[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

art.rahimi art.rahimi

147 posts   475 followers   497 followings

داود 

هرسال چو نوبهار خرم
بیدار شود زخواب نوشین
تا باز کند به روی عالم
دیباچه ی خاطرات شیرین
از غنچه دهد به لاله زیور
ای دوست مرا به خاطر آور
«ملک الشعرای بهار»

امد بهار ای یار من,نو کن دلت از درد وغم,,در کنج آغوشت مرا,سرکش مرنج از بیش وکم,,این چند روز زندگی تا چند گیری خاموشی,بازا مرا فریاد کن,,اینجا ندارد کس کرم
#داودرحیمی

نسیمی باش در ساحل نباشد فکر طوفانت_میان صخره ودریا،یکی باشد دل وجانت_نه چون مرغان ساحلها،سحرگاهان به دریا زن_نه موجی باش از دریا،که سرکوبد به دامانت_به گرد شعله می گردی که آری دل ز دلدارت.میان وصلت وهجران بلا باید کشد جانت_مگر اصرار هر رودی به دریا میرسد روزی_که روزی را خدا روزی رساند قعر زندانت_دل دیوانه را شاید رساندمنزل جانان _اگر قالب شود عشق ات میان عقل واحساست_اگر فصلی زدین ودل بیفتد زندگی تلخ است_که بلبل بوی گل آرد میان باغ بوستانت
«داودرحیمی»

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺍﯼ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ
ﺑﻪ ﺩﺷﺖ ﭘﺮ ﻣﻼﻝ ﻣﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﭘﺮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ
ﯾﮑﯽ ﺯﺷﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﺎﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺎﺭ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺭ
ﺩﺭﯾﻎ ﮐﺰ ﺷﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ
ﺩﻝ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺩﮔﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﮐﻪ ﺧﻨﺠﺮ ﻏﻤﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ
ﮔﺬﺭ ﮔﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺮ ﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺭﻭ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻏﻢ
ﯾﮑﯽ ﺻﻼﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ
ﭼﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺕ
ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﮐﺮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ
ﻧﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪﻡ ﻭ ﺳﺰﺍﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ
#ﻫﻮﺷﻨگ_ﺍﺑﺘﻬﺎﺝ
#پیرپرنیان
#91ساله شد

بوسید مرا طمع لبش ریحان داشت_او به این سادگیه بی غش من ایمان داشت_خندید لبت، سرخ شدم، فهمیدی_دل برای تپش یکسره اش برهان داشت_غرق خواهش نشود چشم اگر بینا هست_برکه ی باش که درعمق دلش مرجان داشت_با کسی صحبت از این راز نهان باید گفت_که برای غم دیوانگی ات درمان داشت_دل اگر سنگ شود عشق کجا جا دارد_کاش ابر دل من با تو کمی باران داشت_غرق در چشم تو، عمرم به تلاطم بگذشت_ماهی تنگم واین ورطه مرا طوفان داشت_گشتم همه ی شهر ندیدم به دلم مهر کسی_ویران شود این شهر که هر کوچه ی آن رهبان داشت_گوشه ی خلوت من کنج خرابات غم است_کاش میخانه ی ما ساقی خوش الحان داشت
#داودرحیمی

روستای چوان علیا_مراغه

چشمی که ناز دارد راهی دراز دارد_چون مطربی که گاهی قصد نماز دارد_حرفی به لب نمانده جز خنده ای گه پژمرد،_تو قصه ای که در خود ،یک قصه راز دارد_در این سرای هستی هر کس به جرم مستی_میسوزد از سر شوق،سوز وگداز دارد_یا باده وصراحی یا درس عشق خواهی_کی بینی عاقلی را در دست دو ساز دارد_دنیا مثال دریاست در آن بلا چو موج است_یک آن به زیر افتد یک آن فراز دارد
«داود رحیمی»

همین برای زنده بودن کافیست ،کسی تورا ببیند،از خندیدنت حالش بهتر شود

ماهم که هاله ای به رخ از دود آهش است
دائم گرفته چون دل من روی ماهش است
دیگر نگاه وصف بهاری نمی کند
شرح خزان دل به زبان نگاهش است
دیدم نهان فرشته شرم و عفاف او
آورده سر به گوش من و عذرخواهش است
بگریخته است از لب لعلش شکفتگی
دائم گرفتگی است که بر روی ماهش است
افتد گذار او به من از دور و گاهگاه
خواب خوشم همین گذر گاه گاهش است
هر چند اشتباه از او نیست لیکن او
با من هنوز هم خجل از اشتباهش است
اکنون گلی است زرد ولی از وفا هنوز
هر سرخ گل که در چمن آید گیاهش است
این برگهای زرد چمن نامه های اوست
وین بادهای سرد خزان پیک راهش است
در گوشه های غم که کند خلوتی به دل
یاد من و ترانه من تکیه گاهش است
من دلبخواه خویش نجستم ولی خدا
با هر کس آن دهد که به جان دلبخواهش است
در شهر ما گناه بود عشق و شهریار
زندانی ابد به سزای گناهش است
#شهریار
#یلدا
عکاس:احسان محبی فر

آب آیینه ی عمر گذران است

مثل گندم باش!!!
زیر خاک می بَرندش
باز می روید پُرتر،
زیر سنگ می بَرندش
آرد می شود پُربهاتر،
آتش می زنندش
نان می شود مطلوب تر،
"ذات" باید ارزشمند باشد.
#دانه گندم اگر سنگ به سینه میزند
کاش ببینم که توام سرمه به چشم میزنی
#داودرحیمی

Most Popular Instagram Hashtags