commeilfautsa commeilfautsa

1,041 posts   11,072 followers   2,978 followings

Comme Il Faut S.A.  Une organisation responsable et citoyenne qui met le patrimoine d’Haïti sur l’avant-scène. Une passion pour l’Excellence depuis 1927. #KoreLokal

Jean Augustin Blanchard se gayan gwo lo a nan aktivite "Chache Fè Gòl Paw" ke Comme Il Faut te òganize pou periòd foutbòl la.
Kounye a li gen opòtinite kòmanse yon biznis transpò ak anpil lòt aktivite. Konpayi an ap profite di mèsi e li fyè pou akonpaye tout frè ayisyen li yo.

Nap di tout patisipan yo on gwo mèsi! Nap felisite @daphkar_guerrier ki jwen premye plas, @cutie_fafoo ki jwen dezièm plas, ak @nathieshoo ki nan twazièm plas. Voye yon mesaj prive pou nou ak non ou, NIF ou, ak nimewo telefòn ou. Mèsi anpil!

Edikasyon se avni peyi a! Comme Il Faut fyè deske li te ka sipòte etid inivèsite kat jèn pou ane kap vinn la! Annou pote yon gwo kout chapo pou HELP kap fè yon gro travay nan peyi a!

Weekend sa plezi a se nan lanmè li ye!
#TiMomanPam #CommeIlFaut

Men kòman moun yo tap enjoy Ti Moman Pa yo a wikenn dènye!
Pou vote, mete anba post la nimewo foto ki pi bien eksprime TiMomanPa li an!
Sa ki gen plis vòt la ap kale.
Mèsi #TiMomanPam

Nap felisite ekip sumfest la pou òganizasyon bèl evenman sa.
#timomanpam #CommeIlFaut
#SumFest
#2eEdition

Montre nou jan wap jwi TiMomanPa w la nan Sumfest ane sa!
Swiv enstriksyon yo pou gen chans genyen!
Pou jwen plis chans pou nou chwazi foto ou a pami 10 foto nap repost yo, swiv règ sa yo:

1) Fòk nou ka wè nan foto a ke e nan Sumfest 2018 ou ye.
2) Fòk ou gen 18 lane pou pi piti pou patisipe.

Nan 10 foto nap repost yo, nap chwazi 3 sa ki gen plis “like” yo jedi matin.
Prim 1) Foto ak plis “like” la ap genyen yon nwit nan lanmè pou 2, sou “Côte Des Arcadins”
Prim 2) Dezièm moun nan ap genyen yon bon pou li ale nan restoran chwa yo li Pòtoprens ak yon moun.
Prim 3) Moun nan ap genyen yon kit kado Comme Il Faut
Bòn Chans!

Gwo felisitasyon pou 3 ganyan nou yo. Tout moun ka genyen nan jwèt kesyon-repons sa.
Ret branche mèkredi pwochèn pou ou ka jwen chans genyen kado paw la. #TiMomanPam

Kesyon #2!
- Premye moun ki gen bòn repons lan ap jwen opòtinite poul al gade match la nan yon restoran ak yon zanmi li epi yon mayo ekip prefere li. - Dezyèm moun ki jwenn repons lan ap ka jwen yon maillot ekip prefere li. - Twazyèm moun ki bay bòn repons lan ap jwen yon kit ki gen kado Comme Il Faut.
Kontinye swiv nou sou page sa pou nou ka gen yon lòt chans genyen! #TiMomanPam #CommeIlFaut

Nap invite tout moun vinn enjoy TiMoman boul pa yo a ak Comme Il Faut sou Place Clercine nan Tabarre. #TiMomanPam #CommeIlFaut

Byen enjoy ti moman pa w la pandan wap gade match ou ak Comme Il Faut. #TiMomanPam #CommeIlFaut 📷 @partyinginhaiti

Gwo felisitasyon pou 3 ganyan nou yo. Tout moun ka genyen nan jwèt kesyon-repons sa.
Ret branche semèn pwochèn pou ou ka jwen chans genyen kado paw la. #TiMomanPam

Most Popular Instagram Hashtags