ئە و قسانەیان بۆبکه کە دل٘خۆشیان ئەکات
بەس نەکەی ماچیان بکەیت.

هەموو ژنەکان وەک من بۆتۆ دڵ تەنگن
لە ناویاندا تەنها منم عاشق.

هەرچیت هەیە بیبەخشە
بیدە بە ژنەکانی تر
تەنها باوەشت بۆ من بهی٘ل٘ەرەوە
ئی٘واران کە دی٘یته وە بیدەرە دەستم.

کەباران خۆی دوائەخات
سەیری٘کی خەمباری گول٘ەکان بکە
ئیتر ئەوەندە خۆت دوامەخە.

ئەم هەموو دڵ تەنگییەم لەگەڵ کی٘ بەش کەم
کە خۆت لی٘رە نەبیت.

ئەمەوێ بیرت نەکه م
نە، دل٘ بەوە ڕازی ئەبی٘ت نە ڕۆح.

حەزم بە قسەکردن نییە
ئەگەر تۆ بی٘یت قسەم ئەوەندە زۆرە هەر تەواو نابی٘ت.

چ بەختەوەرییەکە
میوان بوونی تۆ بەدانیشتنی٘کی تەنهای هەردووکمانەوە.

تەنها ئەتوانم بل٘ی٘م بیرت ئەکەم
شتەکانی تر ناوتری٘ن.

دەریـــــا هەل٘ەبجەیـے
٘

Most Popular Instagram Hashtags