bigbang_yuyie bigbang_yuyie

211 posts   142 followers   135 followings

Alisa Apimatawe  Line ID: bigbangyie

Happy Valentine's Day. 😘😘

ถ้าจะเข้าห้องน้ำ ก็ต่อคิวด้วยคับ

คิดถึง
#Mylove

เชิญทุกคน ทุกท่าน ว่างๆ ก็มาถ่ายรูปด้วยกันนะ 😍😍😀

Happy Anniversary 7 years 😘😘😘😘😘

คิดถึงจัง 😘😘😍
#Mylove

กินเจก็มา #Jeffer

แม้ในวันที่ไม่เข้าใจกันเลย
ก็ยังคง #รักมากเหมือนเดิม😘😘 #Mylove 💗