capitan__ali capitan__ali

7 posts   1167 followers   197 followings

Ali Latifi  ماورای باور های ما ماورای بودن و نبودن های ما... آنجا دشتی است...فراتر از تصورات راست و چپ... آنجا تو را خواهم دید...

Capitan:
شب نیست که چشمم آرزومند تو نیست
وین جان به لب رسیده در بند تو نیست
گر تو دگری به جای من بگزینی
من عهد تو نشکنم که مانند تو نیست

حالم این روزا حال خوبی نیست
مثل حال عقاب بی پرواز
شکل حال ژکوند بی لبخند
مثل احوال تار بی شهناز

باز غلبه ی وحشت بر ما...
و آخرین نبردی ک به یاد خواهد ماند...
امروز زندگی کن و بمیر...
امروز زندگی کن و بمیر...

دلتنگ روزهایی ام که باید بیان ولی نمیان ...

مگه زندگی نباید بالا پایین داشته باشه؟

فک کنم زندگی من بالاش خرابه😔

فقط پایین داره... قضیه چیه؟!🤔

هر چی دورت شلوغ تره تنها تری...
چ بخوای و نخوای باید تنها بپری...

دردم هزار ساله
مث درد حافظه
درمونشم همونیه
که کشف رازیه

Most Popular Instagram Hashtags