bodinalumni bodinalumni

98 posts   494 followers   470 followings

Bodindecha Alumni  Official IG : สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ประกาศงดจัดงานคืนบดินทร’60

เนื่องด้วยสมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้พิจารณาเห็นควรงดกิจกรรมเกี่ยวกับงานสังสรรค์รื่นเริงในปี 2560
เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ดังนั้น จึงขอประกาศงดจัดงานคืนบดินทร’60
จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
พฤษภาคม 2560
---------------------------------------------------------------------
ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมนักเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
และนักเรียนเก่าบดินทรเดชาทุกคน

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
"ผ้าป่าซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)"
ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวาระทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เชิดชูเกียรติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และฉลองครบรอบ 25 ปี บดินทรเดชา ในปี พ.ศ. 2539
ซึ่งในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้ชำรุดทรุดโทรมอย่างมากตามกาลเวลาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมหลังคา ผนัง พื้นปูน พื้นไม้ และระบบภายในเรือนไทย ถือว่าเป็นโอกาสของชาวบดินทรเดชาทุกภาคส่วนที่จะได้ร่วมกันซ่อมแซมสถานที่สำคัญในบ้านบดินทรเดชาของพวกเรา
จึงขอเชิญชวนชาวบดินทรเดชาทุกคนร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนผ้าป่า เพื่อซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ให้สวยงามคงอยู่เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวบดินทรเดชา และเป็นแหล่งเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป ** เงินบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะออกใบอนุโมทนาบัตรสามารถหักภาษีคืนได้ 1 เท่า ** ร่วมบริจาคได้ที่บัญชี
ชื่อ " สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) "
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-247559-8

สอบถามเพิ่มเติม
คุณพชรพรรณ (เฟียร์) โทร. 061-224-9481 , Line ID : 0612249481

30 เมษายน 2514
วันประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันนี้ ...
ครบรอบ 46 ปี บดินทรเดชา

เกร็ดความรู้
ปี 2560 บดินทรเดชา ครบรอบ 46 ปี
แต่ม.1 เข้าใหม่ คือ รุ่นที่ 51
เนื่องจากบดินทรเดชานับรุ่นตอน จบ ม.6
ดังนั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 จึงเป็นรุ่นที่ 46 #bodindecha

ขอเรียนเชิญครูเก่าและนักเรียนเก่าเข้าร่วมงาน “วันครู บดินทรเดชา 2560”
ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
เวลา 09.00 น. – 14.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หมายเหตุ การแต่งกายไว้ทุกข์ หรือ ชุดขาว-ดำ

