[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

atanaz.m.7210 atanaz.m.7210

83 posts   273 followers   113 followings

آتاناز... 

جمله قشنگیه
دنبال دلتان برويد
اما “عقلتان” را نیزبا خود ببريد.
هرگز عمق يک رودخانه
رابا هر دو پا آزمايش نکنيد!
ممکن است آخرین آزمایشت باشد....

بعضی ها را بدرقه کنید؛
حتی اگر لایق بدرقه نباشند.
بدون کنار زدن پنجره ،
بدون سر برگرداندن به عقب.

بعضی ها را بدرقه کنید و بگذارید
به قلب هایی بروند در اندازه ی خودشان.
حتی اگر مطمئن باشید روزی با چشمانی
وحشت زده و بی پناه بر خواهند گشت.
زخم های خاطراتشان را ببندید.
بودن های ناروایشان را بشویید.

غرور و دروغ و قضاوتشان را در
چمدانشان بگذارید و بگذارید به
هر کجا که باید بروند، بروند.

بگذارید در گذشته به جایی که
به آن تعلق دارند آرام بگیرند.
برایشان گریه کنید.

سوگواری کنید و بدانید این از
دست دادنی ضروری ست، برای
به دست آوردنی گران بها...

والا😊

بہ کسانے کہ بہ شما حسودے میکنند احترام بگذارید !
زیرا اینها کسانے هستند
که از صمیم قلب معتقدند
شما بهتر از آنانید . . .

حکایت رفاقت
حکایت سنگهاے کـنار ساحلہ
اول یکے یکے جمعشون میکنے
توبغلت بعدشم یکے یکے
پرتشون میکنے تو آب
اما بعضے وقتا ، یہ سنگهاے قیمتے
گیرت میاد کہ هیچوقت
نمیتونے پرتشون کنے...

ﺁﺩﻣــے ﮐـہ ﺩﻟﺶ ﭘﺎڪ ﺑﺎشہ
ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯿﮑـنـہ
ﺳﺎﺩﮔــــے ﻣﯿﮑـنـہ...!
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﺎﺩﮔــــے
ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺧــــﻄﺎے ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ...

دبــے تاایم😉

زندگے مثل پیانو است...
دکمہ هاے سیاه براے غم‌ها
و دکمہ هاےسفید براے شادیها
اما زمانے میتوان آهنگ زیبایے
نواخت که دکمه‌هاے
سیاه وسفید را با هم بفشارے
زندگے با غم و شادے زیباست....

وقتـی بـرای کسی...
کاری را انجـام می دهیـد...
از آنها انتظار محبـت نداشتـه باشید...
همه ما گاهی بایـد درختانی را بکاریم...
که هرگـز زیـر سایـه آن نخواهیـم نشست...

Most Popular Instagram Hashtags