ataturk.tarihi.resimleri ataturk.tarihi.resimleri

404 posts   6,499 followers   106 followings

M.KEMAL ATATÜRK  BAŞKOMUTAN 1881 - 193∞ . NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE ATAM İZİNDEYİZ 🇹🇷

Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklâl aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenlerce bu aşkım malûmdur. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evlâdı kalmalıyım. Bu sebeple millî istiklâl bence bir hayat meselesidir.
İstiklâl ve hürriyet âşıkı milletler için, ıstırap anları, o ıstırabın âmilleri, ibret alıp tetikte durmak için daima hatırlanmalıdır. İstiklâl ve hürriyetlerini her ne pahasına ve her ne karşılığında olursa olsun ihlâl ve takyide asla müsamaha etmemek, istiklâl ve hürriyetlerini bütün mânasıyla masun bulundurmak ve bunun için, icap ederse, son ferdinin son damla kanını akıtarak insanlık tarihini şanlı bir misalle süslemek: İşte istiklâl ve hürriyetin hakikî mahiyetini, geniş mânasını, yüksek kıymetini vicdanında idrak etmiş milletler için esas ve hayati prensip. (1921)

#Atatürk #Atam #GaziMustafaKemalPaşa #Başkomutan #Cumhurbaşkanı #Başöğretmen #Başbuğ #Mareşal #Teklider #Uluönder #Atamizindeyiz #NeMutluTürkümDiyene #TürkiyeCumhuriyeti #TürkBayrağı #TürkOrdusu #TürkMilleti #VatanSevgisi #Cumhuriyet #Laiklik #Bağımsızlık #İstiklalMarşı #Andımız #Nutuk #Anıtkabir #Başkent #Ankara #İzmir #İstanbul #YurttaSulhCihandaSulh
#YaşaMustafaKemalPaşaYaşa 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ... MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ... MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ... MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ... MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ... MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ... #Atatürk #Atam #GaziMustafaKemalPaşa #Başkomutan #Cumhurbaşkanı #Başöğretmen #Başbuğ #Mareşal #Teklider #Uluönder #Atamizindeyiz #NeMutluTürkümDiyene #TürkiyeCumhuriyeti #TürkBayrağı #TürkOrdusu #TürkMilleti #VatanSevgisi #Cumhuriyet #Laiklik #Bağımsızlık #İstiklalMarşı #Andımız #Nutuk #Anıtkabir #Başkent #Ankara #İzmir #İstanbul #YurttaSulhCihandaSulh
#YaşaMustafaKemalPaşaYaşa 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷

EY TÜRK GENÇLİĞİ!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
20 Ekim 1927
#Atatürk #Atam #GaziMustafaKemalPaşa #Başkomutan #Cumhurbaşkanı #Başöğretmen #Başbuğ #Mareşal #Teklider #Uluönder #Atamizindeyiz #NeMutluTürkümDiyene #TürkiyeCumhuriyeti #TürkBayrağı #TürkOrdusu #TürkMilleti #VatanSevgisi #Cumhuriyet #Laiklik #Bağımsızlık #İstiklalMarşı #Andımız #Nutuk #Anıtkabir #Başkent #Ankara #İzmir #İstanbul #YurttaSulhCihandaSulh
#YaşaMustafaKemalPaşaYaşa 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷

|16 MAYIS 1919|
Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuru ile İstanbul'dan ayrıldı.

Atatürk'ün, Bandırma vapurunun Kızkulesi açıklarında aranmasını takiben düşman zırhlıları arasından geçerek İstanbul'u terk ederken, güvertede arkadaşlarına söyledikleri: "BUNLAR İŞTE BÖYLE YALNIZ DEMİRE, ÇELİĞE, SİLÂH KUVVETİNE DAYANIRLAR. BİLDİKLERİ ŞEY YALNIZ MADDE! BUNLAR HÜRRİYET UĞRUNA ÖLMEYE KARAR VERENLERİN KUVVETİNİ ANLAYAMAZLAR. BİZ, ANADOLU'YA NE SİLÂH, NE CEPHANE GÖTÜRÜYORUZ; BİZ İDEALİ VE İMANI GÖTÜRÜYORUZ!" #Atatürk #Atam #GaziMustafaKemalPaşa #Başkomutan #Cumhurbaşkanı #Başöğretmen #Başbuğ #Mareşal #Teklider #Uluönder #Atamizindeyiz #NeMutluTürkümDiyene #TürkiyeCumhuriyeti #TürkBayrağı #TürkOrdusu #TürkMilleti #VatanSevgisi #Cumhuriyet #Laiklik #Bağımsızlık #İstiklalMarşı #Andımız #Nutuk #Anıtkabir #Başkent #Ankara #İzmir #İstanbul #YurttaSulhCihandaSulh
#YaşaMustafaKemalPaşaYaşa 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷

Most Popular Instagram Hashtags