anka_zhuravleva_bw anka_zhuravleva_bw

219 posts   7206 followers   22 followings

Anka Zhuravleva  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ρҺoṫogrαρħer ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀My ⓐⓡⓣ-photo only. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀No selfies, no food. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

http://anka-zhuravleva.com/

patterns with @somethinglongforgotten

a sad clown.. with @nastya.ogorodnikova

Atlantic with @afanstein

Flame. Self-portrait

another self-portrait

Most Popular Instagram Hashtags