anoushraavid anoushraavid

14 posts   247 followers   239 followings

انوش راوید  عکسها و فیلم های انوش راوید و ارگ ایران و راویدسرا

کشور و ملت و هویت
این روزها بدلیل انفجار اطلاعاتی و ارتباطی، گفتن و نوشتن درباره همه موضوعها زیاد شده، منجمله درباره کشور و ملت و هویت. با پیگیری این مطالب مختلف در اینترنت، متوجه شدم که تقریباً هیچیک از آنها طرح های علمی ندارند، و بیشتر برای یک کار مسلکی یا سیاسی و این قبیل هستند. در این برگه از این موضوع می نویسم، مشروح در
http://arqir.com/553
#انوش_راوید

تغییر درک از آثار و تاریخ
سیستم آموزشی در علوم اجتماعی بویژه دانش تاریخ، یاد داده هر آنچه که گفته، خود علم است و بس، درصورتیکه اینگونه بینش در واقع فسیل بودن است. علم تغییر دارد و مهمتر از هر موضوعی تغییر درک از آثار و تاریخ است. ممکن است سالها و قرنها یک سنگ نگاره و نبشته و چیزی، ملاک نوعی دانش خاص باشد، ولی این دلیل نمی شود، که آن واقعیت و تمام است. فقط کافیست بدانیم علم تغییر و رشد و تکامل دارد، و هر آن باید در جهت بالا بردن علم و دانش و درک خود کار و تلاش کنیم. مشروح در
http://arqir.com/725
#انوش_راوید

ایران پرستی قدیم و آینده
در قرن های 18 و 19 افتخار وطن پرستی در اروپا باعث دریافت مدال و نشان بود، و به این موضوع خیلی افتخار می کردند. قرن گذشته یا قرن 20، وطن پرستی با پول در هم آمیخت، و وطن پرستی بدون پول و درآمد بی معنی بود، زیرا نیاز ادامه حیات یک کشور نیازمند ثروت بود، و ثروت دارای زیر مجموعه تولید کنندگان ثروت کشور بود، این تولید کنندگان یا مردم، خود بخود آلوده پول می شدند. اما در قرن 21 وضع فرق دارد، تمدن بشر دارد شکل دیگری بخود می گیرد، و می رود در یک گذر تاریخی، جهان از تمدن قبلی، یعنی آخرین دوره بورژوازی، سریع وارد تمدن جدید کنترل انرژی بر پایه دانش محور شود. مشروح در
http://arqir.com/420
#انوش_راوید

نگرش های نو به علم و جهان
ما به وبلاگ های پر محتوا جهت ایجاد حرکت عمومی به سمت فرهنگ یادگیری و یاد آوری تغییرات ناپیوسته به شیوه ای موج نو، احتیاج داریم، در واقع بسیار احتیاج داریم. در قرن 21 بشر با حرکت های مضاعف، به دست آورد های بزرگ علمی و اجتماعی میرسد، حرکت سریع رشد تمدن کاملاً در تمام زمینه های این قرن پیداست. البته قبول پیشرفت های ویژه این قرن، در دید تعدادی کمی از مردم، که در جهالت عمیق و با مغزی فسیل شده هستند، غیر ممکن است. برای گذر تاریخی از این سال های مهم راهی جدید و مرز های نو فرای دانش و فکر سنتی امروزی می طلبد، مردم نیازمند ابزاری هستند، که به آنها آگاهی لازم را بدهد. با وجود وب و اینترنت براحتی امکان آن می باشد، تا روشنفکران با تبادل نظر راهی نو... مشروح در
 http://arqir.com/155
#انوش_راوید

تاریخ آرم و نشان های ایرانی
برای اینکه تاریخ را بدرستی متوجه شد، و بتوان پیگیری علمی نمود، دانستن درباره آرمها و نشانه های دوران های تاریخی بسیار مهم است. دانش این مورد در ایران خیلی کم است، و گاه هرچه خواسته اند درباره آرمها و نشان های تاریخی نوشته اند، بدون اینکه تحقیق و تحلیل های علمی داشته باشند. در این صفحه دید جدیدی از بررسی ریشه ای آرمها و نشان های تاریخی ایران می نویسم. مشروح در
http://arqir.com/280
#انوش_راوید

