[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

child_psychology_fardiat child_psychology_fardiat

2 posts   638 followers   0 followings

child_psychology  روانشناسی کودک روانشناسی تربیتی روش های علمی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان

.
پی نوشت: هر کدام از والدین که اقدام به تخریب دیگری نزد فرزندان می نماید، ناخودآگاه ناسپاسی و خیانت و دروغگویی را به فرزندان خود می آموزد و سرانجام این ناسپاسی و خیانت، دامان خودش را می گیرد و جز بی مهری نصیبش نخواهد شد.

منطق نوشت: هر اندازه هم که والد دیگر در انجام وظایف خویش کوتاهی می کند، شما زبان به بدگویی و خار کردن وی نزد فرزندان نگشایید. آن ها خود به والدی که وظایفش را به نیکی انجام داده، بیشتر مهر خواهند ورزید.

#آرش_فکری
#فرهنگ_فردیت_کیان
#روانشناسی
#روانشناسی_تحلیلی
#روانشناسی_تربیتی
#کودک
#فرزند
#پدر_مادر
#والدین
#پرورش
#پرورش_صحیح_فرزند
#شیوه_فرزندپروری

Most Popular Instagram Hashtags