baodoanngoc baodoanngoc

107 posts   161 followers   283 followings

Đoàn Ngọc Bảo  Muốn được như gấu🐻 Làm mọi điều mình thích

Đi học với tôi 2 chùm lông chó là đã đủ rồi. 👍🏻👍🏼👍🤔

Đây là khuôn mẫu của mấy đứa bàn cuối
#lophocchannan

Trời mưa thì dui
Mà cô làm con quạu 👹

Tĩnh tâm lại.

Ở nhà thì muốn đi học
Giờ sắp đi học thì lại muốn ở nhà :]
#alwayshama

Dựt dựt cho nó kích thích

Ở nhà hoàiii
😩😩

Nhớ về cái gì đó..

Nóng tươi 👹

Everyone ngủ nhon <3

Ở trường có đủ chuyện để làm coa đủ thứ để chơi. Còn ở nhà thì...

Khai giảng hoài luôn <3

Most Popular Instagram Hashtags