arash.jokhi arash.jokhi

10 posts   2,140 followers   960 followings

آرش جوخی«باولی»  ❤arash.❤ ❤hell boy❤ ❤Lor❤ ❤Persepolis❤

خدا بد کردی...
داغت من دلم دایی...

یک روز سرد زمستانی،
کوله بارم بر پشت،
سوی کوه میرفتم،
هوا ابری بود،
باد سرد می آمد،
و زمین از نم باران رنگِ نرمی زده بود..
و در آن کوهساران،
می خواندم با خود،
آهنگ محلی زیبایی را،
راه میرفتم،،
و صدای شرشر آب در گوشم میخواند،
زندگی را،حیات را،دوست داشتن ها را،
و چقدر زیبا بود،
همه چیز در آنجا،
و نشستم در آن نزدیکی،روی سنگی،
سنگی که از شدت سرمای زمستان،
رنگ در رخسار نداشت،
و پرواز کبوتر ها چقدر زیبا بود،
باز هم رفتم راه،
تا رسیدم به باغی در آن نزدیکی،
وای که خشکی و سکوتش چقدر زیبا بود،
و دلت را میبرد، سوی خاطره ها..
اندکی بر سر سفره زرد برگ ها راه رفتم،
با خودم میخواندم،
جمله «الله اکبر» را،
متعجب بودم،
و چقدر زیبا بود،
دلها را میبرد...
نگاهت را به خودش جلب میکرد ..
جوی آبی که روان بود در آن باغ قشنگ،
هیزمی جمع کردم،
آتشی افشاندم،
و در دل آن آتش کتر چایی،
با خودم میگفتم،
زندگی میگزرد،،،
و تو نیز بگزر ...
از تمام درد،هایی که سرت آوردند...🌷🌷 نویسنده آرش جوخی🌷🌷

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام
گویی نوازش نمی کرد، باران صورتم را
گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود
تا حرفهایم
در بستری از بغض بخوابند

❤❤❤ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم.✏ شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم🚫 اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان✅ به دنبال هم خواهیم گشت🚶 به شرطی که همدیگر را به حد نابودی نتراشیده باشیم .....❤❤❤

واااای سرده کاپشنم کو😂😂منو داداش گلم امروز تنگ ماغر جاتون خالی😍

تنهايم☝:امادل تنگ اغوش کسي نيستم. 👎
خسته ام:☝ولي به تکيه گاهي نمي انديشم👉.
چشم هايم تر هستند و قرمز☝ :ولي رازي ندارم چون مدت هاست کسي را خيلي دوست ندارم.👍

روزگاریست همه عرضِ بدن میخواهند...همه از دوست فقط چشمُ و دهن میخواهند...دیو هستند ولی مثل پری میپوشند...گرگ هایی که لباس«پدری»میپوشند...آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجد...عشق هارا همه با دور کمر می سنجند...خوب طبیعیست که یک روز به پایان برسد...عشق هایی که سَرِ پیچ خیابان برسد....❤A.jسرنوشت❤

منم آن لر پاک زاگرس نشین.. منم عاشق برنو و اسب زین..😜😜

Most Popular Instagram Hashtags