รายชื่อครูเก่าที่ตอบรับมาร่วมงานแล้ว
ณ 14 ธันวาคม 2559
1. อ.ถนอมศรี เศวตะทัต
2. อ.เดชสิทธิ เกียรติธรรม
3. รอง ผอ.วิมล เชื้ออารย์
4. อ.จันทนา โพธิแพทย์
5. อ.ชไมพร ศิริรัตน์
6. อ.เทวี อุดมการ
7. อ.กัณหา พิริยะกุล
8. อ.จิตตรัตน์ วงศ์สมบูรณ์
9. อ.กมล พุทธสุวรรณ
10. อ.นิภาภรณ์ ศรีประไหม
11. อ.ศศลักษณ์ ไชยตา
12. อ.เบญจรัตน์ พูลผล
13. รอง ผอ.เกษม พลอยศิลา
14. อ.จารุณี มโนรัตน์
15. อ.นิตยา บุญมี
16. อ.กัลยาณี ภักดีไทย
17. รอง ผอ. เริงวัฒน์ สุจริต
18. อ.แขวิมล สุจริต
19. อ.ปัญญา สังข์ภิรมย์
20. อ.พรรณทิพา ธนากรโยธิน
21 อ.สุปรารถนา ยุกตะนันทน์
22. อ.วิรัช ทองเกลี้ยง
23. รอง ผอ.อุทิศ ทองเกลี้ยง
24. อ.จรุงจิต คุรุวิทย์
25. อ.นันทา กมลประเสริฐสุข.
26. อ.ภิญลักษณ์ จิรุตธนภาคย์. 27. อ.วรรณี สุวรรณภักดี
28. อ.ศิริเพ็ญ หนูนุ้ย
29. อ.สกุณ หนูนุ้ย.
30. อ.จิรภา ไหลสกุล.
31. อ.ขนิษฐา บัวรุ่ง.
32. รอง ผอ.สรวงรัตน์ กังสวิวัฒน์. 33. อ.จีรนันท์ นาควิโรจน์. 34. อ.วัชระ เปรมปรีดิ์. 35. อ.ปรกธณ แสงนิล
36. อ.สมจิต คุณาวัฒน์
37. อ.สุรัฐา ไชยเชาวน์
38. อ.ดรรชนี พูถาวรวงศ์
39. อ.รัชนี ณ พัทลุง
40. อ.พรเพชร เจริญสิทธิ์
41. อ.จิตตพงษ์ โรจนสารัมภกิจ
42. อ.รัชนี ญาจุจนนทน์
43. อ.บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์
44. อ.ทิพวรรณ เอี่ยมสำอางค์
45. อ.สุคนธ์ สินธพอ.านนท์
46. อ.ผาสุข บุญจิรานนท์
47. อ.กัญญา โชติวัฒนชัย (อ.สุกัญญา วัฒนอาภรณ์ชัย)
48. อ.ณัฏฐพิชา สุขสว่าง
49. อ.อุไรรัตน์ แสงสว่าง
50. ผ.อ.จำลอง เชยอักษร

ครูเก่าท่านใดที่ประสงค์ร่วมงาน
สามารถแจ้งชื่อผ่านชมรมครูเก่าฯ (อ.เกษม) ได้เลยครับ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

💛 Photo Credit : Facebook Khun Goya Pannarai

นางทัศนีย์ โพธิ์ศรี
หรือที่ทุกคนรู้จักในนาม...ป้าหนู
ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ
#พักผ่อนให้สบายนะครับ

ในนามของนักเรียนเก่าทุกคน
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ ที่นี้
---------------------------------------------------------
กำหนดอาบน้ำศพวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559
เวลา 16.00 น. ณ วัดบึงทองหลาง ศาลา 11

สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 20-XX กันยายน 2559
ณ วัดบึงทองหลาง ศาลา 11
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

ฌาปนกิจในวันที่ XX กันยายน 2559
เวลา XX.XX น.

ณ จุดเริ่มต้นของ
" โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) "

นี่คือ...ปกสมุดของนักเรียนบดินทรเดชารุ่นแรก
ที่ใช้ในปี 2514-2515 (อ.ศักดาเดช)

มีเล่มจริงอยู่ที่เรือนรัชดาบดินทร
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ในนามของนักเรียนเก่าบดินทรเดชาทุกคน
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ
นายฐิศิษพ์ สังข์ภิรมย์ (บอมบ์)
ประธานคณะกรรมการนักเรียนบดินทรเดชารุ่นที่ 39

พักผ่อนให้สบายนะครับ

สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ขอสวัสดีปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนลูกบดินทรร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของไทย
และช่วยกันประหยัดน้ำนะครับ

สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ในนามของนักเรียนเก่าบดินทรเดชาทุกคน
ขอแสดงความเสียใจจากการจากไป
ของอาจารย์ดวงใจ หนูจ้อย
ผู้สอนวิชาภาษาไทย
และหัวหน้าหมวดภาษาไทยคนปัจจุบัน
ขอให้อาจารย์พักผ่อนอย่างสงบครับ
----------------------------------
กำหนดการงานศพ
วัดเทพลีลา ศาลา 1
พ. 9 มีนาคม อาบน้ำศพและสวด 17.00 น.
พฤ.10- ส.12 มีนาคม สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น.
อา. 13 มีนาคม พระราชทานเพลิงศพ เวลา 15.00 น.

"นับถอยหลัง สู่คืนบดินทร '58"
นัดเพื่อนกันหรือยัง?

#BodinNight58
#BackToBodin58

Most Popular Instagram Hashtags