beautybam beautybam

470 posts   770 followers   88 followings

Bam Sonsilpong 

BEAUTY•of•the•COLDNESS

My•Pretty•Dessert .
.
.
.
.
@pinto_nyc

Once•Upon•A•Time

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวกษมาภรณ์ สอนศีลพงศ์
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

C•O•B•W•E•B

GROW•TO•GLOW

L•I•B•E•R•T•Y

S•E•L•F•I•E. T•I•M•E

MAY•I•COME•IN•?

ICY • BRANCHES