dao.nhatphong dao.nhatphong

72 posts   461 followers   218 followings

Đào Nhật Phong 

Tặng em một thỏi son, mỗi ngày em trả anh một chút nhé.

Em là cả thế giới, là cả khoảng trời trong anh. Nhưng đến bây giờ lúc anh cần em như không quan tâm

I don't need her, i need you

Có rất nhiều việc, qua thời điểm rồi, sẽ cảm thấy không nhất thiết phải thực hiện nữa, đôi lúc có cơ hội để thực hiện thì cũng bận phải việc khác rồi.
.
.
.
.
.
.
.
#인스타그램 #셀스타그렘 #팔로워 #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #선팔화영 #맞팔 #인스타 #셀피 #팔로어 #중1 #중2 #중3 #예비중 #라인 #좋아요

Có rất nhiều việc, qua thời điểm rồi, sẽ cảm thấy không nhất thiết phải thực hiện nữa, đôi lúc có cơ hội để thực hiện thì cũng bận phải việc khác rồi.
.
.
.
.
.
.
.
#인스타그램 #셀스타그렘 #팔로워 #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #선팔화영 #맞팔 #인스타 #셀피 #팔로어 #중1 #중2 #중3 #예비중 #라인 #좋아요

Có rất nhiều việc, qua thời điểm rồi, sẽ cảm thấy không nhất thiết phải thực hiện nữa, đôi lúc có cơ hội để thực hiện thì cũng bận phải việc khác rồi.
.
.
.
.
.
.
.
#인스타그램 #셀스타그렘 #팔로워 #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #선팔화영 #맞팔 #인스타 #셀피 #팔로어 #중1 #중2 #중3 #예비중 #라인 #좋아요

Có rất nhiều việc, qua thời điểm rồi, sẽ cảm thấy không nhất thiết phải thực hiện nữa, đôi lúc có cơ hội để thực hiện thì cũng bận phải việc khác rồi.
.
.
.
.
.
.
.
#인스타그램 #셀스타그렘 #팔로워 #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #선팔화영 #맞팔 #인스타 #셀피 #팔로어 #중1 #중2 #중3 #예비중 #라인 #좋아요

Có rất nhiều việc, qua thời điểm rồi, sẽ cảm thấy không nhất thiết phải thực hiện nữa, đôi lúc có cơ hội để thực hiện thì cũng bận phải việc khác rồi.
.
.
.
.
.
.
.
#인스타그램 #셀스타그렘 #팔로워 #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #선팔화영 #맞팔 #인스타 #셀피 #팔로어 #중1 #중2 #중3 #예비중 #라인 #좋아요

Có rất nhiều việc, qua thời điểm rồi, sẽ cảm thấy không nhất thiết phải thực hiện nữa, đôi lúc có cơ hội để thực hiện thì cũng bận phải việc khác rồi.
.
.
.
.
.
.
.
#인스타그램 #셀스타그렘 #팔로워 #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #선팔화영 #맞팔 #인스타 #셀피 #팔로어 #중1 #중2 #중3 #예비중 #라인 #좋아요

Có rất nhiều việc, qua thời điểm rồi, sẽ cảm thấy không nhất thiết phải thực hiện nữa, đôi lúc có cơ hội để thực hiện thì cũng bận phải việc khác rồi.
.
.
.
.
.
.
.
#인스타그램 #셀스타그렘 #팔로워 #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #선팔화영 #맞팔 #인스타 #셀피 #팔로어 #중1 #중2 #중3 #예비중 #라인 #좋아요

Có rất nhiều việc, qua thời điểm rồi, sẽ cảm thấy không nhất thiết phải thực hiện nữa, đôi lúc có cơ hội để thực hiện thì cũng bận phải việc khác rồi.
.
.
.
.
.
.
.
#인스타그램 #셀스타그렘 #팔로워 #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #선팔화영 #맞팔 #인스타 #셀피 #팔로어 #중1 #중2 #중3 #예비중 #라인 #좋아요

Có rất nhiều việc, qua thời điểm rồi, sẽ cảm thấy không nhất thiết phải thực hiện nữa, đôi lúc có cơ hội để thực hiện thì cũng bận phải việc khác rồi.
.
.
.
.
.
.
.
#인스타그램 #셀스타그렘 #팔로워 #팔로우 #소통 #데일리 #03년셍 #02년생 #01년생 #팔로미 #팔로잉 #선팔 #선팔화영 #맞팔 #인스타 #셀피 #팔로어 #중1 #중2 #중3 #예비중 #라인 #좋아요

Most Popular Instagram Hashtags