be_proud_tlv be_proud_tlv

672 posts   1107 followers   3123 followings

BE PROUD 

https://www.eventer.co.il/9tty3

הערב! הרמות מול הים!
קלאב טרופיקנה בקלרה!

מחר: מרימות את הקלרה!

בגאווה בלי פחד!

שבת מול הים // קלאב טרופיקנה!
כרטיסים אחרונים במכירה מוקדמת מוזלת!

מרימות בשבת מול הים!

קלאב טרופיקנה!
שבת מהשעה 21:30 בקלרה!

קלאב טרופיקנה איר אי קאם!

הופה!
שבת - קלרה - קלאב טרופיקנה!

לא צריך תואר או הכשרה מקצועית מיוחד כדי לקבוע שלהט"בים ומשפחות להט"ביות שוות זכויות.
ההנחה כי הורות להט"בית מוסיפה עול נפשי על הילדים, מעבר לכך שהיא מגוחכת ומעליבה- היא פשוט לא נכונה ביסודה. יתכבדו נא אותם מכובדים הדואגים לשלום הילד, לקרוא את נייר העמדה שפרסם איגוד הפסיכולוגים הישראלי ובו נתונים על מחקרים אחרונים המראים כי אין שחר לאמירה כי אלו "משפחות חריגות" או "עלולות להעמיס מטען נוסף על הילד". מאחורי הנתונים והגיבוי האמפירי, יש כבר אלפי משפחות שאת חוויותיהם, כמו כל סיפורה של משפחה אי אפשר לכמת לדוח. הקולות שמשמיעים ילדי הקהילה חזקים יותר, ואותם - מסרבים אותם צוותים מקצועים לשמוע.
על להט"בים לא מוטלת חובת ההוכחה - אלא על ממשלת ישראל. אותה אחת שמתגאה בכך שהיא "הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון".

קלאב טרופיקנה!
שבת הקרובה!

שבת מול הים!
כרטיסים אחרונים עכשיו במכירה מוקדמת ❤️

מוכנות להרמות מול הים?
שבת // קלרה // קלאב טרופיקנה!

Most Popular Instagram Hashtags