تاریخ درک تجربه های استراتژیک در ایران
اگر نان در دست ما نیست، در دست دیگران هست، باید از تجربه دیگران درس گرفت. اهل علم و فن و تخصص، درباره استراتژی می دانند، این نیز مانند همه موارد بر دو اصل آموزه های علمی و تجربی استوار است. درباره بخش های علمی کتبی و شفاهی آن زیاد گفته و نوشته اند، اما درباره بخش های تجربی آن کمتر گفته شده، این بخش بقدری زیاد است، که تمام نشدنی است. من سعی می کنم در این صفحه تجربه هایی از دید و درک تجربه های استراتژیک بنویسم، تجربه های کلان و کشوری و یا تجربه های کوچک و متوسط شخصی و شرکتی.
http://arqir.com/556
#انوش_راوید

علم تاریخ و تاریخ نویسی علمی
در تاریخ نویسی، چه این زمان و چه از گذشته های تاریخی نویسی سنتی ایران، از زمان طبری به بعد، ما با یک مشکل بزرگ در تاریخ نویسی روبرو بودیم، و آن ذهن کپی پیسی است، که تأثیر گرفته از دوره دینی مربوطه در تاریخ اجتماعی است. اکثر تاریخ نویسان سنتی قرون مختلف ایران، گرفتار این مشکل بودند، و مطالب آنها تحقیقی و تحلیل نیست، بلکه همه از روی یکدیگر درست و غلط، کپی کرده اند، یعنی ذهن مربوط به آموزه دوران دینی. از قرن گذشته با وجود سیستم آموزشی حافظه محوری کپی پیسی، این وضع بشدت بحرانی شده است.
http://arqir.com/252
#انوش_راوید

قدرت تشخیص
در این قرن دنیایی اطلاعات و تبلیغات و دروغ و دونگ و غیره در برابر ما قرار دارد، بسیاری از آنها بنا به ترفند های مختلف منجمله ترفند های استعماری در سیستم آموزشی جهان وارد شده است. نوشته ها و آمار و ارقام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، الکی و ترفندی، بفراوانی وجود دارد، یک شخص که می خواهد به آگاهی های درست دست یابد، باید توانایی قدرت تشخیص بمنظور تخصص خود را داشته باشد. بدون توانایی قدرت تشخیص یک فرد یا یک جامعه نمی تواند مسیر درست را بیابد، و به رشد و تکامل برسد. مشروح در
http://arqir.com/135
#انوش_راوید

مهندسی ساختار های تاریخی اجتماع
درود، تئوری و نظریه و نوشته و داستان زیاد داریم، تا دلمان بخواهد در طول تاریخ درباره همه چی خیلی نوشته اند، ولی این نوشته ها بدون درک از مهندسی، توانایی نفوذ در علم را ندارند. باید مهندسی را شناخت و با کمک مهندسی، سبک کار تعیین کرد، تا بتوانیم دانش خودمان را نفوذ پذیر به علم نماییم. حرف اصلی را مهندسی می زند، و باید مهندسی را در هر دانشی بکار برد، منجمله علوم انسانی. مشروح در
http://arqir.com/215
#انوش_راوید

سلام

سلام، امیدوارم همه ایرانی ها درباره روستا و شهر و دیار خودشان بیشتر بگویند و بنویسند

کتاب کشور هفتم در کتاب کشور هفتم شما با اسناد و متونی آشنا می‌شوید، که ثابت می‌کند روزگاری در هزاره‌ های بسیار دور سرزمین قطب شمال اقیانوس یخ زده نبوده، بلکه قاره‌ایی بسیار آباد و بهشت گونه در مرکز همه تمدن‌های جهان بوده، و جایگاه ویژه‌ای داشته است. جهانیان به این سرزمین به احترام می‌نگریستند و آنرا گرامی می‌داشتند. مشروح و تهیه کتاب در
http://arqir.com/662/

Most Popular Instagram Hashtags