animalrights.nl animalrights.nl

846 posts   6,551 followers   618 followings

Animal Rights Netherlands  We are 100% committed to animal rights. Based in Belgium and the Netherlands. . ➡️ @animalrights.be ➡️ @animalrights.international .

Our beanies are back! Order them in our webshop, but be quick. Limited stock. 🌨️❄️💕
.
.
.
.
.
#animalrights #animalrightsNL #animalliberation #webshop #veganwebshop #veganclothing #beanie #animalrightsclothing #veganshare #activists #activism #veganactivist #veganactivism

We shared some terrible undercover footage these last couple of days days. But there is something we all can do. Stand up and take responsibility for our own actions. Go vegan, because I'm being the change I wish to see in the world.
.
.
.
.
.
#animalrights #animalrightsNL #animalliberation #vegan #govegan #foodchoices #takeresponsibility #animals #leaveanimalsalone #takecareofanimals #activists #activism #veganactivist #veganshare #veganquote #veganfortheanimals

In de Wet dieren wordt de intrensieke waarde van het dier erkent: "Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd."
.
De boer kan van de dieren geen toestemming verkrijgen. Het (kunstmatig) insemineren (en het 'oogsten' van sperma) is dus een aantasting van de integriteit van het dier. Noodzakelijk om deze industrie in stand te houden, maar wat vinden jullie? Is dit een acceptabele handeling? Een vorm van verkrachting? Of iets anders?
.
#animalrights #animalrightsNL #animalliberation #emptythecages #stopslaughter #endslaughter #endslaughternow #govegan

This little piglet is in desperate need of medical attention. When our undercover employee arrived the next day: nothing changed. The weak animals are left to suffer and die.
.
There is no 'fixing' an inherently cruel system, but you can help end the abuse by taking animals off your plate and choosing a plant-based diet.
.
#animalrights #animalrightsNL #animalliberation #emptythecages #endslaughter #endslaughterhouses #nomeat #endmeat #undercover #undercoverism #pig #pigs #piglets #showmercy #govegan #veganfortheanimals #veganforeverything #plantbased #goplantbased #fortheanimals

Pigs are born with a tail, but if you look in a stable or transport truck, you would almost forget that. Forbidden by law, but still common practice.
.
Varkens worden geboren met een staart, maar als je in een stal of transporttruck kijkt, zou je dat bijna vergeten. Volgens onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) behoudt slechts 1% van de gangbare biggen het krulstaartje.
.
#animalrights #animalrightsNL #animalliberation #emptythecages #endslaughter #endslaughterhouses #noslaughter #undercover #undercoverism #endmeat #nomeat #govegan #veganactivist #veganfortheanimals #veganforeverything #fortheanimals

BREAKING - Just a small clip from our recent undercover footage. This are daily cruel practices on pig farms in the Netherlands. Piglets and sows go through hell during their short life. ➡️Full video - Link in bio⬅️
.
There is no "fixing" an inherently cruel system, but you can help end the abuse by taking animals off your plate.
.
#animalrights #animalrightsNL #animalliberation #emptythecages #endmeat #nomeat #endslaughter #endslaughterhouses #noslaughter #govegan #veganfortheanimals #veganforlife #veganforeverything

BREAKING - Animal Rights publishes new undercover images of daily cruel practices in pig farming. The images show how piglets and sows go through hell during their short life.
.
➡️ LINK IN BIO ⬅️
.
Animal Rights brengt nieuwe undercoverbeelden naar buiten van de dagelijkse praktijken in de varkenshouderij. De beelden tonen hoe biggen en zeugen tijdens hun korte leven door een hel gaan.
.
.
.
.
#animalrights #animalrightsNL #animalliberation #emptythecages #stopslaughter #endslaughter #endslaughterhouses #undercover #undercoverpigs #undercoverism #activism #activists #veganactivist #govegan #fortheanimals

Vanmorgen stonden we samen met @eendiereenvriend al vroeg voor het BPRC in Rijswijk: het grootste apentestcentrum van Europa. #vervangdierproeven
.
.
.
.
.
.
#animalrights #animalrightsNL #animalliberation #emptythecages #stopanimaltesting #noanimaltesting #endanimalcruelty #govegan #vegans #veganshare

Foto: undercover BPRC. 💔 Onze vrienden van @eendiereenvriend organiseren een actie voor de poort van het grootste apentestcentrum van Europa: het BPRC in Rijswijk. Kom morgenochtend om 07:45uur naar Rijswijk voor een luid en duidelijk protest tegen dierproeven. Onze campagneleider @robertmolenaar_animalrights zal er ook zijn! ➡️Lange Kleiweg 61⬅️
.
.
.
.
.
#animalrighs #animalrightsNL #animalliberation #noanimaltesting #stopanimalcruelty #emptythecages #activists #activism #veganactivist #demonstration #bprc

Our huntsaboteurs regularly go out to disrupt hunting parties and protect animals in the field. We always do this peacefully and non-violently, but our intention is clear: to protect as many wild animals as possible.
.
.
.
.
.
#animalrights #animalrighsNL #animalliberation #animallibre #stophunting #endhunting #endhuntingnow #huntingsucks

6 million mink live in terrible conditions on Dutch breeding farms. This is a picture from our undercover research. Don't wear fur! ❌
.
.
.
.
#animalrights #animalrightsNL #animalliberation #emptythecages #nofur #endfur #furisforanimals #undercover #undercoverism #activists #activism #endanimalcruelty #endanimalsuffering #govegan

Most Popular Instagram Hashtags