cheezenutt cheezenutt

938 posts   8,754 followers   206 followings

ᴺᵁᵀ|₁₅ ❥  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ'ᴍ ɴᴜᴛᴛ | ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼ ⠀⠀ ⠀ᴄᴀғᴇ' ↟ ᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜʏ ↟ ᴛʀᴀᴠᴇʟ ↟ ɴᴀᴛᴜʀᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☁

❥ sɪᴍᴘʟᴇ ᴅᴀʏ
.
.
#cafe #카페

🎡🌈
.
.
2018 [sᴇᴏᴜʟ, sᴏᴜᴛʜ ᴋᴏʀᴇᴀ]
.
.
#seoul #southkorea

☕🍓
.
.
#cafe #카페

🎂🎉 ʜᴀᴘᴘʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ @milksinat รักกันไม่ต้องพูดเยอะ ขอให้เพื่อนยิ้มแบบนี้ตลอดไป ♡
.
.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
@june_jattaree @jyuhoo แพลนทริปหน้าเลยม่ะ 5555 ✈💕
.
.
#happybirthday #friendships

ғʀᴇsʜ ᴄʀᴇᴀᴍ × sᴛʀᴀᴡʙʀᴇᴇʏ 🍞🍓
.
.
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
คิดถึงขนมนมเนยที่เกาหลี อร่อยยย ครัวซองต์ครีมท๊อปด้วยสตรอว์เบอร์รี่สด ร้านนี้กินสองวันติด 💕
.
.
#cafe #카페 #busan

sᴜɴᴅᴀʏ 🌈
.
.
#cafe #카페 #busan

🌿⛅
.
.
#nature #southkorea

ʀᴇᴀᴅʏ! 🙋📸🌿
.
.
[sᴇᴏᴜʟ, sᴏᴜᴛʜ ᴋᴏʀᴇᴀ] 🌼✨
.
.
#southkorea #nature #travel

sᴏᴍᴇᴡʜᴇʀᴇ...
ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢʀᴇᴀᴛ ᴅᴀʏ ♡
🌸🌿✨
.
.
#nature #blossom

ʜᴇʟʟᴏ!! (◍•ᴗ•◍)
.
.
#cafe #카페

📍 sᴘʀɪɴɢ 2018 [sᴇᴏᴜʟ, sᴏᴜᴛʜ ᴋᴏʀᴇᴀ]
.
.
#seoul #nature

ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ sᴜɴsʜɪɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ. 🌿✨
.
.
#seoul #nature

Most Popular Instagram Hashtags