at.torkaman at.torkaman

256 posts   720 followers   131 followings

دستپخت سالم/Nosrat, Tehran  تجربه غذا و زندگی خوب/آموزش کاربردی بهداشت مواد غذایی هتل و مراکز تهیه غذا @dastpokhtsalem عاطفه ترکمن مشاور و مربی بهداشت موادغذایی

http://www.dastpokhtsalem.com/

نخواه شرایط آسانتر شود
بخواه تو قویتر شوی
یک ساعت فوق العاده
با آقای دکتر #فرزاد_عباسی
خوشحال و متعجب هستم از این همه هوش و استعداد و تلاش؛ تحسین می کنم جوانان فعال و آینده نگر کشورم را
حتی اگر مشاور یک مجموعه هستم، هرلحظه لازمه در حال آموزش باشم، برای کشورم، برای شهرم، برای فامیلم، برای خانواده ام، برای دوستانم، برای کارم، برای خودم
#دوره_آکادمی_مدرسان
#بگو_بخند_زندگی_کن😉
#دستپخت_سالم

فقط یک روز دیگه باقی مونده، جا نمونی
#بانوان_کارآفرین_اندیشه #اندیشه

فقط یک روز دیگه باقی مونده
#بانوان_کارآفرین_اندیشه
#اندیشه

آقایان و خانمها
جا نمونی
فقط 2 روز تا شروع دوره های تابستانی
#کسب_و_کار
#زندگی
#بانوان_کارآفرین_اندیشه #اندیشه

آقایان و خانمها
فقط سه روز تا شروع دوره های تابستانی
#کسب_و_کار
#زندگی
#بانوان_کارآفرین_اندیشه #اندیشه

دوره داریم چه دوره ای
#استاد داریم، چه استادی
خانم و آقای کارآفرین منتظرتان هستیم
#بانوان_کارآفرین_اندیشه
#اندیشه

منتظر دیدار شما در معارفه امروز هستیم
#بانوان_کارآفرین_اندیشه
#اندیشه

فقط چهار روز تا دوره های تابستانی
#کسب_و_کار
#زندگی
#بانوان_کارآفرین_اندیشه #اندیشه

#خانم ها و #آقایان
دوره داریم، چه دوره ای
استاد داریم، چه استادانی
استادان #حرفه ای
دوره های #کاربردی
جلسه معارفه تشریف بیاورید، از آشنایی و دیدار شما خوشحال می شویم
منتظرتان هستیم
#بانوان_کارآفرین_اندیشه
#اندیشه

#خانم ها و #آقایان
فقط پنج روز تا شروع دوره های تابستانی
#کسب_و_کار
#زندگی
#بانوان_کارآفرین_اندیشه #اندیشه

Most Popular Instagram Hashtags